Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 6 năm 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPIC
VÒNG 6 LỚP 5
(Ngày 09/11/2017)
ĐẬP DẾ
Câu 1: Hai công nhân cùng làm chung một công việc hết 6 giờ. Nếu riêng người thứ nhất
làm thì sau 8 giờ xong việc. Hỏi nếu riêng người thứ hai làm việc t sau bao nhiêu lâu xong
1
3
công việc đó?
A.
2
3
B. 8 C. Đáp số khác D. 24
Câu 2: Bạn Nam 45 viên bi, như vậy bằng một nửa số bi của bạn Tuấn. Bạn Tuấn lại
số bi bằng
1
6
tổng số bi của bạn Tuấn bạn Hùng. Hỏi cả 3 bạn bao nhiêu viên bi?
Trả lời: Cả 3 bạn số bi
A. 675 B. 585 C. 360 D. 405
Câu 3: Tìm chữ số x biết:
9,6x8
> 9,688
A. x = 7 B. x = 9 C. x = 8 D. x = 6
Câu 4: Cho 2 số tự nhiên, biết số 40 số này kém trung bình cộng của hai s 4. Vậy
số lớn
A. 44 B. 48 C. 72 D. 56
Câu 5: 17 tạ 3g = kg
Số thích hợp điền vào chỗ trống
A. 1700,003 B. 170,03 C. 170,3 D. 1700,03
Câu 6: Một bếp ăn dự trữ đủ cho 60 người ăn trong 15 ngày. Sau đó 15 người đến thêm
nên số gạo đó s hết sớm hơn dự định bao nhiêu ngày?
(Mức ăn mỗi người n nhau)
Trả lời: Số gạo đó sẽ hết sớm hơn dự định ngày.
A. 12 ngày B. 5 ngày C. 10 ngày D. 3 ngày
Câu 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài bằng
3
2
chiều rộng. Các số đo chiều dài
chiều rộng theo đơn vị mét các số tự nhiên. Biết rằng diện tích mảnh vườn đó trong
khoảng từ 90m
2
đến 100m
2
. Vậy chu vi mảnh vườn đó m.
A. 40 B. 45 C. 55 D. 50
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Gia đình 4 người. Bố năm nay 42 tuổi, gấp 7 lần tuổi Tý. Tuổi mẹ hơn 6
lần tuổi 4 tuổi. Tuổi anh kém tuổi trung bình cộng của cả nhà 16 tuổi.
Hỏi anh năm nay mấy tuổi?
A. 24 B. 8 C. Đáp số khác D. 6
Câu 9: Tìm một số biết nếu lấy số đó trừ đi 7, được bao nhiêu chia 2 rồi nhân 3, cuối cùng
cộng với 5 thì được 212.
A. 145 B. 1295 C. 131 D. 1309
Câu 10: Tìm số trung bình cộng của tất cả c số lẻ hai chữ số chia hết cho 5.
A. 53 B. 50 C. 55 D. 60
Câu 11: 7km
2
45m
2
= km
2
Số thích hợp điền vào chỗ trống
A. 7,045 B. 7,000045 C. 7,0045 D. 70,0045
Câu 12: tất cả 96 quả táo, cam lê. Số cam bằng
1
2
số táo. Số gấp 3 lần số cam. Như
vậy số quả táo
A. 16 quả B. 32 quả C. 64 quả D. 72 quả
Câu 13: Viết số 1,075 dưới dạng phân số thập phân ta được
A.
1075
10
B.
1075
100
C.
1075
10000
D.
1075
1000
Câu 14: Hiệu 2 phân số bằng
3
2
7
; phân số thứ nhất bằng
1
4
phân số thứ hai. Tìm phân số thứ
hai.
A.
68
21
B.
17
21
C.
D.
92
21
Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
5dam
2
4m
2
= dm
2
A. 504 B. 540000 C. 540 D. 50400
Câu 16: Một mảnh đất hình chữ nhật diện tích 90m
2
, chiều rộng bằng 30dm. Tính chiều
dài mảnh đất đó.
A. 15dm B. 30dm C. 300dm D. 3dm
Câu 17: Cho 5 điểm như hình vẽ.
Khi nối 5 điểm đó với nhau ta được
bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 5 B. 10 C. 9 D. 8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 18: Một miếng bìa hình bình hành chu vi bằng 2m. Nếu bớt chiều dài đi 20cm t ta
được miếng bìa hình thoi diện tích 12dm
2
. Tính diện tích miếng bìa hình bình hành đó.
A. Đáp số khác B. 9dm
2
C. 6dm
2
D. 18dm
2
Câu 19: Năm nay tuổi mẹ hơn tuổi con 25 tuổi. Hai năm trước đây, tuổi mẹ bằng
7
5
hiệu
số tuổi hai mẹ con. Vậy mẹ năm nay tuổi.
A 25 B. 37 C 27 D. 35
Câu 20: Một cửa hàng bán vải, ngày đầu bán được 514 mét vải, như vậy bán kém ngày
thứ hai 36m bán nhiều hơn ngày thứ ba 216m. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao
nhiêu mét vải?
Trả lời: Trung bình mỗi ngày bán được
A. 430 B. 454 C. 598 D. 574
Câu 21: Viết số 0,009 dưới dạng phân số thập phân ta được
A.
B.
9
10000
C.
9
100
D.
9
1000
Câu 22: Số 127,05 phần thập phân
A. 5 B. 05 C. 127 D.
5
100
Câu 23: Cho dãy số: …; 492; 495; 498.
Tìm số hạng đầu tiên của dãy số biết dãy số 100 số hạng.
Trả lời: Số hạng đầu tiên của dãy
A. 195 B. 198 C. 201 D. 795
Câu 24: Một đội công nhân 8 người, trong 6 ngày đắp được 360m đường. Hỏi một đội
công nhân 12 người đắp xong 1080m đường trong bao nhiêu ngày?
(Biết năng suất làm việc của mỗi người như nhau).
A. 12 B. Đáp số khác C. 18 D. 8
Câu 25: 3m
2
9cm
2
= m
2
Hỗn số thích hợp điền vào chỗ trống
A.
9
3
10000
B.
9
3
1000
C.
9
3
100
D.
9
3
10
Câu 26: Viết số thập phân 80,050 dưới dạng gọn nhất ta được
A. 80,05 B. 80,5 C. 8,5 D. 80,50
Câu 27: Tìm số nhỏ nhất 5 chữ số khác nhau
ab82c
khi chia cho 3 5 đều 2.
A. Đáp số khác B. 14822 C. 15827 D. 14820

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 6

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5 năm học 2017 - 2018 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 09/11/2017. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 6 bao gồm 2 phần thi: đập dế, đi tìm kho báu có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo.

Đánh giá bài viết
40 9.015
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 5 Xem thêm