Giáo án môn Thủ công lớp 2 bài 11

Giáo án Thủ công lớp 2

Giáo án môn Thủ công 2 bài 11: Ôn tập chương II bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 2 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

  • Giúp Hs củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học.
  • Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất một sản phẩm đã học.
  • Với học sinh khéo tay:
  • Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất hai sản phẩm đã học.
  • Có thể gấp, cắt, dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
  • Giáo dục HS yêu thích gấp, cắt, dán hình.

II – GV CHUẨN BỊ:

GV: Các hình ảnh mẫu của các bài

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Bài cũ:

Tiết trước các em học bài gì? Ôn tập chương 2: phối hợp gấp, cắt, dán hình

Gv cho học sinh nhắc lại qui trình gấp, cắt, dán hình tròn

+ Bước 1: Gấp hình.

+ Bước 2: Cắt hình tròn.

+ Bước 3: Dán hình tròn.

Gv cho học sinh nhắc lại qui trình gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều?

Bước 1: Gấp, cắt biển báo giao thông cấm đi xe ngược chiều

Bước 2: Dán biển báo cấm xe đi ngược chiều

Gv cho Hs nhắc lại quy trình gấp cắt dán biển báo cấm đỗ xe

Bước 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe

Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe

Kiểm tra dụng cụ môn học: Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán.

Nhận xét – Đánh giá.

2. Bài mới: Giới thiệu bài: Ôn tập chương 2: phối hợp gấp, cắt, dán hình

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Hôm nay các em sẽ tiếp tục Ôn tập gấp, cắt, dán các sản phẩm đã học

- Gv cho Hs nêu tên các sản phẩm, gấp, cắt, dán đã học trong chương II

Hoạt động 1: Ôn tập: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

´ Nêu các bước gấp, cắt dán trang trí thiếp chúc mừng.

´ Có mấy cách trang trí thiếp chúc mừng ? Đó là những cách nào?

´ Hãy nêu một số loại thiếp chúc mừng mà em biết?

Hoạt động 2: Ôn tập: Gấp, cắt, dán phong bì

´ Nêu các bước gấp, cắt, dán phong bì?

Hoạt động 3: Thực hành

- Yêu cầu hs thực hành gấp các hình đã học theo nhóm

1. Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

2. Gấp, cắt, dán phong bì

Làm việc theo nhóm 4 trong thời gian 10 phút.

Trong cùng một thời gian nhóm nào làm được nhiều sản phẩm đúng và đẹp nhóm đó sẽ chiến thắng.

- Gv quan sát, gợi ý, giúp Hs còn lúng túng để hòan thành sản phẩm.

Nhắc nhở học sinh khéo tay:

- Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất hai sản phẩm đã học.

Có thể gấp, cắt, dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.

Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm và nhận xét, đánh giá

- Yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm

- Yêu cầu các nhóm nêu các bước gấp sản phẩm đó

Đánh giá: đánh giá kết quả sản phẩm thực hành theo 3 mức.

- Hoàn thành tốt.

+ Nếp gấp, đường cắt thẳng, có trang trí sản phẩm

+ Thực hiện đúng quy trình

+ Dán cân đối, phẳng.

- Hoàn thành

+ Nếp gấp, đường cắt thẳng

+ Thực hiện đúng quy trình

+ Dán cân đối, phẳng

- Chưa hoàn thành

+ Nếp gấp đường cắt không thẳng

+ Thực hiện không đúng quy trình

+ Chưa làm ra sản phẩm

- Chú ý theo dõi

- Hs nêu tên các sản phẩm, gấp, cắt, dán đã học trong chương II.

1. Gấp, cắt, dán hình tròn.

2. Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.

3. Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

4. Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

5. Gấp, cắt, dán phong bì

- Học sinh trả lời

Bước 1: Cắt , gấp thiếp chúc mừng

Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng

- Học sinh trả lời

- Học sinh trả lời

- Học sinh trả lời

- Bước 1: Gấp phong bì

- Bước 2: Cắt phong bì

- Bước 3: Dán phong bì.

- Hs gấp các hình đã học theo nhóm

- Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

- Gấp, cắt, dán phong bì.

- Các nhóm trình bày sản phẩm

- Nêu các bước gấp từng sản phẩm của nhóm.

- Hs làm bài

- Học sinh khéo tay:

- Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất hai sản phẩm đã học.

- Có thể gấp, cắt, dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.

Đánh giá bài viết
1 942
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 2 môn khác Xem thêm