999 câu hỏi lý thuyết Hóa học ôn thi THPT quốc gia năm 2020 có đáp án

Mc lc
Lời$nói$đầu$......................................................................................................................................$2!
Phần$I:$Phân$tích$đề$thi$THPT$Quốc$Gia$2018$.................................................................................$3!
PHẦN$II:$VÔ$CƠ$................................................................ ................................ ............................... $6!
!Chuyên đề 1: Đại cương kim loi!.........................................................................................................!6!
$Chuyên đ 2: Kim loi kim, kim th, nhôm!.....................................................................................!12!
!Chuyên đề 3: Sthp cht ca st!.................................................................................................!17!
!Chuyên đề 4: Crom và hp cht ca Crom!........................................................................................!22!
!Chuyên đề 5: Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic!........................................................................................!26!
$Chuyên đ 6: Cht đin ly!..................................................................................................................!30!
$Chuyên đ 7: Hóa Hc Đời sng!...................................................................................................!33!
$Chuyên đ 8: Tng hp Hóa vô cơ!.....................................................................................................!38!
PHẦN$III:$HỮU$CƠ$.........................................................................................................................$45!
$Chuyên đ 9: Đại cương Hóa Hu Cơ và Hidrocacbon!.....................................................................!45!
$Chuyên đ 10: Ancol, Phenol, Ete!......................................................................................................!51!
$Chuyên đ 11: Este Lipit!.................................................................................................................!55!
$Chuyên đ 12: Amin Aminoaxit Peptit!..........................................................................................!65!
$Chuyên đ 13: Polime và hp cht!.....................................................................................................!70!
$Chuyên đ 14: Tng hp Hóa Hu Cơ!...............................................................................................!75!
PHẦN$IV:$DẠNG$MỚI$2018$...........................................................................................................$81!
!Chuyên đề 15: Hình v thí nghim!.....................................................................................................!81!
$Chuyên đ 16: Biu đồ thc nghim Hóa Hc!...................................................................................!94!
$Chuyên đ 17: Bng tính cht tìm các cht!...................................................................................!104!
PHẦN$V:$ĐỀ$LÝ$THUYẾT$2018$......................................................................................................$109!
ĐỀ S 1!..............................................................................................................................................!109!
ĐỀ S 2!..............................................................................................................................................!113!
ĐỀ S 3!..............................................................................................................................................!117!
ĐỀ S 4!..............................................................................................................................................!121!
Li nói đầu
Còn chưa đầy 2 tháng na ti k thi THPT Quc Gia 2018 k thi có l quan
trng nht trong 12 năm ca hc sinh; đánh du mt bước trưởng thành và vươn xa
ri các em nh?
Vy, lúc các em cm cun tài liu này trên tay các em đã “sn sàng” cho k thi cam
go này chưa?
C nhân có câu: “biết người biết ta – trăm trn trăm thng” và nó hoàn toàn cũng
th áp dng trong hc tp để phát huy kết qu tt nht cho k thi. đây “biết
người” chính là hiu v đề thi “biết ta”chính là hiu v kiến thc bn thân đang
có. T đó có th d dàng chinh phc k thi tt hơn.
Đối các bn gii: “biết người” thì các bn ch cn hiu mt ít ch không đi sâu
vào phân tích đè thi quá. Thay vào đó cn tp trung vào cng c chính ngun lc
ca ta trước trn chiến đấu ln s tt hơn.
Đối vi các bn kém: “biết người” cùng quan trng. T vic biết các kiến thc
th ra thì chúng ta s th cng c các kiến thc ca bn thân “theo hướng mc
tiêu” ca bn thân ràng hơn. d biết phn Este-lipit 6 câu, trong đó 2
câu mc độ biết hiu, 2 câu mc vn dng, 2 câu vn dng cao… thì chúng ta s hc
mc nào để chinh phc đim phù hp hơn. Kết hp vi sc hc kiến thc ca
bn thân thì điu đó càng quan trng hơn na đó các em.
Vì vytài liu: 999 Câu hi Lý thuyết luyn thi THPT QG 2018 này ca thy s
biên son THEO HƯỚNG ĐỀ THI để giúp các em th biết người biết ta cn
làm gì trong 60 ngày cui này.
Vi toàn b tâm huyết kh năng ca mình thì thy hi vng tài liu này th giúp
các em tiến gn hơn ti con đường thi THPT Quc Gia sp ti ca mình. Tuy nhiên,
do quá trình biên son quá ngn nên không th tránh được các sai sót. Chính vì vy
thy mong nhn được s góp ý t các em để tài liu thêm hoàn thin hơn na!
Đây cũng là tài liu lý thuyết cui cùng ca thy trong mùa thi năm nay nhé các em!
Chúc các em hc tt!
Phn I: Phân tích đề thi THPT Quc Gia 2018
Da vào cu trúc Đề thi Minh Ha 2018 và các đề thi th ca các trường (đặc bit là phân tích
chi tiết Đề minh ha) thì chúng ta có mt cu trúc tng quan 24 câu hi lý thuyết như sau:
1a. Vô Cơ
Chuyên đề
S lượng câu hi trong đề
Đại cương kim loi
2 câu
Kim loi kim, kim th, nhôm
2 câu
St và hp cht ca st
2 câu
Crom và hp cht
2 câu
Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic
1 câu
Đin li
1 câu
Các vn đề kinh tế - xã hi
1 câu
Tng hp Hóa Vô Cơ
2 câu
1b. Hu Cơ
Chuyên đề
S lượng câu hi trong đề
Đại cương Hu Cơ và Hidrocacbon
1 câu
Ancol, Phenol, Ete
1 câu
Este – Lipit
3 câu
Amin – Aminoaxit – Peptit
1 câu
Polime và hp cht
1 câu
Tng hp Hóa Hu Cơ
3 câu
1c. Mt s dng đặc bit trong đề thi cn luyn thêm
Dng 1. Dng bài hình v thí nghim Hóa Hc
1 câu
Dng 2: Biu đồ thc nghim Hóa Hc
1 câu
Dng 3: Bng tính cht các cht hóa hc
1 câu
Lưu ý: Dng hình v thí nghim thường phn Vô Cơ, dng biu đồ thc nghim Vô Cơ (1
câu trong kim loi kim – kim th - nhôm) và bng tính cht các cht có th vô cơ và hu cơ
(tng hp vô cơ – tng hp hu cơ).

999 câu hỏi lý thuyết Hóa học ôn thi THPT quốc gia

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh 999 câu hỏi lý thuyết Hóa học ôn thi THPT quốc gia năm 2020 có đáp án, tài liệu chắc chắc sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 999 câu hỏi lý thuyết Hóa học ôn thi THPT quốc gia năm 2020 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.869
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm