Những việc cần làm của tổ trưởng chuyên môn trường THCS

Những việc cần làm của tổ trưởng chuyên môn trường THCS. Vai trò, nhiệm vụ, các chức năng của tổ chuyên môn trong trường THCS là những thắc mắc của rất nhiều giáo viên. Để giải đáp các thắc mắc, các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây.

>> Xem thêm: Những việc cần làm của tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học

Ở trường Trung học, Tổ chuyên môn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị điều kiện thực hiện các hoạt động dạy và học trong nhà trường. Người Tổ chuyên môn được ví như "cánh tay nối dài của Lãnh đạo nhà trường", trực tiếp điều hành các công việc cụ thể trong hoạt động dạy và học. Công tác Tổ chuyên môn là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, góp phần quan trọng đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

Những việc cần làm của tổ trưởng chuyên môn trường THCS

I. Những vấn đề chung về quản lý Tổ chuyên môn trong trường THCS

Để điều hành hoạt động của Tổ chuyên môn hiệu quả, Tổ chuyên môn cần cả lãnh đạo và quản lý.

* Lãnh đạo thể hiện qua các hoạt động xác định tầm nhìn, sứ mạng, hệ giá trị, định hướng hoạt động của tổ để tập hợp các tổ viên cùng hướng vể một mục tiêu chung, tạo ra sự thay đổi cần thiết trong tổ để thích ứng và phát triển.

* Quản lý thể hiện qua các hoạt động thực hiện các chức năng để đảm bảo sự ổn định, nhất quán trong các hoạt động của tổ theo chương trình, kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đã định.

Nói đến nét đẹp văn hóa thì "Lãnh đạo là người thức dậy hôm nay, suy nghĩ tìm ra hướng đi cho ngày mai. Quản lý là sự đi thức tỉnh tâm hồn con người.".

* Các vai trò cơ bản của người quản lý và yêu cầu về phẩm chất, năng lực:

Người quản lý có 10 vai trò chia ra thành 3 nhóm chính (theo Mintberg). Tổ chuyên môn muốn hoàn thành nhiệm vụ quản lý tổ theo quy định cần làm tốt tất cả các vai trò này:

 • Vai trò quan hệ con người: người đại diện, người lãnh đạo, người liên lạc.
 • Vai trò thông tin: người giám sát, người truyền tin, người phát ngôn.
 • Vai trò quyết định: người ra quyết định, người điều hành, người đảm bảo nguồn lực, người đàm phán.

Về phẩm chất:

 • Tận tâm với nghề nghiệp và công việc được giao.
 • Sống có đạo đức, văn hóa, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội.
 • Có bản lĩnh, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Về năng lực:

 • Năng lực chuyên môn kỹ thuật. (Hiểu biết về nội dung chuyên môn và phương pháp tác nghiệp có liên quan, có khả năng hướng dẫn và kiểm tra người khác thực hiện.)
 • Năng lực quan hệ con người. (Tập hợp, định hướng dẫn dắt người khác thông qua giao tiếp, ứng xử, thiết lập và phát triển các mối quan hệ người- người, giải quyết xung đột, động viên, khích lệ, tạo động lực...)
 • Năng lực tư duy chiến lược. (Dự báo, xác định tầm nhìn, hoạch định chiến lược, sáng tạo và đổi mới.)

* Các chức năng quản lý cơ bản:

 • Chức năng kế hoạch: là quá trình xác định mục tiêu và lựa chọn các biện pháp tốt nhất để đạt các mục tiêu đó.
 • Chức năng tổ chức: là quá trình tiếp nhận, phân phối, sắp xếp các nguồn lực tạo ra một cơ cấu tổ chức thích hợp đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đề ra để tổ chức phát triển.
 • Chức năng chỉ đạo: là quá trình tác động, ảnh hưởng tới hành vi cấp dưới thông qua các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, động viên những người dưới quyền làm việc với hiệu quả cao nhằm đạt mục tiêu đề ra.
 • Chức năng kiểm tra: là quá trình xem xét thực tiễn, đánh giá thực trạng, khuyến khích những cái tốt, phát hiện những sai phạm, điều chỉnh nhằm đạt mục tiêu đặt ra và góp phần đưa toàn bộ hệ thống được quản lý lên một trình độ cao hơn.

* Phương pháp quản lý:

- PP Hành chính: Tác động dựa trên mối quan hệ thứ bậc trong tổ chức, thông qua mệnh lệnh, chỉ thị, quyết định...có tính chất bắt buộc mọi người thực hiện.

- PP Tâm lý - xã hội: Tác động vào tư tưởng, tình cảm của con người trong tổ chức để họ tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ. (GD, thuyết phục, động viên, gây áp lực tâm lý...)

- PP Kinh tế: Tác động thông qua lợi ích vật chất, tạo động lực cho con người làm việc hướng đến mục tiêu. (Chế độ lương, thưởng)

Tất cả các tài liệu về kinh nghiệm giảng dạy học tập, các thầy cô tham khảo các nhóm dành cho giáo viên sau đây: Nhóm Cộng Đồng Giáo Viên. Tại đây các thầy cô có thể chia sẻ kinh nghiệm dạy học, kinh nghiệm soạn bài, các vấn đề liên quan đến giáo dục, .....

II. Tổ chuyên môn THCS

* Tổ chuyên môn cần nắm vững hệ thống chương trình GDPT gồm các vấn đề:

 • Mục tiêu giáo dục;
 • Phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục;
 • Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ của từng môn học, cấp học;
 • Phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục;
 • Đánh giá kết quả giáo dục từng môn học ở mỗi lớp học, cấp học.

* Tổ chuyên môn cần nắm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong nhà trường và mô hình hoạt động.

III. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Tổ chuyên môn THCS

* Thế nào là Tổ chuyên môn? – Các loại Tổ chuyên môn trong nhà trường hiện nay?

Theo Điều lệ Trường Trung học có thể hiểu:

 • Tổ chuyên môn là một bộ phận của nhà trường, gồm một nhóm GV (từ 3 người trở lên) cùng giảng dạy về một môn học hay một nhóm môn học hay một nhóm viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức lại để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ theo qui định tại khoản 2 điều 16 của Điều lệ nhà trường.
 • Mỗi Tổ chuyên môn có tổ trưởng và từ 1 đến 2 tổ phó do HT bổ nhiệm vào đầu năm học.
 • Trong trường trung học có 2 loại Tổ chuyên môn phổ biến: Tổ đơn môn (tổ Toán, tổ Văn...) và tổ liên môn (tổ KHTN, tổ KHXH, tổ Hóa – Sinh...). Đối với tổ liên môn, trong sinh hoạt chuyên môn đôi khi lại được tách thành các nhóm chuyên môn để sinh hoạt theo điều kiện thực tế và yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

* Vị trí, vai trò của Tổ chuyên môn:

 • Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành của trường THPT và THCS. Các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ của tổ và các nhiệm vụ khác của chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt được các mục tiêu đề ra.
 • Tổ chuyên môn là nơi trực tiếp triển khai mặt hoạt động của nhà trường, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục và dạy học.
 • Tổ chuyên môn là đầu mối quản lý mà HT nhất thiết phải tập trung dựa vào đó để quản lý nhà trường trên nhiều phương diện, nhưng cơ bản nhất là hoạt động giáo dục, dạy học và các hoạt động sư phạm của GV.

* Nhiệm vụ của Tổ chuyên môn

 • Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục thuộc chuyên môn phụ trách theo tuần, tháng, học kỳ, năm học; phối hợp với các tổ chuyên môn khác xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
 • Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, xuất bản phẩm tham khảo để sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được hội đồng trường phê duyệt.
 • Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và của nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

Đặc biệt, Tổ chuyên môn là nơi tập hợp, đoàn kết, tìm hiểu nắm vững tâm tư, tình cảm và những khó khăn trong đời sống của các GV trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ GV trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người GV trong trường trung học.

Ngoài ra, các thầy cô tham khảo các quyển lời, các chính sách về lương, giảng dạy của nhà giáo, tham khảo chuyên mục: Dành cho giáo viên. Các kì thi giáo viên giỏi, thi viên chức, công chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Mời các thầy cô cùng theo dõi.

Đánh giá bài viết
2 20.155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm