Giáo án môn Thủ công lớp 2 bài 6

Giáo án Thủ công lớp 2

Giáo án môn Thủ công 2 bài 6: Ôn tập chương I bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 2 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

  • Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp hình đã học.
  • Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.
  • Với học sinh khéo tay: Gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi. Hình gấp cân đối.
  • Rèn cho học sinh nhớ lại các hình đã gấp, và gấp được các hình đó.
  • Giáo dục học sinh biết tiết kiệm nguyên vật liệu, thu gom rác thải

II – GV CHUẨN BỊ:

  • GV: Các mẫu gấp của bài 1, 2, 3, 4, 5
  • HS: Giấy thủ cơng Giấy màu, kéo, hồ dán…

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Bài cũ: Tiết trước chúng ta học bài gì? Gấp thuyền phẳng đáy có mui (Tiết 2)

2. Bài mới:

Giới thiệu bài: Ôn tập chương I, kĩ thuật gấp hình (Tiết 1).

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hoạt động 1: Cho học sinh nhắc lại tên bài.

Nêu lại từng bước gấp sản phẩm đã học.

- Cho học sinh nhắc lại từng bước gấp của mỗi bài:

Gấp tên lửa:

Gấp tên lửa gồm mấy bước? Nêu các bước gấp.

Gấp máy bay phản lực:

Gấp máy bay phản lực gồm có mấy bước? Nêu các bước gấp.

Gấp máy bay đuôi rời:

Gấp máy bay đuôi rời gồm mấy bước? Nêu các bước gấp.

Gấp thuyền phẳng đáy không mui:

Gấp thuyền phẳng đáy không mui gồm có mấy bước? Nêu các bước gấp.

Gấp thuyền phẳng đáy có mui:

? Gấp thuyền phẳng đáy có mui gồm mấy bước? Nêu các bước gấp.

Hoạt động 2: Thực hành gấp

– Cho học sinh thực hành gấp.

– Theo dõi, nhắc nhở các em làm.

Với học sinh khéo tay: Gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi. Hình gấp cân đối.

– Nhắc lại tên bài.

Gấp tên lửa gồm 2 bước:

Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.

Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng.

Gấp máy bay phản lực gồm có 2 bước.

Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực.

Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng.

Gấp máy bay đuôi rời:

– Gồm có 4 bước:

Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành 2 hình vuông và 1 hình chữ nhật.

Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay.

Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay.

Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.

Gấp thuyền phẳng đáy không mui:

– Gồm có 3 bước.

Bước 1: Gấp các bước gấp cách đều.

Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền.

Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui.

Gấp thuyền phẳng đáy có mui:

– Gồm 4 bước; cho học sinh nêu từng bước gấp.

- Thực hành gấp từng hình.

Với học sinh khéo tay: Gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi. Hình gấp cân đối.

Đánh giá bài viết
1 1.155
Sắp xếp theo
    Giáo án lớp 2 môn khác Xem thêm