Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2020 2021
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp o thể tạo ra giống mới lưỡng bội
đồng hợp tử về tất cả gen?
A. Lai tế bào sinh dưỡng B. Nuôi cấy hạt phấn
C. Tự th phấn. D. Lai xa đa bội hóa.
Câu 2: Trật tự nào sau đây đúng nhất trong quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột
biến?
I. Cho tự thụ phấn để tạo ra các giống thuần chủng.
II. Chọn lọc các thể đột biến kiểu hình mong muốn.
III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.
IV.Tạo dòng thuần chủng mang kiểu hình mong muốn.
A. I III II. B. II III IV. C. III II IV. D. III II I.
Câu 3: sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành giai đoạn nào trong quy trình
nhân bản?
A.
Tách tế bào tuyến của cừu cho nhân.
B.
Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để mang thai.
C.
Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi.
D.
Chuyển nhân của tế bào tuyến o tế bào trứng đã bỏ nhân.
Câu 4: bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
(1)
Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, chọn lọc tự nhiên vai trò tạo ra các alen mới, làm
thay đổi tần số alen theo hướng xác định.
(2)
Loài người hiện đại (H. sapiens) được tiến hóa hình thành từ loài H. Erectus.
(3)
Mọi loại biến dị đều nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
(4)
Theo Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh giới ngày càng đa dạng phong phú do
chọn lọc tự nhiên tác động lên thể sinh vật thông qua 2 đặc tính biến d di truyền
của sinh vật.
(5)
Đa số đột biến gen đột biến lặn, xuất hiện hướng tần số thấp, luôn di truyền
được cho thế hệ sau.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 5: Quá trình dịch gồm giai đoạn hoạt hóa axit amin giai đoạn tổng hợp chuỗi
polipeptit. Sự kiện nào sau đây xảy ra đầu tiên trong chuỗi các sự kiện của quá trình dịch mã?
A.
Hai tiểu phần của ribôxôm tách ra, giải phóng chuỗi polipeptit.
B.
Các axit amin tự do được gắn với tARN ơng ứng nhờ xúc c của enzim.
C.
tARN mang axit amin mở đầu vào ribôxôm, bộ ba đối của khớp bổ sung với bộ ba
mở đầu.
D.
Ribôxôm trượt theo từng bộ ba trên mARN, các tARN lần lượt mang các axit amin
tương ng vào ribôxôm, hình thành các liên kết peptit.
Câu 6: Tính trạng thân xám (A), nh dài (B) ruồi giấm trội hoàn toàn so với thân đen
(a), cánh cụt (b); 2 gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Gen D qui định mắt màu đ
trội hoàn toàn so với
alen d qui định mắt trắng. Thế hệ P cho giao phối ruồi có160 th trong số
đó có 6 ruồi cái đen, dài, trắng. Cho rằng tất cả các trướng tạo ra đều được thụ tinh hiệu
suất thụ tinh của trứng 80%, 100% trứng thụ tinh được phát triển thành thể. bao
nhiêu tế bào sinh trứng của ruồi giấm nói trên không xảy ra hoán vị gen trong quá trình tạo
giao tử?
A. 40 tế bào. B. 30 tế bào. C. 15 tế bào. D. 10 tế bào.
Câu 7: Cho biết, đậu Lan, A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp;
B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b qui định hoa trắng. Hai cặp gen này di truyền phân
li độc lập với nhau. Cho 2 cây thân cao hoa đỏ t thụ phấn thu được đời F
1
. Theo thuyết,
thể thu được đời F
1
với những tỉ lệ kiểu hình nào sau đây ?
I. 100% y thân cao, hoa đỏ.
II. 7 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa đỏ.
III. 7 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng.
IV. 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
V. 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa trắng.
VI. 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa đỏ.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 8: vi khuẩn, một gen bình thường điều khiển tổng hợp 1 phân tử protein hoàn chỉnh
298 axit amin. Gen bị đột biến chứa 3594 liên kết photphođieste. Dạng đột biến xảy ra là:
A. Thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X. B. Mất một cặp nucleotit
C. Thêm một cặp nucleotit. D. Thay thế một cặp nucleotit bằng một cặp
nucleotit khác.
Câu 9: bao nhiêu cách sau đây được sử dụng để tạo ra sinh vật biến đổi gen?
(1) Đưa thêm một gen l o h gen. (4). Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen trong
hệ gen.
(3) m biến đổi một gen đã sẵn trong hệ gen. (2) Gây đột biến đa bội.
A. 4 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 10: Biết alen A qui định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng,
kiểu gen Aa cho hoa hồng. Phép lai nào sau đây cho đời con tỉ lệ cây hoa hồng cao nhất?
A. Aa × Aa. B. AA × aa. C. AA × Aa. D. Aa × aa.
Câu 11: một loài thực vật, nh trạng u sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập
quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A B thì cho hoa đỏ, khi chỉ
một loại alen trội A hoặc B thì cho hoa hồng, n khi không có alen trội nào thì cho hoa
trắng. Thế hệ P cho y hoa hồng thuần chủng giao phối với cây hoa đỏ thu được F
1
gồm
50% y hoa đỏ 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo thuyết, bao
nhiêu phép lai sau đây phù hợp với tất cả các thông tin trên?
I.
AAbb × AaBb II. AAbb × AaBB III. aaBB × AaBb IV. AAbb × AABb
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 12: Một quần thể tỉ l của 3 loại kiểu gen ơng ng là AA : Aa : aa = 1: 6: 9. Tần số
tương đối của mỗi alen trong quần thể bao nhiêu?
A. A = 0,4375 ; a = 0,5625 B. A = 0,5625 ; a = 0,4375
C. A = 0,75 ; a = 0,25 D. A = 0,25 ; a = 0,75
Câu 13: Có bao nhiêu trường hợp sau đây thuộc dạng gen đa hiệu?
(1). Người bị đột biến bệnh hồng cầu hình liềm thì luôn dẫn tới bị suy thận,
suy gan. (2). Các cây hoa cẩm cầu màu sắc thay đổi theo độ pH của
môi trường đất.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

VnDoc gửi tới các bạn Đề và Đáp án thi thử THPT 2021 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 2. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau với đầy đủ các môn thi, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên lần 2 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 77
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm