Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý chuẩn cấu trúc Đề minh họa 2021 có đáp án chi tiết số 5

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU
TRÚC MINH HỌA
ĐỀ 5
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM
2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
--------------------------
Câu 1[TH]:Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm hệ số tự
cảm
2 /
L H
, tụ điện
4
10 / F
C
một điện trở thuần R. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn
mạch cường độ dòng điện qua đoạn mạch biểu thức
0
u U cos100 t
V
0
cos 100
4
i I t A
. Điện trở R có giá trị là:
A.
. B.
. C.
100
. D.
50
.
Câu 2[NB]: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa hình
dạng là:
A. Đường hipebol B. Đường elíp C. Đường parabol D. Đường tròn
Câu 3[TH]: Khi gắn vật nặng khối lượng m
1
= 0,9 kg vào một xo khối lượng không
đáng kể, hệ dao động điều hòa với chu
1
1,5 
(s). Khi gắn một vật khác khối lượng m
2
vào lò xo thì hệ dao động với chu kì
2
0,5
(s). Khối lượng m
2
bằng
A. m
2
= 0,1 kg. B. m
2
= 0,3 kg. C. m
2
= 8,1 kg. D. m
2
= 2,7 kg.
Câu 4[NB]: Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi t
A. nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động.
B. trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.
C. trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu.
D. tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động.
Câu 5[NB]: Đặt điện áp
0
cos
u U t
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm
thuần độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i cường độ dòng diện tức
thời trong đoạn mạch;
1 2
,u u
3
u
lần lượt điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu
cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện; Z là tổng trở của đoạn mạch. Hệ thức đúng là:
A.
3
i u C
. B.
1
u
i
R
. C.
2
u
i
L
. D.
u
i
Z
.
Câu 6[NB]: Trong mạch dao động dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản
tụ
0
q
. Khi dòng điện có giá trị i, điện tích một bản của tụ q thì tần số dao động riêng của
mạch là:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
2 2
0
2
i
f
q q
. B.
2 2
0
2
i
f
q q
. C.
2 2
0
i
f
q q
. D.
2 2
0
i
f
q q
.
Câu 7[TH]: Hai âm mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 đB. Tỉ số cường độ âm của
chúng là:
A. 100 B. 200 C. 400 D. 10
20
Câu 8[NB]: Quang phổ vạch phát xạ
A. của các nguyên tố khác nhau, cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các
vạch.
B. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
C. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
D. một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng
tối.
Câu 9[NB]: Phát biểu nào sau đây là sai. Lực hạt nhân
A. là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nay
B. chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân.
C. lực hút rất mạnh nên cùng bản chất với lực hấp dẫn nhưng khác bản chất với lực tĩnh
điện.
D. không phụ thuộc vào điện tích.
Câu 10[NB]: Khi đưa một con lắc đơn từ xích đạo đến địa cực (lạnh đi gia tốc trọng trường
tăng lên) thì chu kì dao động của con lắc đơn sẽ
A. tăng lên khi g tăng theo tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ giảm nhiệt độ và ngược lại.
B. tăng lên.
C. giảm đi khi g tăng theo tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ giảm nhiệt độ và ngược lại.
D. giảm đi.
Câu 11[NB]: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong chân không, mỗi một ánh sáng đơn sắc có một bước sóng nhất định.
B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền cùng tốc độ.
C. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đó nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.
D. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc
Câu 12[TH]: Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng
cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn cấp với hiệu
điện thế
100 2 cos100 ( )
u t V
thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng:
A. 10 V. B. 20 V. C. 50 V. D. 500 V.
Câu 12[NB]: Hạt nhân nguyên tử
A. Có khối lượng bằng tổng khối lượng của tất cả các nuclon và các electron trong nguyên tử
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
B. Có điện tích bằng tổng điện tích của các proton trong nguyên tử
C. Có đường kính nhỏ hơn đường kính của nguyên tử cỡ 100 lần
D. Nào cũng gồm các proton và notron; số proton luôn luôn bằng số notron và bằng số electron
Câu 13[NB]: Điều kiện để hai sóng khi gặp nhau , giao thoa được với nhau hai sóng phải
xuất phát từ hai nguồn dao động
A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
B. cùng tần số, cùng phương
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên đô
D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
Câu 14[TH]: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực
đại của một bản tụ điện độ lớn
8
10
C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần
là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là
A.
3
2,5.10 kHz
. B.
3
3.10 kHz
. C.
3
2.10 kHz
. D.
3
10 kHz
.
Câu 15[NB]: Để duy trì hoạt động cho một hệ mà không làm thay đổi chu riêng của ta
phải
A. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không đổi theo thời gian.
B. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát.
D. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu
kì.
Câu 16[NB]: Một mạch dao động LC lí tưởng tụ điện điện dung
6
( F)
. Điện áp cực đại trên
tụ 4 V dòng điện cực đại trong mạch 3 mA. Năng lượng điện trường trong tụ biến thiên
với tần số góc
A. 450 (rad/s). B. 500 (rad/s). C. 250 (rad/s). D. 125 rad/s.
Câu 17[NB]: Năng lượng điện trường biến thiên với tần số
' 2 250(rad/ s)
Khi sóng truyền qua các môi trường vật chất, đại lượng không thay đổi là
A. Năng lượng sóng. B. Biên độ sóng.
C. Bước sóng. D. Tần số sóng.
Câu 18[NB]: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm
thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu
R L C
u , u , u
tương ứng là điện áp tức thời ở
hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là
A.
R
u
sớm pha
π/2
so với
L
u
. B.
L
u
sớm pha
π/2
so với
C
u
.
C.
R
u
trễ pha
π/2
so với
C
u
. D.
C
u
trễ pha
π/2
so với
L
u
.
Câu 19[NB]: Trong các nhà máy phát điện (thuỷ điện, điện hạt nhân…), máy phát điện là
A. Xoay chiều 1 pha. B. Xoay chiều 3 pha. C. Xoay chiều D. Một chiều.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

Nhằm mang tới cho các em nguồn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2021, VnDoc giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý theo cấu trúc Đề minh họa 2021 số 5. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Vật lý. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

 Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 5 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia. Đây là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 5. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 831
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm