Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề số 1

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1 được VnDoc tổng hợp và sưu tầm sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1 bao gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận với các câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập, các em học sinh tham khảo ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán và kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì lớp 3.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề số 1

A. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào chỗ trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở hàng trăm trong số 4519 là:

A.9 B.1 C.5 D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 24cm, chiều rộng là 4cm. Chiều dài là:

A. 6cm B. 8cm C.12cm D.20 cm

Câu 4: Lúc 7 giờ 55 phút thì:

A. Kim giờ ở giữa số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ ở giữa số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ ở giữa số 7 và số 8, kim phút chỉ vào số 5.

D. Kim giờ ở giữa số 7 và số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm trên đoạn thẳng MN là điểm:

đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - đề số 1

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là một chữ số) chữ số cần điền vào chỗ * là:

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn bốn trăm năm mươi mốt

Câu 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427 8 273 - 5 634 1304 x 7 3 258 : 9

Câu 3:

a) Tìm X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính giá trị biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4: ( 2 điểm) Có 128 quyển sách được xếp đều vào 8 chồng. Hỏi 5 chồng có bao nhiêu quyển sách?

B. Lời giải và đáp án đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DCBDCA

II. Phần tự luận

Câu 1:

a) 5 275: Năm nghìn hai trăm bảy mươi lăm

b) Tám nghìn bốn trăm năm mươi mốt: 8451

Câu 2: (Học sinh tự thực hiện việc đặt phép tính)

4 837 + 3 427 = 8 264 8 273 - 5 634 = 2 639

1304 x 7 = 9 128 3 258 : 9 = 362

Câu 3:

a) 7562 – X = 1928

X = 7562 - 1928

X = 5 634

b) 375 + 8 28

= 375 + 224

= 599

Câu 4:

Tóm tắt:

8 chồng sách có 128 quyển sách

5 chồng sách có …? quyển sách

Bài giải

Một chồng sách có số quyển sách là:

128 : 8 = 16 (quyển sách)

5 chồng sách có số quyển sách là:

16 x 5 = 80 (quyển sách)

Đáp số: 80 quyển sách

-------

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 3 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt lớp 3 hay SGK môn Toán lớp 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
15 2.342
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm