Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS MÔN: SỐ HỌC LỚP 6
ĐỀ SỐ 2 (Tiết 93 Tuần 31 theo PPCT)
Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)
I/. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1/ Số nghịch đảo của
7
3
là:
A.
3
7
B.
7
3
C.
3
7
D.
7
3
2/ Kết quả rút gọn phân số
đến tối giản là:
A.
1
5
B.
2
10
C.
1
5
D. Một kết quả khác
3/ Viết hỗn s
1
2
4
dưới dạng phân số ta được:
A.
6
4
B.
9
4
C.
9
4
D.
6
4
4/ Số -1,023 là :
A. Số thập phân B. Phân số C. Số tự nhiên D. Cả A,B,C đều sai
II.TỰ LUẬN: (6 điểm)
1.Thực hiện phép tính: (3 điểm)
a/
4 2
9 9
b/
2 3
5 4
c/
1 9 1 9
.3 .
7 10 7 10
2.Tìm x, biết: (2 điểm)
a/
12 1
x
13 13
b/
4 1
: x
15 2
3.Tính tổng: (1 điểm)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
M
1 1 1 1 1 1
1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7
Bài làm:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
HUỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6
ĐỀ SỐ 2
(Tiết 93 Tuần 31 theo PPCT)
I/. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)
Mỗi câu đúng 1 điểm.
1
2
3
4
B
A
C
A
II.TỰ LUẬN: (6 điểm)
1.Thực hiện phép tính: (3 điểm)
a/
4 2 2
9 9 9
(1 điểm) b/
2 3 8 15 7
5 4 20 20 20
(1 điểm)
1 9 1 9 1 9 9
c / .3 . . 3 (0,5®iÓm)
7 10 7 10 7 10 10
1 3
= .3 (0,5®iÓm)
7 7
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2.Tìm x, biết: (2 điểm)
12 1
a / x
13 13
1 12
x (0,5®iÓm)
13 13
13
x 1 (0,5®iÓm)
13
4 1
b / : x
15 2
4 1
x : (0,5®iÓm)
15 2
4 2 8
x . (0,5®iÓm)
15 1 15
3/ Tính tổng: (1 điểm)
M
1 1 1 1 1 1
1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7
Tham khảo đề thi giữa học kì 2 lớp 6:
https://vndoc.com/de-thi-giua-ki-2-lop-6
7
6
7
1
1
7
1
6
1
6
1
5
1
5
1
4
1
4
1
3
1
3
1
2
1
2
1
1

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 2 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 3 - Phân số, ôn thi giữa kì 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 Số học lớp 6 bao gồm 4 câu hỏi Trắc nghiệm và 3 câu hỏi Tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố các dạng bài về Phân số lớp 6.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 môn Toán lớp 6 khác

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 2 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm