Lịch báo giảng lớp 5 theo từng tuần năm 2021 - 2022

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Lịch báo giảng lớp 5 cả năm học
Tuần học thứ 1 (Từ ngày 05 tháng 09 đến ngày 09 tháng 09 năm . )
Ngày
thứ
Tiết
theo
TKB
Môn
Tiết
thứ
theo
PPCT
Tên bài dạy
Hai
05/09
1
SHĐT
1
Chào c
2
Toán
1
Ôn tập: Khái niệm về phân số
3
Tập đọc
1
Thư gửi các học sinh
4
Chính tả
1
Nghe viết: Việt Nam thân yêu
5
Địa
1
Việt Nam - Đất nước chúng ta
Ba
06/09
1
Toán
2
Ôn tập: Tính chất bản của phân số
2
Tập đọc
2
Quan cảnh làng mạc ngày mùa
3
Thể dục
1
Tổ chức lớp-ĐHĐN. Trò chơi kết bạn
4
thuật
1
Đính khuy 2 lỗ
5
Khoa
học
1
Sự sinh sản
07/09
1
Toán
3
Ôn tập: So sánh 2 phân số
2
LTVC
1
Từ đồng nghĩa
3
Kể
chuyện
1
Tự Trọng
4
TLV
1
Cấu tạo của bài văn tả cảnh
5
Đạo đức
1
Em học sinh lớp 5
Năm
08/09
1
Toán
4
Ôn tập: so sánh 2 phân số (TT)
2
Âm nhạc
1
Ôn tập 1 số bài hát đã học
3
thuật
1
Chủ đề 1: Chân dung tự họa ( T1 )
4
Thể dục
2
ĐHĐN. Trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay nhau
5
Khoa
học
2
Nam hay nữ
Sáu
09/09
1
Toán
5
Phân số thập phân
2
LTVC
2
Luyện tập về từ đồng nghĩa
3
TLV
2
Luyện tập tả cảnh
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
4
Lịch s
1
Bình y đại nguyên soái Trương Định
5
SHL
1
Nhận xét tuần 1
Tuần học thứ: 2 (Từ ngày 12 tháng 09 đến ngày 16 tháng 09 năm .... )
Ngày
thứ
Tiết
theo
TKB
Môn
Tiết
thứ
theo
PPCT
Tên i dạy
Ghi chú
Hai
12/09
1
SHĐT
2
Chào c
2
Toán
6
Luyện tập
3
Tập đọc
3
Nghìn năm n hiến
4
Đạo đức
2
Em học sinh lớp 5
5
Khoa
học
3
Nam hay nữ
Ba
13/09
1
Toán
7
Ôn tập phép cộng phép tr 2 phân số
2
LTVC
3
MRVT: Tổ quốc
3
Kể
chuyện
2
Kể chuyện đã nghe đã đọc
4
Chính tả
2
Nghe viết : Lương Ngọc Quyến
5
Thể dục
3
ĐHĐN. Trò chơi chạy tiếp sức
14/09
1
Toán
8
Ôn tập phép nhân phép chia 2 phân số
2
Tập đọc
4
Sắc u em yêu
3
Lịch s
2
Nguyễn Trường T mong muốn canh tân…
4
Khoa
học
4
th chúng ta được nh thành như thế nào?
5
thuật
2
Đính khuy 2 lỗ
Năm
15/09
1
Toán
9
Hỗn số
2
TLV
3
Luyện tập tả cảnh
3
Thể dục
4
ĐHĐN. Trò chơi kết bạn
4
Địa
2
Địa hình khoáng sản
BĐKH
5
Âm nhạc
2
Học bài hát: Reo vang bình minh
Sáu
1
Toán
10
Hỗn số (TT)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
16/09
2
LTVC
4
Luyện tập về từ đồng nghĩa
3
Thuật
2
Chủ đề 1: Chân dung tự họa ( T2 )
4
TLV
4
Luyện tập báo cáo thống
5
SHL
2
Nhận xét tuần 2 + ATGT bài 1
Ngày 10 tháng 9 năm ....
Kiểm tra, nhận t
………………….........……………………….
………………….........……………………….
Hiệu trưởng
(Kí tên, đóng dấu)
Tuần học thứ 3
(
Từ ngày
19 tháng 09
đến ngày
23 tháng 09 năm .... )
Ngày
thứ
Tiết
theo
TKB
Môn
Tiết
thứ
theo
PPCT
Tên bài dạy
Ghi chú
Hai
19/09
1
SHĐT
3
Chào c
2
Toán
11
Luyện tập
3
Tập đọc
5
Lòng dân
4
Đạo đức
3
trách nhiệm về việc làm của mình
5
Khoa học
5
Cần làm để cả mẹ em đều khỏe
( Có Đ/ C )
Ba
20/09
1
Toán
12
Luyện tập chung
2
LTVC
5
MVT: Nhân dân
( Có Đ/ C )
3
Kể
chuyện
3
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
4
Chính tả
3
Nhớ viết: Thư gửi c học sinh
5
Thể dục
5
ĐHĐN: Trò chơi bỏ khăn
21/09
1
Toán
13
Luyện tập chung
2
Tập đọc
6
Lòng dân (TT)
3
Lịch sử
3
Cuộc phản công Kinh thành Huế
( Có Đ/ C )
4
Khoa học
6
Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì
5
thuật
3
Thêu dấu nhân
Năm
22/09
1
Toán
14
Luyện tập chung
2
TLV
5
Luyện tập tả cảnh

Lịch báo giảng lớp 5

Lịch báo giảng lớp 5 theo từng tuần Cả năm học đầy đủ 35 tuần cho các thầy cô tham khảo lên kế hoạch dạy học chuẩn bị bài giảng trên lớp đúng tiến trình.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau:Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu mang tính chất tham khảo tùy trường và địa phương có điều chỉnh thích hợp cho chương trình học các môn.

Lịch báo giảng lớp 5 Tuần 1

Tuần học thứ 1 (Từ ngày 05 tháng 09 đến ngày 09 tháng 09 năm …. )

Ngày thứ

Tiết theo TKB

Môn

Tiết thứ theo PPCT

Tên bài dạy

Ghi chú

Hai
05/09

1

SHĐT

1

Chào cờ

2

Toán

1

Ôn tập: Khái niệm về phân số

3

Tập đọc

1

Thư gửi các học sinh

4

Chính tả

1

Nghe viết: Việt Nam thân yêu

5

Địa lý

1

Việt Nam - Đất nước chúng ta

Ba
06/09

1

Toán

2

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

2

Tập đọc

2

Quan cảnh làng mạc ngày mùa

3

Thể dục

1

Tổ chức lớp-ĐHĐN. Trò chơi kết bạn

4

Kĩ thuật

1

Đính khuy 2 lỗ

5

Khoa học

1

Sự sinh sản


07/09

1

Toán

3

Ôn tập: So sánh 2 phân số

2

LTVC

1

Từ đồng nghĩa

3

Kể chuyện

1

Lý Tự Trọng

4

TLV

1

Cấu tạo của bài văn tả cảnh

5

Đạo đức

1

Em là học sinh lớp 5

Năm
08/09

1

Toán

4

Ôn tập: so sánh 2 phân số (TT)

2

Âm nhạc

1

Ôn tập 1 số bài hát đã học

3

Mĩ thuật

1

Chủ đề 1: Chân dung tự họa ( T1 )

4

Thể dục

2

ĐHĐN. Trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và lò cò

5

Khoa học

2

Nam hay nữ

Sáu
09/09

1

Toán

5

Phân số thập phân

2

LTVC

2

Luyện tập về từ đồng nghĩa

3

TLV

2

Luyện tập tả cảnh

4

Lịch sử

1

Bình tây đại nguyên soái Trương Định

5

SHL

1

Nhận xét tuần 1

Lịch báo giảng lớp 5 Tuần 2

Ngày thứ

Tiết theo TKB

Môn

Tiết thứ theo PPCT

Tên bài dạy

Ghi chú

Hai
12/09

1

SHĐT

2

Chào cờ

2

Toán

6

Luyện tập

3

Tập đọc

3

Nghìn năm văn hiến

4

Đạo đức

2

Em là học sinh lớp 5

5

Khoa học

3

Nam hay nữ

Ba
13/09

1

Toán

7

Ôn tập phép cộng và phép trừ 2 phân số

2

LTVC

3

MRVT: Tổ quốc

3

Kể chuyện

2

Kể chuyện đã nghe đã đọc

4

Chính tả

2

Nghe viết : Lương Ngọc Quyến

5

Thể dục

3

ĐHĐN. Trò chơi chạy tiếp sức


14/09

1

Toán

8

Ôn tập phép nhân và phép chia 2 phân số

2

Tập đọc

4

Sắc màu em yêu

3

Lịch sử

2

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân…

4

Khoa học

4

Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?

5

Kĩ thuật

2

Đính khuy 2 lỗ

Năm
15/09

1

Toán

9

Hỗn số

2

TLV

3

Luyện tập tả cảnh

3

Thể dục

4

ĐHĐN. Trò chơi kết bạn

4

Địa lý

2

Địa hình và khoáng sản

BĐKH

5

Âm nhạc

2

Học bài hát: Reo vang bình minh

Sáu
16/09

1

Toán

10

Hỗn số (TT)

2

LTVC

4

Luyện tập về từ đồng nghĩa

3

Mĩ Thuật

2

Chủ đề 1: Chân dung tự họa (T2)

4

TLV

4

Luyện tập báo cáo thống kê

5

SHL

2

Nhận xét tuần 2 + ATGT bài 1

Đánh giá bài viết
2 5.371
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử lớp 5 Xem thêm