Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2014-2015

Đề thi Violympic Toán lớp 5

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2014-2015 được VnDoc.com đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích đối với cả giáo viên và học sinh, giúp các em có thể ôn tập kiến thức môn Toán, rèn luyện tư duy giải Toán đúng và nhanh. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5

Các bài toán hay và khó trên Violympic lớp 5

Câu 1: Tổng 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Tìm số lớn nhất trong 3 số đó.

Trả lời: Số lớn nhất trong ba số đó là ...

(Đáp án: 188)

Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 1/6 mà mẫu số là số có 2 chữ số?

Trả lời: Có tất cả ... phân số thỏa mãn đề bài.

Bài giải:

Xét mẫu số:

- Mẫu số đầu của dãy: 6 x 2 = 12

- Mẫu số cuối của dãy: 99 : 6 = 16 (dư 3). Vậy 16 x 6 = 96

Số các số hạng thỏa mãn: (96 - 12) : 6 + 1 = 15

Đáp số: 15

Câu 3: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 975. Tìm số nhỏ nhất trong 5 số đó.

Trả lời; Số đó là ...

Bài giải:

Số lẻ thứ 3 là: 975 : 5 = 195

Số nhỏ nhất của 5 số đó: 195 - 1 - 1 = 193

Câu 4: Tích 2 số giảm đi 1176 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 12 đơn vị. Vậy thừa số thứ hai là ...

Bài giải:

Nếu thừa số thứ nhất giảm đi 1 đơn vị thì tích sẽ giảm đi số đơn vị chính bằng thừa số thứ 2

1176 : 12 = 98

Câu 5: Tổng 2 số bằng 486. Tìm số bé, biết nếu viết thêm chữ số thứ 3 vào bên trái số bé ta được số lớn.

Trả lời: Số bé là ...

(Đáp án: 93)

Đánh giá bài viết
11 4.804
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm