Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học An Thuận, Thạnh Phú năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học An Thuận, Thạnh Phú năm 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo hữu ích được VnDoc sưu tầm và giới thiệu dành cho giáo viên, phụ huynh và các em học sinh, nhằm giúp các em ôn thi học kì 2, ôn thi cuối kì môn Toán lớp 3. Chúc các em học tốt.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 trường tiểu học Tiên An, Quảng Nam năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 3 trường tiểu học Dân Hòa, Hà Nội năm 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ
TRƯỜNG TH AN THUẬN
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
Năm học: 2015-2016
Môn: Toán - Lớp: 3
Thời gian: 40 phút

Đề A

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Số liền trước của số 58372 là:

A. 58370
B. 58371
C. 58369
D. 58373

Câu 2: (1 điểm) Viết dấu (<; >; =) thích hợp vào chỗ chấm:

69156 ... 69 516

78 731 ... 78713

93 650 ... 93 650

42 628 ... 42 728

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

A. 2 giờ 10 phút
B. 10 giờ 2 phút
C. 10 giờ 10 phút
D. 2 giờ 50 phút

Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một miếng bìa hình vuông có cạnh 7cm. Diện tích miếng bìa đó là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

A. 48 cm2
B. 49 cm2
C. 28 cm2
D. 70cm2

Câu 5. (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a/ 14719 x 4
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

b/ 27729 : 3
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Câu 6. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức.

a/ (13052 + 7818) x 2 b/ 26 523 – 24964 : 4

Câu 7 (2 điểm) Có 2442 quả cam xếp đều vào 6 thùng như nhau. Hỏi 4 thùng đó có bao nhiêu quả cam?

Câu 8: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945
B. 6840; 8640; 4860
C. 8763; 8843; 8853
D. 3689; 3699; 3690

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Câu 1 2 3 4 8
Đáp án B =, >, =, < C B C

Câu 5 (1 đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

  • Đặt tính đúng đạt 0,25 đ
  • Tính đúng kết quả đạt 0,25đ

Câu 6. (2 đ) Tính giá trị của biểu thức.

a/ (13502 + 7818) x 2

= 21320 x 2 (0,5 đ)

= 62640 (0,5 đ)

b/ 26523– 24964 : 4

= 26523 - 6241 (0,5 đ)

= 20282 (0,5 đ)

Câu 7 (2 đ)

Số quả cam trong mỗi thùng có là:

2442 : 6 = 407 (quả)

Số quả cam trong 5 thùng có là:

407 x 4 = 1628 (quả)

Đáp số: 1628 quả cam

Đánh giá bài viết
1 2.034
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Xem thêm