Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 170 độ C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là

Tính chất hóa học của ancol etylic

Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 170 độ C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến đun nóng ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC thu được sản phẩm hữu cơ chính là etilen. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết liên quan đến đến tính chất hóa học của Ancol etylic. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đun nóng ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC thu được sản phẩm hữu cơ chính là:

A. đietyl ete.

B. axit axetic.

C. anđehit axetic.

D. etilen.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Đun nóng ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC thu được sản phẩm hữu cơ chính là: etilen.

C2H5OH → C2H4 + H2O (Nhiệt độ: 170°C Xúc tác: H2SO4)

Đáp án D

Tính chất hóa học của rượu Etylic

1. Phản ứng cháy

Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt

C2H5OH + 3O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}2CO2 + 3H2O

2. Tác dụng với kim loại mạnh như K, Na

2C2H5OH + K → 2C2H5OK + H2

3. Phản ứng với axit axetic

C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O (xt: H2SO4, nhiệt độ)

etylic            axit axetic             etylaxetat

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Có 4 dung dịch: KCl, C2H5OH, C2H5COOH, Na2SO4 đều có nồng độ 0,2 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

A. NaCl < C2H5OH < C2H5COOH < Na2SO4

B. C2H5OH < C2H5COOH < KCl < Na2SO4

C. C2H5OH < C2H5COOH < Na2SO4 < KCl

D. C2H5COOH < KCl < C2H5OH < Na2SO4

Xem đáp án
Đáp án B

C2H5OH tan trong nước nhưng không phân li ra ion => không có khả năng dẫn điện.

C2H5COOH là chất điện li yếu => dẫn điện yếu hơn so với 2 muối

Cùng nồng độ 0,2 mol/l thì: KCl → K+ + Cl− ; Na2SO4 → 2Na+ + SO42−

Na2SO4 phân li ra nhiều ion hơn nên dẫn điện mạnh hơn NaCl.

=> C2H5OH < CH3COOH < KCl < Na2SO4

Câu 2. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Etanol và phenol đồng thời phản ứng được với Na.

B. Rượu etylic phản ứng được với natri vì trong phân tử có nhóm -OH.

C. Để nhận biết etanol và phenol ta dùng dung dịch brom

D. Rượu etylic nặng hơn nước

Xem đáp án
Đáp án D

A Đúng: Etanol và phenol đồng thời phản ứng được với Na.

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

C. Đúng Rượu etylic phản ứng được với natri vì trong phân tử có nhóm -OH.

Để nhận biết etanol và phenol ta dùng dung dịch brom. Etanol không phản ứng, phenol làm mất màu dung dịch, tạo kết tủa trắng.

Phương trình phản ứng

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
↓ trắng

D. Để nhận biết etanol và phenol ta dùng dung dịch brom

 D Sai: Rượu etylic nhẹ nước

Câu 3. Trong 100 ml rượu 60° có chứa

A. 60 ml nước và 40 ml rượu nguyên chất.

B. 60 ml rượu nguyên chất và 40 ml nước.

C. 60 gam rượu nguyên chất và 40 gam nước.

D. 60 gam nước và 40 gam rượu nguyên chất.

Xem đáp án
Đáp án B

Trong 100 ml rượu 60° có chứa 60 ml rượu nguyên chất và 40 ml nước.

Câu 4. Cho các chất sau: (1) C2H5OH, (2) CH4, (3) CH3-O-CH3, (4) CH3CH2CH2OH. Dãy sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi là

A. C2H5OH > CH3-O-CH3 > CH3CH2CH2OH > CH4

B. CH4 > CH3CH2CH2OH > CH3-O-CH3 > C2H5OH

C. CH3CH2CH2OH > C2H5OH > CH4 > CH3-O-CH3

D. CH3CH2CH2OH > C2H5OH > CH3-O-CH3 > CH4

Xem đáp án
Đáp án D

Ancol có nhiệt độ sôi lớn nhất và tăng theo phân tử khối => CH3CH2CH2OH > C2H5OH

Ankan có nhiệt độ sôi thấp nhất => CH4 thấp nhất

=> thứ tự đúng là CH3CH2CH2OH > C2H5OH > CH3-O-CH3 > CH4

Câu 5. Dãy các chất nào sau đây không tan trong nước?

A. CH3OH, CH4, CHCl3, CH3-CH2-CH2-CH3

B. CH4, CH2=CH–CH2–CH3, CHCl3, CH3-CH2-CH3

C. CH3CH2CH2OH, CH2=CH–CH2–CH3, CH3CH2Cl, CH3-CH2-CH3

D. CH3CH2CH2OH, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3OH, CH3CH2Cl

Xem đáp án
Đáp án B

---------------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan 

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 170 độ C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi bài tập liên quan. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Mời bạn đọc tham khảo thêm Giải bài tập Hóa học lớp 11...

Đánh giá bài viết
6 31.002
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm