Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2

5 3.725
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 2 LỚP 4 M HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. LISTENING
Task 1. Listen and tick . There is one example.
Example:
A.
B.
1. A.
B.
2. A.
B.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. A.
B.
4. A.
B.
5. A.
B.
Task 2. Listen and tick or cross . There are two examples.
Examples:
1. A.
B.
1.
2.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4.
5.
Task 3. Listen and circle the correct answers. There is one example.
Example:
A. Tom is going to the
supermarket.
B. Tom is going to the
bookshop.
C. Tom is going to the
pharmacy.
1.
A. They’re 60,000 dong.
B. They’re 70,000 dong.
C. They’re 80,000 dong.
2.
A. It’s 0912 283 804.
B. It’s 0912 283 805.
C. It’s 0912 283 809.
3.
A. He agrees to go
swimming.
B. He agrees to go fishing.
C. He agrees to go dancing.
4.
A. She wants to see the
monkeys.
B. She wants to see the bears.
C. She wants to see the
elephants.
5.
A. He’s going to swim in the
sea.
B. He’s going to play in the
sun.
C. He’s going to eat seafood.
II. READING AND WRITING
Task 1A. Look and write. There is one example.
Example:
pkis s k i p
1. smiw _ _ _ _

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm mon Tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 3.725
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm