Những đặc điểm cơ bản của thương mại hàng hóa

Chúng tôi xin giới thiệu bài Những đặc điểm cơ bản của thương mại hàng hóa được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức lý thuyết môn Kinh tế thương mại đại cương để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

1. Tính hữu hình của đối tượng trao đổi

Sản phẩm đưa ra thị trường trao đổi tồn tại ở dạng vật thể hữu hình, nên các chủ thể thương mại có thể dùng các giác quan để cảm thụ về hàng hóa.

Nhà kinh doanh, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước đều có thể dễ dàng hơn trong việc nhận biết sản phẩm về số lượng, chất lượng, mức độ công năng, lợi ích và sự an toàn của sản phẩm đối với người sử dụng.

2. Sự chuyển quyền sở hữu sản phẩm trong trao đổi

Dù các giao dịch có đa dạng thế nào chăng nữa, trong thương mại hàng hoá, kết thúc quá trình mua bán quyền sở hữu về sản phẩm sẽ chuyển từ người bán sang người mua. Tuy nhiên, người mua không được sở hữu về tài sản trí tuệ hay bản quyền, nhãn hiệu sản phẩm đó.

3. Lưu thông hàng hóa tách rời sản xuất và tiêu dùng

Chức năng sản xuất, lưu thông và tiêu dùng đối với hàng hóa tương đối độc lập với nhau. Đối với nhà sản xuất, có thể sản xuất ra bán ngay hoặc chưa bán, người tiêu dùng mua hàng hóa nhưng chưa sử dụng, còn đối với nhà thương mại có thể mua nhưng chưa bán, hoặc bán nhưng lại chưa mua.

4. Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các khâu của quá trình lưu thông

Quá trình lưu thông hàng hoá bao gồm quá trình mua, bán, vận chuyển và dự trữ kho hàng. Nhìn nhận tổng thể quá trình lưu thông, hàng hoá chỉ thoát khỏi quá trình sản xuất và vận động tới tiêu dùng nếu có sự thống nhất và kết hợp các quá trình bộ phận lưu chuyển hàng hóa (mua, bán) và giao nhận (vận chuyển và kho hàng). Tuy nhiên, ở từng khâu của quá trình lưu thông lại có sự mâu thuẫn và tách rời giữa lưu chuyển hàng hóa và giao nhận, hoặc mâu thuẫn trong từng quá trình bộ phận đó.

---------------------------------------

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Những đặc điểm cơ bản của thương mại hàng hóa về tính hữu hình của đối tượng trao đổi, sự chuyển quyền sở hữu sản phẩm trong trao đổi, lưu thông hàng hóa tách rời sản xuất và tiêu dùng, tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các khâu của quá trình lưu thông...

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn bài Những đặc điểm cơ bản của thương mại hàng hóa. Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng - Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 108
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm