Kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật lớp 5 tích hợp ATGT, STEM

Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 5 tích hợp ATGT, STEM

Kế hoạch bài dạy môn tích hợp An toàn giao thông, STEM và Mĩ thuật lớp 5 bao gồm phân phối chương trình dạy học môn tích hợp cả năm học giúp quý thầy cô chuẩn bị tiết học hiệu quả.

Tuần, tháng

Chương trình sách giáo khoa

Tích hợp

Nội dung điều chỉnh bổ sung

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Chân dung tự họa

Chủ đề 1: Chân dung tự họa (Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 2

Chủ đề 1: Chân dung tự họa (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 3

Chủ đề 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối

Chủ đề 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 4

Chủ đề 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 2)

1 Tiết

Tạo đồ vật bằng các vật tìm được

Tuần 5

Chủ đề 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 6

Chủ đề 3: Âm nhạc và sắc màu

Chủ đề 3: Âm nhạc và sắc màu (Tiết 1)

1 Tiết

Stem bài học: Làm chong chóng

Mĩ thuật ( Chủ đề 3: Âm nhạc và sắc màu)

Tuần 7

Chủ đề 3: Âm nhạc và sắc màu (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 8

Chủ đề 3: Âm nhạc và sắc màu (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 9

Chủ đề 4: Sáng tạo với những chiếc lá

Chủ đề 4: Sáng tạo với những chiếc lá (Tiết 1)

1 Tiết

Tích hợp nội dung Đồ hoạ tranh in.

Có thể T/c ngoài lớp học

Tuần 10

Chủ đề 4: Sáng tạo với những chiếc lá (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 11

Chủ đề 5: Trường em

Chủ đề 5: Trường em (Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 12

Chủ đề 5: Trường em (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 13

Chủ đề 5: Trường em (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 14

Chủ đề 5: Trường em (Tiết 4)

1 Tiết

Tuần 15

Chủ đề 6: Chú bộ đội của chúng em

Chủ đề 6: Chú bộ đội của chúng em(Tiết 1)

1 Tiết

Tích hợp giáo dục QPAN

Tuần 16

Chủ đề 6: Chú bộ đội của chúng em(Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 17

Chủ đề 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Ước mơ của em

Chủ đề 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Ước mơ của em

(Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 18

Chủ đề 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Ước mơ của em

(Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 19

Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện

Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện

(Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 20

Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện

(Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 21

Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện

(Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 22

Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện

(Tiết 4)

1 Tiết

Tuần 23

Chủ đề 9: Trang phục yêu thích

Chủ đề 9: Trang phục yêu thích (Tiết 1)

1 Tiết

Giới thiệu với HS một số kĩ thuật in hoa văn

Tuần 24

Chủ đề 9: Trang phục yêu thích (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 25

Chủ đề 9: Trang phục yêu thích (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 26

Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em

Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em (Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 27

Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 28

Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em (Tiết 3)

1 Tiết

Tuần 29

Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật

Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (Tiết 1)

1 Tiết

Tuần 30

Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 31

Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

(Tiết 1)

1 Tiết

Stem bài học: Làm khẩu trang tiện dụng

Mĩ thuật ( Bài 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu)

Tuần 32

Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

(Tiết 2)

1 Tiết

Tuần 33

Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

(Tiết 3)

1 Tiết

Dạy học tích hợp bảo vệ môi trường

Tuần 34

Chủ đề 13: Xem tranh “Bác Hồ đi công tác”

Chủ đề 13: Xem tranh “Bác Hồ đi công tác” (Tiết 1)

1 Tiết

Tích hợp

Đạo đức Bác Hồ

Tuần 35

Chủ đề 13: Xem tranh “Bác Hồ đi công tác” (Tiết 2)

1 Tiết

Trên đây là Kế hoạch dạy học môn An toàn giao thông, STEM và Mĩ thuật lớp 5. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Phân phối chương trình môn tích hợp giúp bạn đọc chuẩn bị Giáo án, Bài giảng điện tử môn học hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 1.005
Sắp xếp theo

    Giáo án lớp 5 môn khác

    Xem thêm