Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của các Sở giáo dục được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các bạn thí sinh có thể điền và đăng ký chủ động, linh hoạt. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin dự tuyển vào lớp 10 dưới đây.

1. Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 ở Hà Nội

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Một trong những điểm lưu ý của Sở GDĐT Hà Nội là một học sinh có thể đăng ký tối đa đến 15 nguyện vọng (bao gồm 7 nguyện vọng chuyên, 3 nguyện vọng không chuyên, 2 nguyện vọng song bằng tú tài, 2 nguyện vọng song ngữ tiếng Pháp, 1 nguyện vọng tăng cường tiếng Pháp). Các nhóm nguyện vọng này độc lập với nhau.

Vì vậy, sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, 1 học sinh có thể có từ 0 đến 8 nguyện vọng trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, chưa kể nguyện vọng vào các trường ngoài công lập, công lập tự chủ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Cách sắp xếp 3 nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT công lập

Theo hướng dẫn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội, đối với lớp 10 THPT công lập, thì mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV) dự tuyển vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự: NV1, NV2 và NV3.

Trong đó NV1 và NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Nếu học sinh chỉ đăng ký duy nhất 1 NV vào một trường THPT công lập thì trường này có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Nếu học sinh chỉ đăng ký 2 NV vào hai trường THPT công lập thì trong đó NV1 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV2 thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Trường hợp học sinh dự tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án có sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022: Học sinh phải tham dự kỳ thi để có điểm xét tuyển mới được xét tuyển vào trường.

Trường hợp học sinh không có NV học trường THPT công lập mà chỉ có NV xét tuyển vào trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án có sử dụng kết quả thi, trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022”, học sinh đăng ký như sau:

Mục Nguyện vọng 1: ghi tên một trường THPT công lập để được dự thi; Mục Nguyện vọng 2: ghi “NCL” bằng chữ in hoa.

Đối với trường hợp đăng ký tuyển thẳng: Học sinh sử dụng “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022”, cách đăng ký như sau:

Mục Nguyện vọng 1: ghi tên trường THPT công lập, nơi học sinh muốn được theo học.

Mục Nguyện vọng 2: ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” là a, b, c hoặc d tùy theo diện tuyển thẳng

2. Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022

Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC ..... - ......

Ảnh 3 x 4

Kính gửi: Hiệu trưởng trường.................……….....................…….

Họ và tên học sinh (ghi chữ IN HOA): ...........................................

Ngày tháng năm sinh:..................Nam, Nữ: .........Dân tộc:.............

Nơi sinh (ghi huyện, tỉnh) : ............................................................

Học sinh trường (THCS): ............................................................Lớp: ............................

Địa chỉ thường trú : Số nhà.................. Đường: ..............................................................

Khóm, Ấp: ............................ Phường, Xã:...................... Huyện,Thị,TP:........................

Số điện thoại liên lạc: ......................................................................................................

Đối tượng được tuyển thẳng:............................................. (xem hướng dẫn ở mặt sau)

Môn đạt giải:..............................................................Thứ hạng......................

* Diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có, xem hướng dẫn ở mặt sau)

 • Nhóm đối tượng 1 (ghi mã ưu tiên): ....................................... điểm được cộng: 2.0
 • Nhóm đối tượng 2 (ghi mã ưu tiên): ....................................... điểm được cộng: 1.5
 • Nhóm đối tượng 3 (ghi mã ưu tiên): ....................................... điểm được cộng: 1.0
 • Kết quả xếp loại nghề (ghi mã khuyến khích): .......................điểm được cộng: .......
 • Tổng số điểm được cộng thêm: ........................ (không quá 4 điểm)

* Kết quả học tập và rèn luyện các lớp cấp THCS:

 • Lớp 6: Điểm TBm ……………Hạnh kiểm…………………………Học lực………………
 • Lớp 7: Điểm TBm ……………Hạnh kiểm…………………………Học lực………………
 • Lớp 8: Điểm TBm ……………Hạnh kiểm…………………………Học lực………………
 • Lớp 9: Điểm TBm ……………Hạnh kiểm…………………………Học lực…..…………..
 • Tổng số điểm cộng rèn luyện, học tập:……………..

* Ghi tên trường đã tham gia dự tuyển sinh lớp 10 (nếu có):…………………………….

Tôi xin cam kết những phần khai trên đây là đúng. Nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo qui chế thi và những điều qui định của ngành giáo dục và đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ

Tôi là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh:………………………….....……đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với nội dung đơn xin thi tuyển vào lớp 10 trên đây của con tôi.

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày …… tháng …… năm 2021

HỌC SINH KÝ TÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

 • Bản cam kết thực hiện nội quy nhà trường.
 • Bản photocopy học bạ THCS (có xác nhận của Hiệu trưởng trường đang học).
 • Bản sao khai sinh hợp lệ (không nhận bản photocopy công chứng và bản chính).
 • Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (bản photocopy có công chứng).
 • Bản sao giấy xác nhận được hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
 • 4 ảnh cỡ 3 x 4 (ảnh mới chụp, không đeo khăn quàng đỏ, phía sau có ghi tên và ngày tháng năm sinh).

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Sửa

3. Mẫu đơn đăng ký dự xét tuyển vào lớp 10 chuyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

Năm học 2021-2022

Kính gửi: ..................................

1. Họ và tên học sinh (chữ in): ……………………………………………..…......Nam /Nữ 

2. Sinh ngày ………….tháng…………năm………… Dân tộc:…………………………………….….

3. Nơi sinh (huyện, tỉnh):…………………………………………………………………………....

4. Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh):………………………………………………………….…

5. Học sinh lớp 9 trường:……………………………….………………………………….…..

6. Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………......

Đăng ký dự xét tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên ………. của trường THPT chuyên ...... năm học 2021-2022- Đã đạt thành tích học tập như sau:

- Đạt giải:……..….….môn: trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh khoá ngày 17/3/2021

- Kết quả học tập cấp THCS: Xếp loại cảnăm học:

+ Lớp 6 (2017-2018):………………….

+ Lớp 7 (2018-2019):………………….

+ Lớp 8 (2019-2020):……………….…

+ Lớp 9 (2020-2021):……………....….

- Xếp loại tốt nghiệp THCS năm 2021:…………………………………………………………..

Điểm trung bình cả năm lớp 9 môn dự xét tuyển vào lớp chuyên: Môn: ……………… Điểm TB:…………..

Điểm trung bình cả năm lớp 9 môn Ngữ văn: …………. (quy định 7.5 đ/v chuyên KHTN, 8.0 đ/v chuyên KHXH) môn Toán: …………. (quy định 9.0 đ/v chuyên KHTN, 7.5 đ/v chuyên KHXH) môn Tiếng Anh: ……….. (quy định 8.0 đ/v chuyên KHTN vàKHXH)

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS

ngày............tháng.......năm 2021

(ký tên, đóng dấu)

ngày............tháng....... năm 2021

Học sinh

(ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2020-2021

Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10

Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

5. Cách ghi Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

MÃ HỌC SINH: Ghi mã HS trên Sổ điểm điện tử do trường THCS hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp. Nếu là HS tỉnh ngoài thì để trống.

PHÒNG GDĐT: Nếu học ở tỉnh ngoài thì ghi tên tỉnh đã học; LỚP: Ghi tên lớp đang học, nếu là thí sinh tự do thì ghi lớp 9TD.

HỌ VÀ TÊN: Viết chữ in hoa; NƠI SINH: Ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố; KVTS (theo HK): Ghi khu vực tuyển sinh theo Hộ khẩu thường trú.

DÂN TỘC: Ghi đúng theo giấy khai sinh; HƯỞNG chính sách dân tộc: Đánh dấu “X” tại ô này nếu HS là người dân tộc hoặc có bố hoặc mẹ là người dân tộc.

GHI CHÚ (Các diện ưu tiên, lưu ý khác): Ghi tắt các diện được cộng điểm ưu tiên, lưu ý khác theo hướng dẫn:

Cách ghi phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Đạt giải Văn hóa, Khoa học kỹ thuật: Nhất, Nhì, Ba quốc gia hoặc Nhất thành phố (TP) thì ghi VH1; Khuyến khích quốc gia hoặc Nhì TP thì ghi VH2; Ba TP thì ghi VH3.

Đại giải Văn nghệ, Thể thao: Nhất, Nhì, Ba quốc gia hoặc Nhất TP thì ghi VT1; Khuyến khích quốc gia hoặc Nhì TP thì ghi VT2; Ba TP thì ghi VT3.

Đạt giải Khuyến khích cấp TP thì ghi: VH4 (giải Văn hóa, KHKT); VT4 (giải Văn nghệ, Thể thao).

Chú ý: Nếu HS có nhiều ưu tiên, lưu ý khác thì giữa mỗi loại cách nhau bởi dấu ",". Ví dụ: VH2, D, VKK, A2 (HS có giải Nhì TP môn văn hóa, được hưởng chính sách dân tộc, đang sống ở vùng KTXH khó khăn, đăng ký học tiếng Đức tại THPT)

II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG THPT:

KVTS ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: Ghi KVTS thí sinh đăng ký dự tuyển.

NGUYỆN VỌNG: Ghi tên trường THPT công lập và mã số của trường THPT (xem bảng Mã số cuối trang).

- Trường hợp HS chỉ có nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC) hoặc trường THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án 1:

+ Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên một trường THPT công lập và mã số trường THPT để lấy địa điểm dự thi.

+ Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “NCL” (chữ in hoa).

Kết quả thi sẽ chỉ được xét vào các trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập, vì vậy HS và cha mẹ HS cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.

- Trường hợp tuyển thẳng:

+ Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên và mã số một trường THPT công lập, THPT công lập TCTC hoặc THPT ngoài công lập đăng ký tuyển thẳng.

+ Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” có thể là: a-HS trường Dân tộc nội trú; b-HS dân tộc rất ít người; c-HS khuyết tật; d-HS đạt giải quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, TDTT. Ví dụ: ghi “Tuyển thẳng (c)” có nghĩa: Trường hợp HS khuyết tật đăng ký tuyển thẳng.

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT: (Không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký)

Điểm sơ tuyển: Ghi tổng điểm sơ tuyển.

Ngoại ngữ thi thay thế chuyên ngữ hoặc thi để lấy kết quả cho môn xét tuyển: Các HS thi chuyên ngữ nếu có đăng ký ngoại ngữ để thi thay thế chuyên ngữ hoặc đăng ký để thi lấy kết quả cho môn xét tuyển (ví dụ dự tuyển chuyên tiếng Pháp Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đăng ký thi bằng tiếng Anh hay chỉ dự tuyển chuyên tiếng Trung Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đăng ký thi bằng tiếng Nhật) thì ghi tên ngoại ngữ đó vào ô này. Các trường hợp còn lại để trống.

1. Lớp chuyên có tổ chức thi:

- Thi vào lớp chuyên: Ghi lớp chuyên đăng ký dự thi vào buổi thi (sáng, chiều) tương ứng.

+ Buổi chiều (18-7-2020) thi vào các lớp chuyên: Ngữ Văn, toán, sinh học, tiếng Pháp, tin học và thi tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn thay thế;

+ Buổi sáng (19-7-2020) thi vào các lớp chuyên: Vật lý, hóa học, tiếng Anh, lịch sử, địa lý.

2. Lớp chuyên tiếng Trung, tiếng Nga: Nếu đăng ký 2 lớp chuyên này, HS phải tích dấu “X” tại dòng tương ứng của cột “Thi vào lớp chuyên”.

3. Trường hợp đặc biệt:

a. HS đăng ký dự tuyển chuyên tiếng Pháp Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ:

- HS đăng ký lớp chuyên “Tiếng Pháp” tại dòng “Buổi chiều 18-7-2020”;

- Nếu đăng ký môn thi thay thế là tiếng Anh sẽ không được đăng ký các lớp chuyên khác ở dòng “Buổi sáng 19-7-2020” trừ chuyên tiếng Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Nếu môn thay thế là tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn thì vẫn được đăng ký các chuyên khác trừ chuyên tiếng Anh vào dòng ”Buổi sáng 19-7-2020”.

b. HS đăng ký dự tuyển cả chuyên Pháp (không đăng ký môn thi thay thế) và chuyên Anh, ngoại ngữ thi chiều 17-7-2020 không thi tiếng Đức thì ngoại ngữ điều kiện phải là tiếng Pháp.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 HỆ SONG BẰNG TÚ TÀI & V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 TIẾNG PHÁP SONG NGỮ:

Đây là các nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến NV đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên và THPT chuyên của HS.

Ghi vào các dòng Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2 theo nguyện vọng của HS (chỉ có một nguyện vọng thì ghi tên trường đó vào dòng Nguyện vọng 1).

- Hệ song bằng: Ghi tên trường THPT (chuyên Hà Nội-Amsterdam/Chu Văn An), ghi điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn vật lý, hóa học vào ô tương ứng;

- Hệ song ngữ: Ghi tên trường THPT (chuyên Hà Nội-Amsterdam/Chu Văn An), ghi điểm Pháp ngữ vào ô tương ứng (nếu có).

6. Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10 bản text của Sở GD&ĐT TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2016 – 2017
VÀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Số báo danh:......................

Phòng thi: ..........................

HĐ thi: ..............................

Kính gửi: Hiệu trưởng trường................................................

Họ và tên thí sinh (ghi chữ IN HOA):......................................

Ngày sinh:........................Nam, Nữ:......Dân tộc:...................

Nơi sinh (Tỉnh, TP)................................................................

Học sinh trường:.......................... Lớp:.......................... Ngoại ngữ:....................................

