Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 12 có đáp án

Mã số: 06259. Đã có 2.383 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh - Phần 1

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Lịch sử lớp 12: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh - Phần 1 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Liên Xô và các nước Đông Âu - Phần 1

Câu 1.

Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi về căn bản đã chấm dứt là:

Câu 2.

Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì:

Câu 3.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở:

Câu 4.

Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân Nam Phi là:

Câu 5.

Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc dã man, đầy bất công ở Nam Phi là:

Câu 6.

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh đều là:

Câu 7.

Nước Cộng hòa Cu Ba ra đời vào

Câu 8.

Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La- tinh diễn ra dưới hình thức

Câu 9.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy" vì:

Câu 10.

Cách mạng Cu Ba thành công đã mở đầu và cổ vũ:

Câu 11.

Vị lãnh tụ đã dẫn dắt cách mạng Cu Ba lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và từng bước tiến lên CNXH là

Câu 12.

Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 13.

Hình thức đấu tranh chủ yếu của các nước Châu Phi là gì?

Câu 14.

Về mặt diện tích, Châu Phi đứng hàng thứ mấy thế giới?

Câu 15.

Đâu là thành tựu cơ bản của Cuba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Câu 16.

Hãy chỉ ra những biểu hiện chứng tỏ nền kinh tế ở Mĩ Latinh dần bước ra khỏi suy thoái?

Câu 17.

Sự kiện đánh dấu Châu Phi đã hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ là

Câu 18.

Hãy chỉ ra kết quả của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Mĩ Latinh?

Câu 19.

Các nước Mĩ Latinh rơi vào tình trạng suy thoái trong khoảng thời gian nào?

Câu 20.

N. Manđêla làm Tổng thống ở Cộng hòa Nam Phi trong khoảng thời gian nào?

Bắt đầu ngay
10 2.383