12 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3

Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH-
HỆ PHƯƠNG TRÌNH
THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang
ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Phươngtrình:
2
4
x

làphươngtrìnhhệquảcủaphươngtrình:
A.
2.
x

B.
( 1)(x 3) 0.
x
  
C.
1 2.
x
 
D.
( 2)(x 1) 0.
x
  
Câu 2:Giảiphươngtrình:
7 2.
x x
  
A.
 
0 .
S 
B.
.
S
 
C.
 
2 .
S 
D.
S 
Câu 3:Giảihệphươngtrình:
6
3 1
x y
x y

 




 


A.
17 5
; .
2 2
S
 


 




 
B.
17 5
; .
2 2
S
 







 
C.
17 5
; .
2 2
S
 


  




 
D.
17 5
; .
2 2
S
 


 




 
Câu 4:Giảiphươngtrình
2
6 18 27
4 .
3 3
x x
x x
  
 
 
A.
.
S
 
B.
S  
C.
S  
D.
 
1 .
S 
Câu 5:Giảiphươngtrình:
4 2
2 5 0.
x x
  
A.
.
S
 
B.
 
5,4 .
S  
C.
 
2,2 .
S  
D.
 
4,4 .
S  
Câu 6:Giảihệphươngtrình:
2 2 1
2 3 5 2 .
4 7 4
x y z
x y z
x y z

  




   



    



A.
20 13 1
; ; .
3 3 3
S
 
 
 
 


 

 



 
 
 
 
B.
20 13 1
; ; .
3 3 3
S
 
 
 
 


 

 



 
 
 
 
C.
20 13 1
; ; .
3 3 3
S
 
 
 
 


   

 



 
 
 
 
D.
20 13 1
; ; .
3 3 3
S
 
 
 
 


  

 



 
 
 
 
Câu 7:Giảiphươngtrình:
2
2 2
1
0.
1 1
x
x x
 
 
A.
 
\ 1;1 .
S  
B.
 
0 .
S 
C.
 
1 .
S 
D.
.
S
 
Câu 8:Tìmđiềukiệnxácđịnhcủaphươngtrình
5
1.
2
x
x
x

 

A.
2.
x

B.
5
.
2
x
x









C.
5.
x

D.
5
.
2
x
x

 







Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH-
HỆ PHƯƠNG TRÌNH
THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang
Câu 9:Giảihệphươngtrình:
4
2 2 8
x y
x y

 




 


A. Phươngtrìnhcóvôsốnghiệm. B. Phươngtrìnhcó1nghiệmlà:
 
2;2 .
C. Phươngtrìnhcóvônghiệm. D. Phươngtrìnhcó2nghiệm.
Câu 10:Tậpnghiệmcủaphươngtrình:
2
1 3
x
 
là:
A.
 
1;2 .
S 
B.
 
2;2 .
S  
C.


2 2;2 2 .
S  
D.
.
S
 
II. TỰ LUẬN:
Bài 1: Giảicácphươngtrìnhsau:
2 2
/ 3 2 3a x x x x
   
2
2
1 3 19
/
3 2
6
x x x
b
x x
x x
  
 
 
 
Bài 2: Chophươngtrìnhbậchai
   
2
2 2 0 1 .
x m x m   
Tìmmđểphươngtrình
 
1
có2
nghiệm
1 2
,x x
thỏa
1 2
2 1
2.
x x
x x
 

Bài 3: Giảihệphươngtrình:
2
2
3 2 2
.
3 2 2
x x y
y y x


  




  



PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH-
HỆ PHƯƠNG TRÌNH
THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang
ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1:Tìmtậpnghiệmcủaphươngtrình:
1 2.
x x
  

A.
 
1;2 .
S 
B.
.
S
 
C.
 
2 .
S 
D.
 
1 .
S 
Câu 2:Giảihệphươngtrình:
5
2 4
2
x y z
y z
z

  




 



 



A.
 
( 4;3;2) .
S  
B.
 
( 4; 3; 2) .
S    
C.
 
(4;3;2) .
S 
D.
 
( 4;3; 2) .
S   
Câu 3:Trongcáckhẳngđịnhsau,phépbiếnđổinàolàphépbiếnđổitươngđương:
A.
2 2 2
3 .x x x x x
    
B.
2 2
2 2 .x x x x x x
      
C.
2
1 1 .x x x x
    
D.
2 2 2 2
2 2 .x x x x x x
      
Câu 4:Giảihệphươngtrình:
9
2 2 10
x y
x y

 




 


A. Vônghiệm. B. Có1nghiệm. C. Cóvôsốnghiệm. D. Có2nghiệm.
Câu 5:Giảiphươngtrình:
4 2
5 4 0.
x x
  

A.
 
2;2 .
S  
B.
 
1;1 .
S  
C.
 
2; 1;1;2 .
S   
D.
 
1;2 .
S 
Câu 6:Giảiphươngtrình
2
6 18 27
3 .
3 3
x x
x x
  
 
 
A.
 
1 .
S 
B.
 
0 .
S 
C.
.
S
 
D.
S  
Câu 7:Giảihệphươngtrình:
9
.
2 9
x y
x y

 




 


A.
.
S
 
B.
 
(4,4) .
S  C.
 
(2,5) .
S  D.
 
(0,9) .
S 
Câu 8:Giảiphươngtrình:
2
0.
2 2
x x
x x
 
 
A.
 
2 .
S  B.
.
S
 
C.
S  D.
 
0;1 .
S 
Câu 9:Tìmđiềukiệnxácđịnhcủaphươngtrình
4
1.
2
x
x
x

 



Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo 12 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3. Tài liệu sẽ giúp các bạn rèn luyện giải Toán 10 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
10 6.022
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm