Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 15

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 11 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải vở bài tập Lịch sử 11 nhanh chóng và chính xác. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

Bài tập 1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là

A. cuộc vận động Duy tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu.

B. khởi nghĩa nông dân Thái bình Thiên quốc,

C. cách mạng Tân Hợi 1911.

D. phong trào Ngũ tứ.

Trả lời: D

2. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ vào ngày

A. 5-4-1919. B. 4-5-1919.

C. 4-5-1920. D. 5-4-1921.

Trả lời: B

3. Phong trào Ngũ tứ là phong trào đấu tranh của

A. nông dân Trung Quốc chống phong kiến.

B. giai cấp tư sản, tiểu tư sản Trung Quốc chống phong kiến.

C. học sinh, sinh viên, công nhân Trung Quốc chống đế quốc và phong kiến.

D. giai cấp công nhân chống tư sản, phong kiến.

Trả lời: C

4. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào tháng

A. 7-1921. B. 9-1921.

C. 12-1921. D. 7-1922.

Trả lời: A

5. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của

A. thực dân Pháp

B. thực dàn Anh.

C. đế quốc Đức.

D. đế quốc Mĩ

Trả lời: B

6. Nắm quyền lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. chính đảng của giai cấp công nhân.

B. Đảng Quốc đại - đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ.

C. binh lính.

D. trí thức tư sản.

Trả lời: B

7. Lãnh tụ có uy tín lớn trong phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là

B. Ti-lắc. B. M. Gan-đi.

c. J. Nê-ru. D. tất cả các nhân vật trên.

Trả lời: B

Bài tập 2 trang 72 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nối các thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung:

A

B

a) Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

1. Mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quổc

b) Phong trào Ngũ tứ

2. Đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc.

3. Đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Trả lời:

1- b

2- c, a

Bài tập 3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai:

Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc biểu tình của 3000 học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh tại Quảng trường Thiên An Môn

Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dàn chủ tư sản kiểu mới

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào tháng 12-1920

Ấn Độ không bị tác động, ảnh hưởng bởi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Phong trào bất bạo động, bất hợp tác do Đảng Quốc đại và Gan-đi lãnh đạo, được đông đảo nhân dân Ấn Độ hưởng ứng.

Tháng 7-1921, Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

Trả lời

Đ

Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc biểu tình của 3000 học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh tại Quảng trường Thiên An Môn

Đ

Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dàn chủ tư sản kiểu mới

S

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào tháng 12-1920

S

Ấn Độ không bị tác động, ảnh hưởng bởi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đ

Phong trào bất bạo động, bất hợp tác do Đảng Quốc đại và Gan-đi lãnh đạo, được đông đảo nhân dân Ấn Độ hưởng ứng.

S

Tháng 7-1921, Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

Bài tập 4 trang 73 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nêu những nét chính vế nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của phong trào Ngũ Tứ?

Trả lời:

Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919)

 • Nguyên nhân bùng nổ.
  • Các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc trong vấn đề ở Sơn Đông
  • Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến Trung Quốc.
 • Diễn biến
  • Ngày 4.5.1919, 3000 học sinh sinh viên Bắc Kinh biểu tình đòi trừng trị những phần tử bán nước trong chính phủ
  • Phong trào lan rộng khắp 22 tình và 150 thành phố lôi kéo đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia.
 • Ý nghĩa.
  • Mở đầu cho cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc
  • Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập.
  • Đánh dấu bước phát triển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Bài tập 5 trang 73 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện này.

Trả lời:

Sau phong trào Ngũ tứ việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin ngày càng sâu rộng.

 • Nhiều nhóm cộng sản được thành lập. Trên sự chuyển biến mạnh mẽ của giai cấp công nhân cùng sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tháng 7/1921 Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.

=> Ý nghĩa:

 • Sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Trung Quốc.
 • Đồng thời mở ra thời kỳ giai cấp vô sản đã có chính Đảng của mình để từng bước nắm ngọn cờ cách mạng.

Bài tập 6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Phong trào độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ diễn ra như thế nào từ năm 1918 đến năm 1929 ? Em có nhận xét gì về đường lối đấu tranh của Đảng Quốc đại trong thời kỉ này ?

Trả lời:

 • Nguyên nhân
  • Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.
  • Sau chiến tranh, chính quyền Anh tăng cường bóc lột, ban hành đạo luật hà khắc.
  • Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và chính quyền thực dân trở nên căng thẳng nhân dân Ấn đấu tranh chống Anh dâng cao khắp Ấn Độ trong những năm 1918 - 1922.
 • Nét chính của phong trào đấu tranh thời kỳ (1918 - 1922)
  • Đảng Quốc đại do M.Gan-đi lãnh đạo.
  • Phương pháp đấu tranh: hòa bình, không sử dụng bạo lực. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.
  • Lực lượng tham gia:học sinh, sinh viên, công nhân lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia. Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.
 • Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tháng 12/1925 Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

=> Nhận xét:

 • Lãnh đạo : Đảng Quốc đại - chính đảng của giai cấp tư sản.
 • Đường lối đấu tranh: bất bạo động, bất hợp tác. Đường lối này phù hợp với tình hình Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của đạo Phái. Tuy nhiên đường lối này cũng hạn chế những ảnh hưởng của Đảng Quốc đại.
Đánh giá bài viết
1 1.176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 11 Xem thêm