Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi ví dụ minh họa, Thầy/cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cấp tiểu học

Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi ví dụ minh họa, Thầy/cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cấp tiểu học

Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi ví dụ minh họa, Thầy/cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cấp tiểu học. Đây là câu hỏi có trong tài liệu tập huấn Mô đun 4. Để trả lời được câu hỏi này, mời các bạn tham khảo đáp án dưới đây để hoàn thành Bài tập cuối khóa module 4.0.

Câu hỏi Mô đun 4

Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi ví dụ minh họa, Thầy/ cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cấp tiểu học?

Trả lời:

Một số kinh nghiệm về xây dựng KHD:

1. Viết mục tiêu: Căn cứ vào yêu cầu cần đạt, bài học hoặc chủ đề học tập xác định học sinh hình thành được những năng lực chuyên môn gì về đoc, viết, nói và nghe; kiến thức văn học; kiến thức tiếng Việt. Thông qua bài học, dựa vào ngữ liệu hình thành cho học sinh phẩm chất gì một cách tường minh. Thông qua các hoạt động dạy học được triển khai học sinh hình thành những năng lực chung nào.

2. Tùy tình hình thực tế học sinh, GV xây dựng các hoạt động học tập cho học sinh (khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng). Tùy theo bài, có thể vừa luyện tập vừa khám phá. Hoạt động phải hướng đến hoạt động của học sinh. Tổ chức cho học sinh tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức thông qua làm việc. Từ hoạt động học học sinh hình thành năng lực cho bản thân.

3. Đánh giá lại KHBD là hoạt động cần thiết. Nghiêm túc nhìn nhận lại những thất bại với vai trò của một “đạo diễn” thì lần tổ chức sau sẽ hiệu quả hơn.

Đáp án Môn đun 4 các câu hỏi khác

Đáp án Mô đun 4 đầy đủ các môn

Tài liệu các câu hỏi, đáp án Môn đun 4 các câu hỏi Mô đun 4, mời các thầy cô tham khảo để tìm hiểu rõ hơn về nội dung module 4.

Trên đây là câu hỏi và nội dung trả lời câu hỏi Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi ví dụ minh họa, Thầy/cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cấp tiểu học. Các thầy cô có thể tham khảo thêm: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm modul 4 đầy đủ chính xác nhất, giúp thầy cô hoàn thành tốt các bài tập Mô đun 4.

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
1 4.849
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm