Tóm tắt Nghệ thuật truyền thống của người Việt

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Tóm tắt Nghệ thuật truyền thống của người Việt. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

1. Tóm tắt tác phẩm Nghệ thuật truyền thống của người Việt

Văn bản đưa ra những thông tin về các ngành nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam với các đặc điểm và biểu hiện cụ thể, từ đó khái quát được cả đời sống tinh thần, “tâm tính nhân dân” của người Việt thể hiện trong các công trình nghệ thuật.

2. Bố cục Nghệ thuật truyền thống của người Việt

- Đoạn 1: Từ đầu đến “trở thành độc đáo”: Tâm tính nhân dân biểu hiện trong nghệ thuật

- Đoạn 2: Tiếp theo đến “thẩm mĩ tuyệt vời”: Ngành nghệ thuật truyền thống kiến trúc.

- Đoạn 3: Còn lại: Ngành nghệ thuật truyền thống điêu khắc.

3. Nội dung chính Nghệ thuật truyền thống của người Việt

Văn bản đưa ra những thông tin về các ngành nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam với các đặc điểm và biểu hiện cụ thể, từ đó khái quát được cả đời sống tinh thần, “tâm tính nhân dân” của người Việt thể hiện trong các công trình nghệ thuật.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Tóm tắt Nghệ thuật truyền thống của người Việt. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Ngữ văn 10 KNTT. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Toán 10 KNTT, tóm tắt Ngữ văn 10 KNTT...

Đánh giá bài viết
1 89
Sắp xếp theo

Tóm tắt tác phẩm lớp 10

Xem thêm