Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội

1
THPT CHU VĂN AN
TỔ TOÁN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 10
NĂM HỌC 2018-2019
NỘI DUNG CHÍNH
A. ĐẠI S
Chương 1. Các phép toán tập hợp
Chương 2. Hàm s
Tập xác định của hàm s.
Tính đơn điệu hàm số, tính chẵn lẻ hàm s và các ứng dụng.
Các bài toán liên quan: Giao điểm hai đồ thị, các bài toán sdụng đồ thị giải và biện luận
phương trình, bất phương trình, giá tr lớn nhất nhỏ nhất hàm s.
Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm s.
Từ đồ thị của hàm s
,
y f x
suy ra đồ thị các hàm s
, , , .
y f x y f x b y f x b y f x
Chương 3. Phương trình, hệ phương trình
Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai. Các dạng phương trình quy vphương trình bậc
nht, phương trình bậc hai.
Định lý Viét và áp dụng.
Các bài toán v phương trình bc nhất, phương trình bc hai, các phương trình quy vphương
tnh bậc nhất, phương trình bậc hai.
H phương trình bậc nhất hai n số.
B. HÌNH HỌC
Chương 1. Vec
Các phép toán vectơ, tính cht vectơ.
Các bài toán liên quan: Chứng minh đẳng thức vectơ, chứng minh 3 điểm thẳng hàng, xác định
điểm thoả mãn điều kin cho trước, dựng hình, tập hợp đim, ...
Chương 2. Tích vô hướng của hai vectơ
Các bài toán liên quan: Tính tích hướng, chứng minh hai đường thẳng vuông góc, tính góc
giữa hai vectơ, tìm tập hợp điểm,
Định lí cosin, định lí sin, chứng minh các hệ thức lượng giác trong tam giác, giải tam giác.
2
MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP
ĐỀ S 01
Bài 1 (1 điểm). Cho hàm s
1 1
2 2
x x
f x
x x
Xét tính chẵn, lcủa hàm s
.
f
Bài 2 (2 điểm). Giải các phương trình sau
1.
2
2 2 4;
x x x
2.
2
4 5 2 .
x x x
Bài 3 (2 điểm). Cho hàm s
2
2 3,
y x x
có đồ thị là
P
1. Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị của hàm strên.
2. Dựa vào đồ thị
,
P
tìm
m
sao cho phương trình
2
1
x x m x
có nghiệm.
Bài 4 (1 điểm). Cho hệ phương trình
2
2
1
mx y m m
x my m
(
m
tham s).
Xác định
m
sao cho hệ có nghim
,
x y
thoả mãn
2 2
x y
đạt giá trị nhnhất.
Bài 5 ( 3,5 điểm).
1. Trong mặt phẳng toạ đ
Oxy
cho các điểm
0;1 , 1;3 , 2;2 .
A B C
a) Chng minh rằng
, ,
A B C
là ba đỉnh của mt tam giác vuông cân. Tính diện tích tam giác
.
ABC
Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
.
ABC
b) Đặt
2 3 .
u AB AC BC
Tính
.
u
c) Tìm toạ độ điểm
Ox
M
thoả mãn
2
MA MB MC
bé nhất.
2. Cho tam giác đều
ABC
cạnh
3 ,( 0).
a a
Lấy các điểm
, ,
M N P
lần lượt trên các cạnh
, ,
BC CA AB
sao cho
, 2 , (0 3 ).
BM a CN a AP x x a
a) Biểu diễn các vec
,
AM PN
theo hai vectơ
, .
AB AC
b. Tìm
x
để
AM PN
Bài 6 (0,5 điểm). Gii phương trình
2
4 5 2 1 1.
x x x
------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ S02
Bài 1 (2 điểm). Cho hàm s
2
3 ,
y x x
có đồ thị là parabol
P
1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.
2. Lập phương trình đường thẳng đi qua đỉnh của
,
P
cắt trục tung tại điểm tung độ bằng
5
.
2
Bài 2 (3 điểm).
1. Giải c phương trình sau
a.
4
2
1 3 2 3 0;
x x x
b.
2 14
5 1 .
3
5 1 1
x
x
3
2. Xác định
m
sao cho phương trình
2
2 2 1 0
x mx m
có hai nghiệm pn biệt
1 2
,
x x
tho
mãn
1 2 1 2 1 2
3 3 8.
x x x x x x
Bài 3 (1 điểm). Gii hệ phương trình :
2 5 7.
x y x y
x y
Bài 4 ( 3,5 điểm).
1. Cho tam giác
ABC
,
0
2
90 , , ,( 0).
3
a
A BC AC a a
a) Tính
. 2 .
AB AC BC
b. Xác định vị trí điểm
M
thoả mãn
3 .
MA MB MC BC
2. Trong mặt phẳng toạ đ
Oxy
cho các điểm
1;2 , 2;3 , 0;2 .
A B C
a) Chng minh rằng
, ,
A B C
là ba đỉnh của mt tam giác. Tìm tođộ trọng tâm tam giác
.
ABC
b) Xác định tọa độ của điểm
D
là hình chiếu của
A
trên
.
BC
Tính diện tích tam giác
.
ABC
c) Xác định ta độ đim
E Oy
sao cho ba điểm
, ,
A B E
thng hàng.
Bài 5 (0,5 điểm). Cho tứ giác
ABCD
nội tiếp đường tròn tâm
O
bán kính
.
R
Chứng minh rằng nếu
2 2 2
4
AB CD R
tâm O thuộc miền trong của tứ giác thì
.
AC BD
------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ S03
Bài 1 (1 điểm). Cho các hàm s
1
2 1
f x
x x
2
3
.
3 2
x
g x
x x
1. Tìm tập xác định
1 2
,
D D
của các hàm s
f
.
g
2. Xác định tập hợp
1 2
.
D D
Bài 2 ( 2,5 điểm).
1. Giải hệ phương trình
1 2
5
3 1
1.
x y
x y
2. Cho phương trình
2 2
2 2 2 2 , 1
x x m x x (
m
tham s).
a. Gii phương trình (1) với
1.
m
b. Xác định giá trị
m
sao cho phương trình (1) có nghiệm.
Bài 3 (2,5 điểm).
1. Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm s
2
4 4 1.
y x x x
2. Cho Parabol
2
: 2 ,
P y x a x b
(
,
a b
là tham s). Xác định
,
a b
biết
P
cắt trục tung
tại điểm có tung độ
3
y
và nhận đường thẳng
1
x
là trục đối xứng.
3. Cho hàm s
2
3 2 1
2 1.
x khi x
y
x x khi x
a) Vẽ đồ thị hàm số.

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội. Tài liệu sẽ giúp các bạn rèn luyện giải Toán 10 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.071
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm