Đề kiểm tra giữa học kì 2 Công nghệ 7 Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra giữa học kì 2 Công nghệ 7 Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm 2020 - 2021 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Công nghệ 7 với cấu trúc cả trắc nghiệm và tự luận, có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi giữa kì 2 lớp 7, cũng như các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi, VnDoc giới thiệu chuyên mục Bộ đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn, do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THCS trên cả nước. Đây là kho tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn thi hiệu quả. Chúc các em học tốt.

MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 CÔNG NGHỆ 7

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KỲ ANH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7

(Thời gian làm bài: 45 Phút, không kể thời gian giao đề)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1.Vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng

Tầm quan trọng của rừng và trồng rừng

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:

1

3,0

30%

1

3,0

30%

2. Làm đất, gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm

Nhận biết được điều kiện, quy trình làm đất gieo ươm cây rừng

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:

2

1,0

10%

2

1,0

10%

3. Trồng và chăm sóc rừng

Nêu được quy trình trồng cây con có bầu

Hiểu được các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:

1

0,5

5%

1

0,5

5%

2

1,0

10%

4. Khai thác, bảo vệ và khoanh nuôi rừng

Nhận biết được điều kiện khai thác rừng

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:

1

0,5

5%

1

0,5

5%

5. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

Biết được vai trò của ngành chăn nuôi

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:

1

0,5

5%

1

0,5

5%

6. Giống vật nuôi, nhân giống vật nuôi

- Nhận biết các loại hình sản xuất và hướng sản xuất của vật nuôi.

- Hiểu được phương pháp nhân giống thuần chủng trong chăn nuôi

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:

1

0,5

5%

1

0,5

5%

2

1,0

10%

7. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Nêu được ví dụ về sự sinh trưởng, sự phát dục của vật nuôi

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:

1

2

20%

1

2

20%

8. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý vật nuôi

Nêu được khái niệm về chọn giống vật nuôi

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ%:

1

1,0

10%

1

1,0

10%

TS câu:

TS điểm:

Tỉ lệ %:

6

3,0

30%

1

1,0

10%

2

1,0

10%

1

2,0

20%

0

1

3,0

30%

11

10

100%

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 CÔNG NGHỆ 7

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KỲ ANH                  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

                                NĂM HỌC 2020 -2021

MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra gồm 02 trang)

I. TRẮC NGHIỆM(4,0 điểm)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

Chọn đáp án đúng của mỗi câu điền vào bảng trên:

Câu 1: Mục đích của nhân giống thuần chủng là:

A. Tạo ra giống mới.

B. Lai tạo ra được nhiều cá thể đực.

C. Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có

D. Tạo ra được nhiều cá thể cái.

Câu 2: Khi lập vườn gieo ươm, cần phải đảm bảo những điều kiện nào?

A. Đất cát pha, không có ổ sâu bệnh, độ pH từ 6 đến 7, gần nguồn nước và nơi trồng rừng.

B. Đất cát pha, pH cao.

C. Đất thịt, đất sét, xa nơi trồng rừng.

D. Gần nguồn nước và xa nơi trồng rừng.

Câu 3: Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp thực hiện theo quy trình kỹ thuật nào sau đây?

A. Đất hoang dại hay đã qua sử dụng -> Cày sâu bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại -> Dọn cây hoang dại -> Đập và san phẳng -> Đất tơi xốp.

B. Đất hoang dại hay đã qua sử dụng ->Dọn cây hoang dại -> Cày sâu bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại -> Đập và san phẳng -> Đất tơi xốp.

C. Đất hoang dại hay đã qua sử dụng ->Dọn cây hoang dại -> Đập và san phẳng -> Cày sâu bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại -> Đất tơi xốp.

Câu 4: Dựa vào hướng sản xuất chính của vật nuôi mà chia ra các giống vật nuôi khác nhau là cách phân loại nào sau đây:

A. Theo mức độ hoàn thiện của giống.

B. Theo địa lí.

C. Theo hình thái, ngoại hình.

D. Theo hướng sản xuất.

Câu 5: Khi tiến hành khai thác rừng thì chúng ta phải:

A. Chọn cây còn non để chặt.

B. Khai thác trắng khu vực trồng rừng.

C. Chặt hết toàn bộ cây gỗ quý hiếm .

D. Phục hồi rừng sau khi khai thác.

Câu 6: Quy trình trồng cây con có bầu là:

A. Tạo lỗ trong hố đất -> Rạch vỏ bầu -> Đặt bầu vào lỗ trong hố -> Lấp và nén đất lần 1 -> Lấp và nén đất lần 2 -> Vun gốc.

B. Tạo lỗ trong hố đất -> Đặt bầu vào lỗ trong hố -> Rạch vỏ bầu -> Lấp và nén đất lần 1 -> Lấp và nén đất lần 2 -> Vun gốc.

C. Tạo lỗ trong hố đất -> Rạch vỏ bầu -> Đặt bầu vào lỗ trong hố -> Lấp và nén đất lần 1 -> Vun gốc -> Lấp và nén đất lần 2.

A. Tạo lỗ trong hố đất -> Đặt bầu vào lỗ trong hố -> Rạch vỏ bầu -> Lấp và nén đất lần 1 -> Vun gốc -> Lấp và nén đất lần 2.

Câu 7: Các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng:

A. Làm rào bảo vệ, làm cỏ, xới đất, bón phân, tỉa và dặm cây.

B. Làm rào bảo vệ, làm cỏ, xới đất, vun gốc, bón phân, tỉa và dặm cây.

C. Làm rào bảo vệ, phát quang, làm cỏ, xới đất, bón phân, tỉa và dặm cây.

D. Làm rào bảo vệ, phát quang, làm cỏ, xới đất, vun gốc, bón phân, tỉa và dặm cây.

Câu 8: Vai trò của ngành chăn nuôi là:

A. Cung cấp thực phẩm và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.

B. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.

C. Cung cấp thực phẩm, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.

D. Cung cấp thực phẩm, sức kéo và phân bón.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Thế nào là chọn giống vật nuôi?

Câu 2: (2,0 điểm) Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi? Cho ví dụ?

Câu 3: (3,0 điểm) Tại sao nói rừng có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất và đời sống của xã hội ? Nhiệm vụ trồng rừng của nước ta trong thời gian tới là gì ?

Đáp án đề thi giữa kì 2 Công nghệ 7 năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KỲ ANH

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7

(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm

MÃ ĐỀ: 01

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

C

A

B

D

D

A

D

B

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu

Nội dung/Đáp án

Điểm

1

(1,0 điểm)

Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, lựa chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi.

VD: …….

0.5

0.5

2

(2,0 điểm)

- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước của các bộ phận trong cơ thể.

VD: …….

- Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

VD: …….

0.5

0.5

0.5

0.5

3

(3,0 điểm)

* Rừng có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất và đời sống của xã hội, vì:

- Làm sạch môi trường không khí hấp thụ các loại khí độc hại, bụi, không khí.

- Phòng hộ: Chắn gió, cố định cát ven biển, hạn chế tốc độ dòng chảy và chống xoáy mòn đất đồi núi, chống lũ lụt. Cung cấp lâm sản cho gia đình, công sở giao thông, công cụ sản xuất, nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu.

- Nguyên liệu khoa học, sinh hoạt văn hoá. Bảo tồn các hệ thống sinh thái rừng tự nhiên, các nguồn gen động, thực vật, di tích lịch sử, tham quan dưỡng bệnh.

* Nhiệm vụ của trồng rừng

- Trồng rừng thường xuyên phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp:

+ Trồng rừng sản xuất: Lấy nguyên liệu.

+ Trồng rừng phòng hộ: Đầu nguồn, ven biển

+ Trồng rừng đặc dụng: Vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên và môi trường, nghiên cứu khoa học, văn hoá, lịch sử, du lịch.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra giữa học kì 2 Công nghệ 7 Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm 2020 - 2021. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
8 7.364
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm