Môi trường axit là môi trường trong đó

Môi trường axit là môi trường trong đó được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến xác định môi trường của dung dịch. Cũng như đưa ra nội dung lý thuyết liên quan. Giúp bạn đọc củng cố kiến thức cũng như vận dụng tốt vào làm các dạng bài tập liên quan.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan:

Môi trường axit là môi trường trong đó

Để đánh giá độ axit và độ kiềm của dung dịch bằng nồng độ H+. Nhưng dung dịch thường dùng có nồng độ H+ nhỏ. Để tránh ghi nồng độ H+ với số mũ âm, người ta dùng giá trị pH với quy ước như sau:

[H+] = 10-pH M. 

Nếu [H+] = 10-a M => pH = a

Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] hay [H+] > 10-7 M hoặc pH < 7.

Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH-] = 10-7 M hoặc pH = 7.

Môi trường kiềm là môi trường trong đó [H+] < [OH-] hay [H+] < 10-7 M hoặc pH > 7.

Ví dụ: 

[H+] = 1,0.10-2M => pH = 2: môi trường axit 

[H+] = 1,0.10-7M => pH = 7: môi trường trung tính 

[H+] = 1,0.10-10M => pH = 10: môi trường kiềm

Thang pH thường có giá trị từ 1 đến 14

Thang pH

Lưu ý: 

Cách xác định môi trường của một muối:

+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu thì có môi trường axit, pH < 7

+ Muối được tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh thì có môi trường bazo, pH > 7

+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh thì có môi trường trung tính, pH = 7

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch nào sau đây có môi trường axit?

A. NaOH 

B. Na2SO4

C. HCl

D. Ca(OH)2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Dung dịch muối nào sau đây có pH < 7?

A. BaSO4

B. NaCl

C. HClO3

D. Tất cả 3 dung dịch trên

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dung dịch có pH < 7?

A. BaCl2.

B. CH3COOK.

C. NaCl.

D. NH4NO3.

Xem đáp án
Đáp án D

NH4NO3 là muối tạo bởi bazo yếu (NH3) và axit mạnh (HNO3)

=> Thủy phân trong nước tạo môi trường axit (pH < 7)

Câu 4. Dung dịch muối nào sau đây có môi trường bazo ?

A. NaNO3.

B. Na2CO3.

C. Ba(NO3)2.

D. NH4Cl.

Xem đáp án
Đáp án B: Na2CO3 là muối tạo bởi bazo mạnh (NaOH) và axit yếu (H2CO3)

Câu 6. Dãy chất nào sau đây có môi trường bazơ (pH>7)

A. Na2CO3, NaOH, NH4NO3, Na2S.

B. Na2CO3, NH4NO3, KOH, Ba(OH)2.

C. Na2CO3, Na2S, NaClO, NaOH.

D. LiOH, NaOH, Ba(OH)2, HNO3.

Xem đáp án
Đáp án C

A, B loại NH4NO3 vì được tạo bởi bazo yếu (NH3) và axit mạnh (HNO3) nên có MT axit

D loại HNO3

Câu 7. Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là

A. 4

B. 6

C. 5

D. 7

Xem đáp án
Đáp án B

Các chất phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là Al, Al2O3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3

.............................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Môi trường axit là môi trường trong đó, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 10.526
Sắp xếp theo

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm