Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2020 - 2021

VnDoc giới thiệu tới các bạn Bộ đề kiểm tra giữa kì 2 Lịch sử lớp 7 năm 2020 - 2021 bao gồm 3 đề thi khác nhau có đáp án, cho các em học sinh ôn luyện, làm quen với đề, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn tải về để xem toàn bộ 3 đề thi và đáp án trong bộ đề của chúng tôi.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2020 - 2021 nằm trong Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 7 trên VnDoc với đầy đủ các môn, do VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THCS trên cả nước. Đây là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề, và các em học sinh ôn tập. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử 7 có đáp án

Đề thi Lịch sử 7 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề số 1

Câu 1. (5,0 điểm)

Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 2. (3,0 điểm)

Hãy nêu những chính sách của nhà nước Lê Sơ đối với nền giáo dục, văn học, khoa học và nghệ thuật thế kỉ XVI?

Câu 3 (2 điểm)

Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII? Vì sao các cuộc khởi nghĩa đó thất bại?

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 Sử 7 năm 2021 số 1

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(5 điểm)

* Nguyên nhân thắng lợi :

- Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành độc lập cho đất nước.

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc.

- Đường lối, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

* Ý nghĩa :

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

- Mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê Sơ.

* Nguyên nhân quan trọng nhất :

- Đường lối, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

2 điểm

Câu 2

(3 điểm)

* Giáo dục:

- Vua Lê Thái Tổ dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành. Mở khoa thi tuyển chọn nhân tài. Đa số đều đi học trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

- Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm vị trí độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.

* Văn học:

- Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.

- Nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào khí phách anh hùng, tinh thần bất khuất dân tộc.

* Khoa học – nghệ thuật :

- Sử học : Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký toàn thư

- Địa lí : Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí.

- Y học : Bản thảo thực vật toát yếu.

- Toán học : Đại thành toán pháp.

- Nghệ thuật sân khấu ca, múa, nhạc, chèo, tuồng

- Điêu khắc có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 3

(2 điểm)

- Các cuộc khởi nghĩa lớn

+Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng ( 1737 )

+ Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương ( 1740 – 1751 )

+ Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu ( 1741 – 1751 )

+ Khởi nghĩa Hoàng Công Chất ( 1739 – 1769 )

- Nguyên nhân thất bại

+ Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, không đồng thời.

+ Chưa có sự liên kết, thống nhất hợp thành phong trào rộng lớn lật đổ chính quyền phong kiến đương thời.

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Đề kiểm tra giữa kì 2 Lịch sử 7 - Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3.0 điểm)

Câu 1. Để nhanh chóng hồi phục nông nghiệp sau chiến tranh, thời Lê sơ đã có những chính sách gì?

A. Cho 25vạn( trong tổng Số 35 vạn) lính về quê làm nông nghiệp.

B. Cho 35 vạn lính về quê làm nông nghiệp.

C. Cho 10 vạn lính về quê làm nông nghiệp. D. Cho 20 vạn lính về quê làm nông nghiệp.

Câu 2. Gọi nghĩa quân của Trần Cảo là “quân ba chỏm” vì:

A. Nghĩa quân đã ba lần tấn công Thăng Long.

B. Nghĩa quân cạo trọc đầu chỉ để ba chỏm tóc.

C. Nghĩa quân ba lần bị thất bại.

D. Nghĩa quân chia làm ba cánh quân tấn công nhà Lê.

Câu 3. Luật Hồng Đức có những nét tiến bộ vì:

A. Bảo vệ chủ quyền quốc gia

B. Gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

C. Bảo vệ quyền lợi của triều đình, quan lại, địa chủ phong kiến

D. Khuyến khích phát triển kinh tế , bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

Câu 4. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là?

A. Lê Lợi

B. Lê Thánh Tông

C. Nguyễn Hoàng

D. Lương Thế Vinh

Câu 5: Quang Trung đại phá quân Thanh trong bao nhiêu ngày:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

Câu 6. Vương Thông vội xin hòa và chấp nhận Hội thề Đông Quan (10-12-1427) để rút quân về nước, vì:

A. Quân Minh bị ta đánh bại trong trận Tốt Động - Chúc Động.

B. Hai đạo viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạch bị ta tiêu diệt.

C. Tướng giặc là Trần Hiệp, Lý Lượng, Lý Đằng bị giết.

D. Cả ba phương án A, B, C.

Câu 7. Trong câu nói của vua Lê Thánh Tông dưới đây còn thiếu từ nào trong chỗ trống?

“Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải....................”

A. Giết chết

B. Chặt đầu

C. Đi tù

D. Tru di

Câu 8. Địa danh nào là giới tuyến giữa Đàng Trong – Đàng Ngoài trong thời kì chiến tranh Trịnh - Nguyễn?

A. Sông Gianh (Quảng Bình)

B. Vùng núi Tam Đảo

C. Thanh Hóa - Nghệ An

D. Quang Bình - Hà Tĩnh

Câu 9. Nối các thông tin chính xác ở cột A với các sự kiện ở cột B

Thời gian (Cột A)

Nối (Đáp án )

Sự kiện (Cột B)

1 . 1418

1 -

a . Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn

2 . 1424

2 -

b . Lê Lợi lên ngôi hoàng đế

3 . 1426

3 -

c . Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động

4 . 1427

4 -

d . Chiến thắng Nghệ An

e . Chiến Thắng Chi Lăng – Xương Giang

II. TỰ LUÂN (7 điểm)

Câu 1. (3đ) Trình bày những biện pháp phát triển kinh tế thời Lê sơ? Tác dụng của những biện pháp đó?

Câu 2. (2đ) Nêu diễn biến chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút ( 1785 )? Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với giặc?

Câu 3. (2đ) Phân tích những cống hiến to lớn của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc?

Đáp án đề kiểm tra Sử 7 giữa kì 2 số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Câu12345678
Đáp ánABDAABDA

Câu 9.

1-a , 2-d , 3-c , 4-e

(Từ câu 1 đến 8 mỗi câu đúng 0.25đ. Câu 9 mỗi câu nối đúng 0.25đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN.

Câu 1.

*Tình hình kinh tế

- Nông nghiệp: (1đ)

+ 20 năm dưới ách thống trị của nhà Minh, nước ta lâm vào tình trạng xóm làng điêu tàn...

+ Nhà Lê cho 25 vạn lính về quê làm ruộng ngay sau chến tranh. Còn lại 10 vạn lính chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.

+ Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.

+ Đặt một số chức quan chuyên lo sản xuất nông nghiệp...

- Thủ công nghiệp, thương nghiệp: (1đ)

+ Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời...

+ Các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là Cục bách tác.

+ Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

+ Buôn bán với nước ngoài phát triển.

* Nhận xét: ( 1 điểm )

- Nhờ các biện pháp tích cực, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi, phát triển.

- Thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển...

Câu 2.

- Diễn biến ( 1 điểm )

+ Năm 1784, 5 vạn quân Xiêm kéo vào nước ta đánh chiếm miền Tây Gia Định...

+ Tháng 1/1785, Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định và bố trí trận địa ở khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Soài Mút để nhử quân địch... Quân Xiêm thua, Nguyễn Ánh thoát chết, chạy sang Xiêm lưu vong.

- Lý do Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền làm nơi quyết chiến ( 1điểm )

Đây là đoạn sông dài khoảng 6 km, rộng hơn 1km, có chỗ gần 2 km. Hai bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.

Câu 3.

- Lật đổ chính quyền phong kiến thối nat Nguyễn – Trịnh – Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia. (0.5đ)

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của tổ quốc, đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc. (0.75đ)

- Phục hồi kinh tế đất nước, ổn định trật tự xã hội, phát triển nền văn hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng và ngoại giao bảo vệ đất nước.... (0.75đ)

Đề kiểm tra giữa kì 2 lịch sử 7 năm học 2020 - 2021 số 3

Câu 1. Ngày 29/1/1258 ghi vào lịch sử chống quân Mông Cổ của dân tộc là ngày gì?

A. Quân Mông Cổ thua trận, phải rời khỏi Thăng Long.

B. Quân Mông Cổ bị đánh ở Vạn Kiếp.

C. Quân Mông Cổ bị đánh ở Đông Bộ Đầu.

D. Quân Mông Cổ gặp khó khăn ở Thăng Long.

Câu 2. Thời Trần đã ban hành bộ luật nào?

A. Hình thư.

B. Hình luật.

C. Quốc triều hình luật.

D. Quốc triều thư.

Câu 3. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành với hai giai cấp nào?

A. Lãnh chúa và nông nô.

B. Địa chủ và nông dân tá điền.

C. Tư sản và vô sản.

D. Quý tộc và công nhân.

Câu 4. Bộ luật đầu tiên của nước ta là

A. Hình thư (thời Lý).

B. Hình luật (thời Trần).

C. Hồng Đức (thời Lê).

D. Gia Long (thời Nguyễn).

Câu 5. Các phường hội, thương hội được lập ra trong các thành thị trung đại châu Âu nhằm mục đích gì?

A. Cạnh tranh công bằng.

B. Giúp đỡ nhau cùng sản xuất và buôn bán.

C. Tạo thêm công việc cho nông nô.

D. Thành lập các hội buôn lớn hơn.

Câu 6. Trần Quốc Tuấn không có đóng góp gì đối với lịch sử dân tộc ta?

A. Ông là một nhà lý luận quân sự tài ba của dân tộc ta.

B. Ông là tác giả của hai bộ binh thư nổi tiếng “Binh thư yếu lược”, “Vạn kiếp tông bí truyền thư” và là tác giả của “Hịch tướng sĩ”.

C. Ông là Tổng chỉ huy quân đội, là người có công lao to lớn trong ba lần kháng chiến chống giặc Mông - Nguyên.

D. Ông là người đầu tiên mở ra thời kì độc lập tự chủ của dân tộc ta.

Câu 7. Vì sao nhà Tống quyết xâm lược Đại Việt?

A. Do sự xúi giục của Cham - pa.

B. Do khó khăn về tài chính và sự quấy nhiễu của các tộc người Liêu - Hạ ở biên cương.

C. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh.

D. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống.

Câu 8. Về điêu khắc, hình tượng nghệ thuật độc đáo và phổ biến nhất thời Lý là:

A. Hoa văn hình hoa sen.

B. Hoa văn hình rồng.

C. Hoa văn chim lạc.

D. Hoa văn hình người.

Câu 9. Những chính sách về nông nghiệp do triều Đinh – Tiền Lê thi hành có tác dụng gì?

A. Nông nghiệp chỉ phát triển ở những vùng lân cận.

B. Nông nghiệp chưa có sự chuyển biến đáng kể.

C. Nông nghiệp phát triển nhất khu vực Đông Nam Á.

D. Nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển.

Câu 10. Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?

A. Chiến tranh giữa các thế lực của quý tộc nhà Trần với lực lượng của Hồ Quý Ly.

B. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.

C. Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.

D. Nhà Minh chuẩn bị xâm lược, Hồ Quý Ly cho gấp rút xây dựng thành nhà Hồ.

Câu 11. Xã hội phong kiến phương Đông phổ biến quan hệ bóc lột giữa hai giai cấp nào?

A. chủ nô và nô lệ.

B. địa chủ và nông dân lĩnh canh.

C. địa chủ và nô tì.

D. địa chủ và công nhân.

Câu 12. Một trong những nội dung quan trọng thể hiện vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077) là gì?

A. Cho quân mai phục những vị trí quan trọng ở gần biên giới Việt – Tống.

B. Tự giải phóng các vùng đất bị quân Tống chiếm đóng.

C. Đưa ra kế sách chủ động tiến công khi thời cơ đến gần.

D. Chiêu mộ binh lính đánh bại hoàn toàn bộ binh của địch.

Câu 13. Tác phẩm nào sau đây của Trung Quốc không thuộc thể loại tiểu thuyết?

A. Đường thư.

B. Thủy hử.

C. Tam quốc diễn nghĩa.

D. Hồng lâu mộng.

Câu 14. Trong phong trào Cải cách tôn giáo, giai cấp tư sản chống lại thế lực nào?

A. Giáo hội.

B. Tu sĩ.

C. Quý tộc.

D. Thương nhân.

Câu 15. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của nền giáo dục Đại Việt là gì?

A. Mở Quốc Tử Giám.

B. Xây dựng Văn Miếu.

C. Mở khoa thi.

D. Mở khoa thi, mở Quốc Tử Giám.

Còn tiếp...........

Mời các bạn tải về để xem toàn bộ đề và đáp án Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
14 8.554
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm