Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nguyễn Thị Định, Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2022-2023

UBND HUYN LONG ĐIN
TRƯỜNG THCS NGUYN TH ĐỊNH
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi gm 01 trang)
ĐỀ THI TH TUYN SINH LP 10 THPT
NĂM HC 2022 – 2023
MÔN THI: TOÁN
Thi gian làm bài: 120 phút
Ngày thi: 22/04/2022
Bài 1: (3,5 đim)
a) Gii phương trình:
2
320xx
b) Gii h phương trình:
23 5
34 18
xy
xy
ì
-=-
ï
ï
í
ï
+=
ï
î
c) Rút gn biu thc :

2
6
A2375
23

d) Gii phương trình:
2
x 5 x 10x 2x 1
Bài 2: (2,0 đim)
Cho parabol (P):
2
yx đường thng (d):
2ymxm
(Vi m là tham s)
a) V (P) và đường thng (d) trên cùng mt h trc ta độ khi m=1.
b) Tìm tt c các giá tr ca tham s m để đường thng (d) ct parabol (P) ti hai đim
phân bit có hoành độ
12
,
x
x tha mãn
12
1xx
Bài 3: (0,5 đim)
Mt máy bay phn lc ct cánh t v trí A ( như hình v )
bay lên vi mt góc 30
0
so vi đưng băng có phương nm
ngang, sau mt thi gian 30 giây máy bay đạt được độ cao
3000 mét so vi đường băng. Tính vn tc trung bình ca
máy bay trong trường hp này (làm tròn đến hàng đơn v).
Bài 4:(3,5 đim)Cho đường tròn tâm
O
, bán kính
R
và mt đường thng
d
không ct
đường tròn
()O
. Dng đường thng OH vuông góc vi đường thng d ti đim
H
. Trên
đường thng
d ly đim
K
(khác đim
H
), qua
K
v hai tiếp tuyến
KA
KB
vi đường
tròn
()O
, (
A
B
là các tiếp đim) sao cho
A
H nm v hai phía ca đường thng
OK
a) Chng minh t giác
K
AOH
là t giác ni tiếp.
b) Đường thng
AB ct đường thng
OH
ti đim I . Chng minh rng
I
AIB IH IO
c) Chng minh
I đim c định khi đim K chy trên đường thng
d
c định.
d) Khi
2, 3OK R OH R. Tính din tích tam giác KAI theo
R
.
Bài 5: (0,5 đim)Tìm giá tr ln nht ca A
=
2021 2022
11


xx
xx
.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hết-‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
UBND HUYN LONG ĐIN
TRƯỜNG THCS NGUYN TH ĐỊNH
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TH TS LP 10 NH 2022 – 2023
MÔN: TOÁN
( Thi gian làm bài 120 phút )
Câu Ni dun
g
Đim
1
(3.5đim)
a) (0.75 đim)
2
320xx
Lp:
1 (hoc: 0abc)
0.25
Phương trình có hai nghim:
12
1; 2xx
0.25x2
b) (0,75 đim)
17 51
23 5 69 15
35
3 4 18 6 8 36
2
3
2
.
3.3 5
3
2
y
xy xy
y
xy xy
x
y
x
y
x
ì
=
ï
ìì
ï
-=- -=-
ïï
ï
ïï

íí í
-
ïï ï
+= +=
=
ïï
ïîî
ï
î
ì
=
ï
ì
ï
=
ï
ï
ï

íí
-
ïï
=
=
ï
ï
î
ï
î
Vy h phương trình có nghim duy nht:
()
()
;2;3.xy =
(
N
u hc sinh ch
g
hi k
t qu đún
g
thì ch
đư
c 0.25 đi
m)
0.25
0.25x2
c) (1đim)

2
6
A2375
23

=
62 3
2353
43

12 6 3 2 3 5 3 14
0.25x2
0.25x2
d) (1 đim)
2
x 5 x 10x 2x 1
ĐKXĐ:
0x5

2
2
2
x 5 x 10x 2x 1
x 2 x(5 x) 5 x 2x(5 x) 1 
2x(5 x) 2 x(5 x) 4 0
x(5 x) x(5 x) 2 0
(1)
Đặt
tx(5x)
(
t0
)
2
tx(x5)
(1)
t
2
– t – 2 = 0 (*)
Ta có: a - b + c = 1 – (-1) + (-2) = 0
Nên pt (*) có 2 nghim là t
1
= -1 ( loi);
t
2
=
c
2
a
( nhn)
Vi t = 2, ta có: 2
2
= x(5 - x) x
2
– 5x + 4 = 0 (**)
Ta có: a + b + c = 1 + (-5) + 4 = 0
Nên pt (**) có hai nghim x
1
= 1 ( nhn);
x
2
=
c
4
a
( nhn)
Vy pt(1) có hai nghim là 1; 4.
0.25
0.25
0.25
0.25
Lưu
ý
: Hs làm cách khác cho k
t qu đún
g
thì t
r
n đi
m
2
(2.0đim)
a) (1.0đim)
* y= x
2
Bng giá tr
x -3 -2 -1 0 1 2 3
y = x
2
9 4 1 0 1 4 9
* y = mx – m +2
Vi m = 1 thì: y = x + 1
Cho x= 0 thì y = 1 ta được (0;1)
y
= 0 thì x = -1 ta được (-1; 0)
0.25
0.25
Đồ th: (c hai đồ th chính xác)
Hs v đồ th đúng mi đồ th được 0,25 đim, trc ta độ thiếu 2
tron
g
3 tên O, x,
y
thì khôn
g
cho đi
m.
0.5
b) (1.0đim)
Phương trình hoành độ giao đim ca (P) và (d) là:
22
220mx m mx m
x
x
0.25
(d) ct (p) ti hai đim phân bit
2
0( 2)40m
) (đúng m R
0.25
12
,
x x
là hai nghim ca phương trình hoành độ giao đim nên
theo h thc Vi-et ta có:
12
12
.2
x
xm
xx m


0.25
2
12 12
2
12 12
22
1( )1
()41
4( 2) 0
:
17
4
xx xx
xx xx
Khi đó
mm mm


 
Phương trình này vô nghim. Vy không tìm được giá tr nào ca m
thõa mãn điu kin đề bài.
0.25
3
(0,5 đim)
ABC
vuông ti B, có:
0
BC BC 3000
SinA AC 6000
AC SinA Sin30

m
vn tc trung bình ca máy bay trong trường
hp này là:
6000
200
30
m/s
0.25
0.25
4 Hình v (V hình ch để c/m câu a thì được 0.25 đ) 0.5

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán trường THCS Nguyễn Thị Định, Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2022-2023

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nguyễn Thị Định, Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2022-2023 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Đây là tài liệu tham khảo giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nguyễn Thị Định, Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2022-2023 được biên soạn theo hình thức tự luận. Đề thi được tổng hợp gồm có 5 câu hỏi tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 120 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Nội dung kiến thức trong đề thi được tổng hợp từ chương trình học lớp 9.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nguyễn Thị Định, Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2022-2023. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 9, Tiếng Anh lớp 9...

Đánh giá bài viết
1 151
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm