6 kỹ năng giới thiệu để biến người nghe thành khách hàng

7 31.628

Nếu muốn giành được tình cảm của người nghe và biến họ thành khách hàng của mình, bạn phải biết thốt ra “những lời có cánh” để thu hút sự chú ý của họ. Công việc này không dễ dàng chút nào, bởi nó đòi hỏi ở bạn một số kỹ năng và kiến thức nhất định.

Đánh giá bài viết
7 31.628
Kinh tế - Xã hội Xem thêm