Bé học Tiếng Anh qua bài hát: Monkey Banana

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bé học Tiếng Anh qua bài hát: Monkey Banana 119 KB 29/12/2017 11:53:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Âm nhạc luôn dễ tạo tác động đến trí nhớ và sự hứng thú của con người nói chung và trẻ em nói riêng. Bé học Tiếng Anh qua bài hát: Monkey Banana do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải rất hữu ích, thầy cô và các bậc phụ huynh có thể làm tư liệu cho các bé làm quen tiếng Anh.
Học tiếng Anh qua video bài hát Xem thêm