Bộ đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh (Tháng 8)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề ôn lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Choose the odd one out
1. A. fingers
B. face
C. tomato
D. legs
2. A. grapes
B. chicken
C. apple
D. banana
3. A. pork
B. bedroom
C. garden
D. kitchen
4. A. crocodile
B. snake
C. rabbit
D. drink
5.A. fly
B. meat
C. run
D. climb
Exercise 2: Look and write
1. _______________
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________
6. _______________
Exercise 3: Order the words
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
1. he/ Is/ pilot?/ a
_______________
2. a/ She’s/ nurse.
_______________
3. my/ This/ kite./ is
_______________
4. are/ How/ you?
________________
5. don’t/ I/ grapes./ like
_________________
Exercise 4: Write “a” or “an
1. ____ apple
2. ____ crocodile
3. ____ elephant
4. ____ umbrella
5. ____ garden
Exercise 5: Read and match
1. What’s your favorite color?
A. No, it isn’t
2. What’s your name?
B. She is 35 years old
3. How are you?
C. It’s yellow
4. Is this your ship?
D. Fine, thanks
5. How old is your mother?
E. My name’s Anna
-The end-
Đề 2
Exercise 1: Choose the odd one out
1. A. snake
B. parrot
C. animal
D. crocodile
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
2. A. Weekend
B. Tuesday
C. Wednesday
D. Friday
3. A. one
B. number
C. eight
D. nine
4. A. chicken
B. lemon
C. pork
D. beef
5. A. doll
B. kite
C. plane
D. picture
Exercise 2: Match
1.
A. milk
2.
B. queen
3.
C. baby
4.
D. puppet
5.
E. papaya
Exercise 3: Circle the pictures that begin with the /b/ sound

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3

Bộ đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4, Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.047
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm