Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 1 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống:

a) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 10:……

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 11:……

b) Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 99:……

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98:……

Câu 2. Nối cặp hai số với tổng của hai số đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 1 - Đề 2

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tính: 3 dm + 5 cm = …?

A. 8cm   B. 8 cm      C. 35 dm     D. 35cm

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trên mặt đồng hồ này có tất cả bao nhiêu chữ số?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 1 - Đề 2

A. 12 chữ số

B. 13 chữ số

C. 14 chữ số

D. 15 chữ số

Phần 2 . Học sinh tự trình bày:

Câu 5. Viết

a) Các số có hai chữ số giống nhau. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

....................................................................................

b) Các số tròn chục có hai chữ số. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

....................................................................................

Câu 6. Viết:

a) Các số gồm hai chữ số có hàng chục là 5. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

....................................................................................

b) Các số gồm hai chữ số có hàng đơn vị là 9. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

....................................................................................

Câu 7. Viết tất cả các số có hai chữ số , biết rằng trong mỗi số có tổng của hai chữ số bằng 9

....................................................................................

....................................................................................

Câu 8. Nhà bạn Tú có một đàn gà. Sau khi mẹ bán đi 5 con gà thì còn lại 43 con gà . Hỏi trước khi bán gà , nhà bạn Tú có bao nhiêu con gà?

Bài giải

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Câu 9. Viết số tròn chục khác nhau vào các ô trống để có kết quả đúng:

 

+

 

+

 

=

90

 

+

 

+

 

=

90

 

+

 

+

 

=

90

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 1 - Đề 2:

Câu 1. a) 11: Đ      b) 98 Đ

Câu 2.

27 + 30 = 57;

51 + 13 = 64;

43 + 56 = 99;

60 + 18 = 78

Câu 3. D. 35 cm

Câu 4. D. 15 chữ số

Câu 5.

a) 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

b) 10, 20, 30, 40, 50 ,60, 70, 80, 90.

Câu 6.

a) 50,51,52, 53, 54,55,56, 57, 58,59

b, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99.

Câu 7.

90, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18.

Câu 8. 48 con gà

Tính: 43 + 5 = 48 (con )

Câu 9.

10

+

20

+

60

=

90

20

+

30

+

40

=

90

10

+

30

+

50

=

90

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
12 4.960
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm