Bài tập vật lý lớp 6 bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng

Bài tập Khối lượng - Đo khối lượng lớp 6

Bài tập Vật lý lớp 6: Khối lượng - Đo khối lượng bao gồm các dạng bài tập Trắc nghiệm có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải các dạng Bài tập Vật lý chương 1 lớp 6, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6: Khối lượng - Đo khối lượng

Bài 1: Trên hộp bột giặt ghi 1,5 kg. Số đó chỉ:

A. Sức nặng của hộp bột giặt.

B. Thể tích của hộp bột giặt.

C. Khối lượng của hộp chứa bột giặt.

D. Khối lượng của thùng bột giặt.

Đáp án: Chọn đáp án D: Khối lượng của thùng bột giặt

Bài 2: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Mọi vật đều có khối lượng.

B. Người ta dung cân để đo khối lượng.

C. Thể tích của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật.

D. Đơn vị của khối lượng là Kilogam.

Đáp án: Chọn đáp án C: Thể tích của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật.

Bài 3: Trong các đơn vị: tấn, yến, lạng, kilogam, đơn vị lớn nhất là:

A. Tấn B. Yến C. Lạng D. Kilogam

Đáp án: Chọn đáp án A – Tấn

Bài 4: 1 lạng bằng bao nhiêu kilogam?

A. 1kg B. 0,1 kg C. 0.01 kg D. 0,001 kg

Đáp án: Chọn đáp án B: 0,1 kg

Bài 5: Giới hạn đo của cân Rô – béc – van là:

A. Tổng khối lượng của quả cân lớn nhất có trong hộp.

B. Khối lượng của một quả cân lớn nhất có trong hộp.

C. Khối lượng của quả cân nhỏ nhất có trong hộp.

D. Tổng khối lượng các quả cân có trong hộp.

Đáp án: Chọn đáp án D: Tổng khối lượng các quả cân có trong hộp.

Bài 6: Độ chia nhỏ nhất của cân Rô – béc – van là:

A. Hiệu khối lượng của quả cân lớn nhất và quả cân nhỏ nhất có trong hộp.

B. Khối lượng của quả cân nhỏ nhất có trong hộp.

C. Khối lượng của quả cân lớn nhất có trong hộp.

D. Tổng khối lượng các quả cân có trong hộp.

Đáp án: Chọn đáp án B: Khối lượng của quả cân nhỏ nhất có trong hộp.

Bài 7: Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Con số đó chỉ:

A. sức nặng của hộp mứt

B. thể tích của hộp mứt

C. khối lượng của mứt trong hộp mứt

D. sức nặng của hộp mứt

Đáp án

Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Con số đó chỉ khối lượng của mứt trong hộp mứt ⇒ Đáp án C

Bài 8: Dùng cân Rô – béc – van có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằng:

A. giá trị của số chỉ của kim trên bảng chia độ.

B. giá trị của số chỉ của con mã trên đòn cân phụ.

C. tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa.

D. tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị của số chỉ của con mã.

Đáp án

Dùng cân Rô – béc – van có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằng tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị của số chỉ của con mã.

⇒ Đáp án D

Bài 9: Cho các phát biểu sau:

a) Đơn vị của khối lượng là gam.

b) Cân dùng để đo khối lượng của vật.

c) Cân luôn luôn có hai đĩa.

d) Một tạ bằng 100 kg.

e) Một tấn bằng 100 tạ.

f) Một tạ bông có khối lượng ít hơn 1 tạ sắt.

Số phát biểu đúng là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án

Các phát biểu đúng là a, b và d ⇒ Đáp án B

Bài 10: Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?

A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 ml

B. Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén

C. Ở một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99

D. Trên bao bì túi xà phòng có ghi: 1 kg

Đáp án

- Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 ml ⇒ chỉ thể tích nước trong chai.

- Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén ⇒ chỉ số lượng viên thuốc

- Ở một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99 ⇒ chất lượng vàng đạt 99,99% độ tinh khiết.

- Trên bao bì túi xà phòng có ghi: 1 kg ⇒ chỉ khối lượng xà phòng

⇒ Đáp án D

Bài 11: Khi đo khối lượng của một vật bằng một cái cân có ĐCNN là 10g. Kết quả nào sau đây là đúng?

A. 298 g B. 302 g C. 3000 g D. 305 g

Đáp án

Kết quả đo phải là bội số của ĐCNN ⇒ Đáp án C

Bài 12: Cân một túi hoa quả, kết quả là 1553g. ĐCNN của cân đã dùng là:

A. 5 g B. 100 g C. 10 g D. 1 g

Đáp án

Số cân hoa quả là bội của ĐCNN ⇒ ĐCNN của cân đã dùng là 1g ⇒ Đáp án D

Bài 13: Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500…”. Em hãy tìm hiểu thực tế để xem ở chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?

A. mg B. tạ C. g D. kg

Đáp án

Vì viên thuốc có kích thước nhỏ nên khối lượng cũng nhỏ ⇒ Đáp án A

Bài 14: Với một cân Rô – béc – van và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng nhỏ nhất ghi trên cân.

B. Giới hạn đo của cân là khối lượng lớn nhất ghi trên cân.

C. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.

D. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất.

Đáp án

Với một cân Rô – béc – van và hộp quả cân, độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.

⇒ Đáp án C

Bài 15: Giới hạn đo của cân Rô – béc – van là:

A. khối lượng của một quả cân nhỏ nhất có trong hộp.

B. khối lượng của một quả cân nhỏ nhất có trong hộp.

C. tổng khối lượng các quả cân có trong hộp.

D. tổng khối lượng các quả cân lớn nhất có trong hộp.

Đáp án

Giới hạn đo của cân Rô – béc – van là tổng khối lượng các quả cân có trong hộp.

⇒ Đáp án C

Bài 16: Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông có ghi “5T”. Số 5T có ý nghĩa gì?

A. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có trên 5 người ngồi thì không được đi qua cầu.

B. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn thì không được đi qua cầu.

C. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 50 tấn thì không được đi qua cầu.

D. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tạ thì không được đi qua cầu.

Đáp án

Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông có ghi “5T”. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn thì không được đi qua cầu.

⇒ Đáp án B

Các em học sinh tham khảo thêm: Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 5 và các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 806
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Vật lí 6 Xem thêm