Địa chỉ thường trú hay tạm trú ở TP: số nhà:............................. Đường:............................

Phường, xã:............................... Mã phường, xã:......... Quận, Huyện:...............................

Số điện thoại liên lạc:................................................................................................

Hộ khẩu: Có HK thành phố  Không có HK thành phố  Tạm trú (KT3) 

Học bạ bản chính: Hợp lệ  Không hợp lệ: 

Bản sao khai sinh: Hợp lệ  Không hợp lệ: 

A. XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ: Điểm trung bình môn cả năm lớp 9:............................

Môn họcNgữ vănToánMôn có điểm bình quân thấp nhấtGhi chú
ĐBQ môn cả năm lớp 9Môn: ................ Điểm: ................

Số buổi nghỉ học trong năm lớp 9:

Học sinh thuộc loại xét tốt nghiệp: 1  2  3  4  5 

Nếu thuộc loại xét tốt nghiệp 3 hoặc 4 thì đánh dấu vào 1 trong 3 ô thích hợp sau:

1. Nghỉ học trên 45 buổi (kiểm tra lại môn Ngữ Văn, Toán) 

2. Kiểm tra lại các môn dưới 5 điểm  3. Hạnh kiểm yếu 

Diện ưu tiên khuyến khích xét tốt nghiệp (từ 0 đến 6):........ Ghi chú diện:.......................................

B. THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

♦ Diện ưu tiên, khuyến khích: (Xem hướng dẫn ở mặt sau đơn)

Diện ưu tiên:............................................... Mã ưu tiên:...................... Điểm ưu tiên:.....................

Diện ưu tiên:............................................... Mã ưu tiên:...................... Điểm ưu tiên:.....................

Diện khuyến khích:..................................... Mã khuyến khích:............. Điểm khuyến khích:............

Diện khuyến khích:..................................... Mã khuyến khích:.............. Điểm khuyến khích:...........

♦ Tổng số điểm được cộng thêm: ............... điểm (không quá 5 điểm)

♦ Chọn nguyện vọng vào lớp 10 THPT:

Nguyện vọng ưu tiên 1:.......................................................... Trường: Q/H:............................

Nguyện vọng ưu tiên 2:........................................................... Trường: Q/H:............................

Nguyện vọng ưu tiên 3:........................................................... Trường: Q/H:............................

C. THI VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN:

♦ Xếp loại cuối năm:

Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Học lực
Hạnh kiểm

♦ Đạt giải thi HSG lớp 9 cấp Thành phố (nhất, nhì, ba)................... Môn đạt giải............ Điểm KK...........

♦ Môn chuyên.............................................. Môn thi chuyên..................................................

Nguyện vọng ưu tiên 1:.................................. Trường THPT:............................................

Nguyện vọng ưu tiên 2:............................................ Trường THPT:......................................

Nguyện vọng ưu tiên 3:............................... Lớp không chuyên trường THPT chuyên:..............

Nguyện vọng ưu tiên 4:............................ Lớp không chuyên trường THPT chuyên:..............

Nếu không chọn nguyện vọng nào thì ghi KHÔNG vào nguyện vọng đó.

Tôi xin cam kết những phần khai trên là đúng và không thay đổi nguyện vọng đã đăng ký (trừ thời gian được qui định trước khi thi). Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy chế thi và những điều qui định của ngành Giáo dục và Đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ, NGƯỜI GIÁM HỘ HỌC SINH

Tôi ký tên dưới đây là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh: ...........

Đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với nội dung đơn trên đây của con tôi.

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày ....... tháng ....... năm 2017

THÍ SINH KÝ TÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Mẫu đơn dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

PHÒNG (SỞ) GD & ĐT

Trường: ......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC..............

Họ và tên:..................................................................... Học sinh lớp:......................

Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ............

Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh hay TP trực thuộc TW):.............................................................

Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:............................................................. Điện thoại:...........................

Nguyện vọng vào trường:.........................................................................................

(Nguyện vọng 1, ghi rõ tên trường)

Mã số:

Phụ huynh học sinh ký tên

Ngày ......... tháng ........năm 2017

Học sinh ký tên

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú:

- Nguyện vọng vào trường (tên trường), mã số ghi đúng theo bảng mã kèm theo Công văn này.

- Trường THCS cần kiểm tra để nguyện vọng vào trường (tên trường) trùng với mã trường.

(Học sinh dự thi vào THPT chuyên Quốc Học không ghi nguyện vọng là Quốc Học vào phiếu dự tuyển này)

- Nguyện vọng 2 (nếu có) sẽ đăng ký khi nộp đơn dự tuyển ở trường THPT.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
15 49.716
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm