Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2020 - Đề số 1 là tài liệu được VnDoc biên soạn giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 5 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2m 14cm = …m là:

A. 214B. 2,14C. 21,4D. 2140

Câu 2: Trong các số thập phân 72,24; 72,82; 72,57; 72,48 số thập phân bé nhất là:

A. 72,24B. 72,82C. 72,57D. 72,48

Câu 3: Số thập phân 14,693 được đọc là:

A. Mười bốn sáu trăm chín mươi ba

B. Một phẩy bốn sáu trăm chín mươi ba

C. Mười bốn phẩy sáu trăm chín mươi ba

D. Mười bốn phẩy sáu chín ba

Câu 4: 12 bao gạo nặng 36kg. Vậy 25 bao gạo nặng:

A. 90kgB. 100kgC. 85kgD. 75kg

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

a) \left( {4\frac{5}{{16}} + \frac{5}{4}} \right) \times \frac{{12}}{{89}}b) \frac{7}{12}:\frac{34}{16}  :1\frac{1}{{27}}
c) \frac{4}{{17}} \times \frac{{12}}{{15}} - \frac{{12}}{{15}} \times \frac{5}{{34}}d) \frac{2}{3} - \frac{5}{{12}} \times \frac{{16}}{{25}}

Bài 2 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) X + \frac{5}{{12}} = \frac{7}{3}b) \frac{2}{5} + \frac{1}{5}:X = \frac{{15}}{6}

Bài 3 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4\frac{5}{7}....3\frac{1}{3}b) 5\frac{1}{5}....5\frac{1}{2}
c) 12,58 …. 22,17d) 6m2 14dm2 …. 614dm2

Bài 4 (2 điểm): Tính số học sinh của lớp 5A và lớp 5B, biết rằng số học sinh của lớp 5A ít hơn số học sinh của lớp 5B là 5 học sinh và số học sinh lớp 5A bằng 8/9 số học sinh lớp 5B.

Bài 5 (2 điểm): Một khu đất rộng 10dam2 80m2, người ta sử dụng 2/5 diện tích để làm nhà và 1/3 diện tích đất còn lại để trồng hoa, phần đất cuối cùng để làm chuồng trại chăn nuôi. Tính diện tích đất làm chuồng trại chăn nuôi?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
BACD

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) \left( {4\frac{5}{{16}} + \frac{5}{4}} \right) \times \frac{{12}}{{89}} = \left( {\frac{{69}}{{16}} + \frac{5}{4}} \right) \times \frac{{12}}{{89}} = \frac{{89}}{{16}} \times \frac{{12}}{{89}} = \frac{3}{4}

b) \frac{7}{{12}}:\frac{{34}}{{16}}  :1\frac{1}{{27}} = \frac{7}{{12}}:\frac{{34}}{{16}}  :\frac{{28}}{{27}} = \frac{{14}}{{51}}:\frac{{28}}{{27}} = \frac{9}{{34}}

c) \frac{4}{{17}} \times \frac{{12}}{{15}} - \frac{{12}}{{15}} \times \frac{5}{{34}} = \frac{{12}}{{15}} \times \left( {\frac{4}{{17}} - \frac{5}{{34}}} \right) = \frac{{12}}{{15}} \times \frac{3}{{34}} = \frac{6}{{85}}

d) \frac{2}{3} - \frac{5}{{12}} \times \frac{{16}}{{25}} = \frac{2}{3} - \frac{4}{{15}} = \frac{2}{5}

Bài 2:

a) X = \frac{7}{3} - \frac{5}{{12}} = \frac{{23}}{{12}}

b) \frac{2}{5} + \frac{1}{5}:X = \frac{{15}}{6}

\frac{1}{5}:X = \frac{{15}}{6} - \frac{2}{5}

\frac{1}{5}:X = \frac{{21}}{{10}}

X = \frac{1}{5}:\frac{{21}}{{10}} = \frac{2}{{21}}

Bài 3:

a) 4\frac{5}{7} > 3\frac{1}{3}b) 5\frac{1}{5} < 5\frac{1}{2}
c) 12,58 < 22,17d) 6m2 14dm2 = 614dm2

Bài 4:

Học sinh tự vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán

Hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 8 = 1 (phần)

Số học sinh của lớp 5A là:

5 : 1 x 8 = 40 (học sinh)

Số học sinh của lớp 5B là:

40 + 5 = 45 (học sinh)

Đáp số: 5A: 40 học sinh; 5B: 45 học sinh

Bài 5:

Đổi 10dam2 80m2 = 1080m2

Diện tích đất dùng để làm nhà là:

1080 : 5 x 2 = 432 (m2)

Diện tích đất còn lại để trồng hoa và làm chuồng trại là:

1080 – 432 = 648 (m2)

Diện tích đất dùng để trồng hoa là:

648 : 3 = 216 (m2)

Diện tích đất để làm chuồng trại là:

648 – 216 = 432 (m2)

Đáp số: 432m2

---------------

Ngoài Đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trên, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em học Toán lớp 5 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 5Toán lớp 5 hay Tiếng Anh lớp 5,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 5.

Đánh giá bài viết
9 2.336
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm