Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 2 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

1/6 - Mã đề 112
SỞ GD&ĐT BẮCNINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 12
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề
(
40 câu tr
ắc nghiệm
)
Họ và tên học sinh:..................................................... Số báo danh: ...... .............
Câu 1. Dòng điện có cường độ
2 2 100
i cos t A
chạy qua điện trở thuần
. Trong
5
phút
, nhiệt
lượng tỏa ra trên điện trở là
A.
240
J
B.
240
kJ
C.
kJ
D.
480
kJ
Câu 2. Khi nghiêng các đĩa
CD
dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu
vồng. Đó là kết quả của hiện tượng:
A. Giao thoa ánh sáng B. Khúc xạ ánh sáng
C. Tán sắc ánh sáng D. Phản xạ ánh sáng
Câu 3. Chọn câu đúng khi nói về ánh sáng:
A. Khi tia sáng đơn sắc truyền từ chân không vào thủy tinh thì tốc độ tia sáng tăng lên
B. Chiết suất của một khối thủy tinh đối với bức xạ đơn sắc tím nhỏ hơn đối với bức xạ đơn sắc đỏ
C. Tia sáng đơn sắc sau khi qua lăng kính bị lệch hướng so với tia tới và bị tán sắc
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ
Câu 4. Một con lắc đơn chiều dài
100
cm
, dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng
trường
2
10 /
g m s
. Lấy
2
10
. Chu kì dao động của con lắc là:
A.
0,5
s
B.
1
s
C.
2,2
s
D.
2
s
Câu 5. Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm
2
L µH
và một
tụ điện
9
1,8.10
C F
. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là:
A.
6,28
m
B.
113
m
C.
11,3
m
D.
13,1
m
Câu 6. Một bức xạ đơn sắc trong chân không bước sóng
690
nm
, khi truyền vào trong thủy tinh
chiết suất ứng với bức xạ này là
1,5
thì bước sóng trong thủy tinh bằng
A.
530
nm
. B.
1035 .
nm
C.
460
nm
. D.
430 .
nm
Câu 7. Hình vẽ đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch X cường độ dòng điện
chạy qua đoạn mạch đó. Đoạn mạch X chứa
A. tụ điện C B. cuộn dây không thuần cảm
C. cuộn cảm thuần L D. điện trở thuần R
Câu 8. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng:
A. tổng hợp của hai dao động
B. tạo thành các gợn lồi, lõm
C. hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì những điểm chúng luôn tăng cường nhau, những điểm
chúng luôn luôn triệt tiêu nhau hoặc giảm bớt nhau
D. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường
Mã đề 112
2/6 - Mã đề 112
Câu 9. hình điện năng lượng Mặt Trời đang xu hướng trong sản xuất tiêu thụ điện năng trong
tương lai. Trong hình này thiết bị quan trọng nhất pin quang điện. Pin này hoạt động dựa vào hiện
tượng
A. quang điện trong B. phát xạ cảm ứng
C. quang – phát quang D. quang điện ngoài
Câu 10. Nguyên tử hidrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng
1,5
M
E eV
sang trạng thái dừng có
năng lượng
3,4
L
E eV
. Bước sóng của bức xạ được phát ra là:
A.
0,654
m
B.
0,41
m
C.
0,872
m
D.
0,486
m
Câu 11. Chu dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài ℓ, tại nơi gia tốc trọng trường g, được
xác định bởi công thức
A.
/
T l g
B.
2 /
T g l
C.
2 /
T l g
D.
1
/
2
T l g
Câu 12. Một vật khối lượng
50
g
, treo vào lò xo độ cứng
100 /
k N m
. Đưa vật đến vị tcách
vị trí cân bằng
2
cm
rồi truyền cho vật vận tốc
40 3 /
cm s
hướng về vị trí cân bằng. Biên độ dao động
của vật là bao nhiêu?
A.
4,64
cm
B.
6,4
cm
C.
2,52
cm
D.
8,5
cm
Câu 13. Sóng siêu âm
A. không truyền được trong chân không
B. truyền được trong chân không
C. truyền trong không khí nhanh hơn trong thép D. truyền trong thép chậm hơn trong nước
Câu 14. Sóng dừng được hình thành bởi
A. sự tổng hợp của hai sóng tới và sóng phản xạ truyền khác phương
B. sự giao thoa của một sóng tới và sóng phản xạ của nó trên cùng một phương
C. sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp
D. sự giao thoa của hai sóng kết hợp
Câu 15. Một máy biến áp số vòng dây của cuộn cấp nhỏ hơn svòng dây của cuộn thứ cấp. Máy
biến áp này có tác dụng
A. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều
B. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều
C. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều
D. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều
Câu 16. Đặt một khung dây dẫn hình vuông có cạnh dài
10
cm
trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng
từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc . Độ lớn cảm ứng tphụ thuộc theo
thời gian được mô t như đồ thị bên. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung
A.
0,25
V
B.
0,15 .
V
C.
0,125 .
V
D.
0,217 .
V
3/6 - Mã đề 112
Câu 17. Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox như nh vẽ.
Bước sóng là
A.
120
cm
B.
30
cm
C.
90
cm
D.
60
cm
Câu 18. Công thoát electron của một kim loại
3, 2
A eV
. Chiếu vào kim loại đó hai bức xạ đơn sắc
(1) và (2) có các năng lượng photon tương ứng là
1 2
4,0 2,8
eV eV
. Chọn câu đúng:
A. Bức xạ (1) gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (2) không gây ra hiện tượng quang điện
B. Cả hai bức xạ (1) và (2) đều gây ra hiện tượng quang điện
C. Cả hai bức xạ (1) và (2) đều không gây ra hiện tượng quang điện
D. Bức xạ (2) gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (1) không gây ra hiện tượng quang điện
Câu 19. Thực hiện giao thoa hai khe Young. Khoảng cách giữa hai vân ng bậc 2 trên màn là
13, 6
mm
.
Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 trên màn là
A.
20,4 .
mm
B.
23,8 .
mm
C.
15,6 .
mm
D.
17
mm
Câu 20. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch vào
thời gian t. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng
A.
220
V
B.
110 2
V
C.
220 2
V
D.
200
V
Câu 21. Cho các thao tác tiến hành thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện
hóa như sau:
a, Gạt núm bật-tắt của miliampe kế và của vôn kế sang vị trí “ON”.
b, Ghi giá trị ổn định của cường độ dòng điện trên miliampe kế của hiệu điện thế trên vôn kế vào
bảng.
c, Đóng khóa K.
d, Ngắt khóa K.
Thứ tự thao tác đúng là
A.
, , , .
a c d b
B.
, , , .
b d a c
C.
, , , .
b a c d
D.
, , , .
a c b d
Câu 22. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm rôto gồm 4 cặp cực ( 4 cực nam 4 cực
bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ
A.
25 / .
vòng phút
B.
750 / .
vòng phút
C.
480 / .
vòng phút
D.
75 /
vòng phút

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 2 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 2 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Mời các bạn cùng làm đề thi nhé.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2023 trường Hàn Thuyên

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 11 C 21 D 31 D
2 A 12 C 22 B 32 B
3 D 13 A 23 C 33 D
4 D 14 B 24 D 34 B
5 B 15 A 25 B 35 A
6 C 16 C 26 D 36 C
7 D 17 C 27 B 37 D
8 C 18 A 28 B 38 B
9 A 19 A 29 B 39 B
10 A 20 B 30 D 40 C

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 2 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập, ôn tập thật tốt nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Thi THPT Quốc gia 2023...

Đánh giá bài viết
1 176
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm