Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 2 môn: Toán, Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm, biên soạn chuẩn đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 1 học kì 1. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 lớp 1 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

(đoạn đọc khoảng 20 tiếng)

1

1

Số điểm

3,0

3,0

b) Đọc hiểu (b1: Đưa các tiếng vào mô hình)

Số mô hình

2

2

4

Số điểm

0,5

0,5

1,0

(b2: Viết tiếng, từ có chứa vần

Số tiếng, từ

2

2

4

Số điểm

0,5

0,5

1,0

2. Viết

a) Chính tả (nghe - viết)

Đoạn, (bài ứng dụng khoảng 20 chữ)

1

1

Số điểm

2,0

2,0

b) Bài tập (Điền vào chỗ chấm)

Số âm, vần, tiếng cần điền

4

2

2

4

4

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

4

4

1

6

1

2

4

16

2

Số điểm

1,0

1,0

3,0

2,0

2,0

1,0

10

2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10.

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Cộng, trừ các số trong phạm vi 10

Số câu

4

1

1

5

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

Đếm, nhận dạng các hình đã học

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Viết phép tính thích hợp với hình vẽ

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Tổng

Số câu

6

3

1

2

1

10

3

Số điểm

3,0

3,0

1,0

2,0

1,0

7,0

3,0

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
9 15.208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm