Đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 4 vòng 17 có đáp án

Trạng nguyên tiếng Anh vòng 17 lớp 4 có đáp án

Đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 4 vòng 17 có đáp án giúp các em học sinh lớp 4 ôn luyện những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh thường gặp trong đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 4 hiệu quả.

Bài 1. Chuột vàng tài ba. 

Đáp án Đề thi trạng nguyên vòng 17 lớp 4 năm 2021

Đáp án

Number: twenty; forty-five; one-hundred; one

Country: France; Vietnam; Germany; 

Family: Uncle; sister; brother; 

Bài 2. Phép thuật mèo con. 

Đáp án Đề thi trạng nguyên vòng 17 lớp 4 năm 2021

Đáp án

Science - Khoa học (hình nhiều dụng cụ)

Music - Âm nhạc (hình nốt nhạc)

English - tiếng Anh 

History - Lịch sử (hình cuộc khởi nghĩa)

Geography - Địa lý (Hình quả địa cầu)

Art - Mĩ thuật (hình học sinh vẽ tranh)

Informatics - Tin học (hình máy tính)

Math - Toán học (hình con số)

Literature - tiếng việt/ ngữ văn (hình nhiều cuốn sách)

Physical education - Thể dục (hình học sinh mặc đồ thể dục)

Bài 3. Chọn đáp án đúng. 

1. Find the odd one out. On - At - In - And

Đáp án: And

2. Maths ____ my favorite subject. 

Đáp án: is

3. Can you _____ a horse? No, I can't. 

Đáp án: ride

4. _______ penguins are there? There are four. 

Đáp án: How many

5. What subjects _____ you have tomorrow? - I have Art and English. 

Đáp án: do

6. Find the odd one out. Do - Goes - Dance - Sing

Đáp án: goes

7. They ___________ a song and dance. 

Đáp án: sing

8. I don't like PE ________ it is difficult. 

Đáp án: because

9. How many books _____ there in your bag?

Đáp án: are

10. She _____ not go to school on Saturday. 

Đáp án: does

Trên đây là Đáp án Đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 4 vòng 17.

Xem thêm: 

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 17

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 18 năm học 2020 - 2021

Đánh giá bài viết
1 390
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm