Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019

579 133.794
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
45 ĐỀ ÔN THI CUỐI 1 MÔN TOÁN LỚP 2
Đề số 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Em hãy khoanh o chữ cái đặt trước đáp án đúng:
Câu 1: Phép tính 27 + 46 kết quả là:
A. 53 B. 63 C. 73 D. 83
Câu 2: Phép tính 80 - 23 kết quả là:
A. 57 B. 58 C. 59 D. 67
Câu 3: Phép tính 15 kg + 27 kg kết quả là:
A. 32 kg B. 42 kg C. 32 kg D. 42 kg
Câu 4: Thứ hai tuần y ngày 23 tháng 12. Thứ hai tuần sau ngày:
A. 31 B. 30 C. 29 D. 28
II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
32 + 19 71 - 54 29 + 9 63 - 5
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2: (2 điểm) Tìm x :
a) x - 55 = 45 b) x + 49 = 90
………………………….. …………………………..
………………………….. …………………………..
c) 28 + x = 100 d) 64 - x = 25
………………………….. …………………………..
………………………….. …………………………..
Bài 3: (3 điểm) Can đựng 45 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can 9 t dầu. Hỏi can to
đựng được bao nhiêu lít dầu?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 4: (1 điểm): Hình vẽ bên có:
a) ………….. hình tam giác.
hình: …………………………….
………………………………………
b) ………….. hình tứ giác.
hình: …………………………….
………………………………………
1
2
3
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
ĐỀ SỐ 1)
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Khoanh tròn vào câu tr lời đúng hoàn thành các bài tập sau:
a) Tìm x , biết 9 + x = 16
A. x = 9
B. x = 8
C. x = 7
b) Phép nh nào ới ới đây kết quả 100?
A. 55 + 35
C. 69 + 30
c) Kết quả nh 12 - 2 - 6 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?
A. 12 - 8
C. 12 - 6
d) Điền dấu >, < = ?
7 + 6 + 3 7 + 9 + 0 15 - 8 - 5 13 - 8 - 2
đ) Đúng ghi đ, sai ghi s
Tháng 12 30 ngày Từ 7 giờ đến 8 gi 60 phút
e) Hình sau
PHẦN TỰ LUẬN
Bài 2: Đặt tính rồi tính
50 - 32
46 + 39
83 + 17
93 - 9
100 - 68
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
36 + 18 - 45 = ............................... 76 - 29 + 8 = ..........................
............................... ..........................
Bài 4: Tìm X:
42 - X = 24 X - 24 = 56
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5 : Năm nay 62 tuổi, mẹ m 28 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?
Bài giải
A. 3 tứ giác
B. 4 tứ giác
C. 5 tứ giác
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 6: Tính hiệu, biết số bị trừ số lớn nhất hai chữ số số trừ 90.
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
579 133.794
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm