Những xung đột trong gia đình bằng tiếng Anh

Conflicts between parents and their teenage children

Nằm trong bộ tài liệu Để học tốt tiếng Anh 11 mới theo từng Unit, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo các chủ đề khác nhau. Tổng hợp những mâu thuẫn gia đình giữa bố mẹ và con cái gợi ý các em các từ vựng, cấu trúc tiếng Anh khi nói về lý do dẫn đến khoảng cách thế hệ.

I. Nguồn gốc của những xung đột giữa bố mẹ và con cái

- parents and children having different tastes in music

- parents' strong opinions about everything related to their children

- children's objection to the way their parents treat them like small kids

- parents' objection to their children's clothes

- parents' expectations of their children's better use of free time

- parents' strong views about their children's education and future jobs

- parents and children having different beliefs

II. Cấu trúc câu nói về Mẫu thuẫn trong gia đình

- Complaints

I don't like the way my parents keep + V-ing .....

My parents are always + V-ing....

My parents believe that....

- Giving opinions and advice

I think you should / ought to....

I don't think you should / ought to.....

In my opinion, you should / shouldn't

If I were you, I would / wouldn't.....

You'd better.....

You shouldn't / ought not to...

Why don't you....?

III. Viết đoạn văn về xung đột gia đình bằng tiếng Anh

Generation gap causes conflicts between adults and teenagers when there are lots of differences between parents, grandparents and children in lifestyle, hobbies and table manners. While parents want their children to dress discreetly, children prefer fashionable clothes. Another typical difference is in the hobbies. Children like upbeat music such as pop music, rock, … However, grandparents thinks the types of music are too noisy, they like folk music. Some children complain that they feel sad when their parents are always comparing them to the girl or boy living next door. For example, when receiving an academic achievement, their parent always find the result of the girl or boy living next door. If the children’s result is lower, parents will complain and underestimate their effort. To narrow the generation gap, they should have mutual understanding, help each other and share interest.

Bài dịch

Khoảng cách thế hệ gây ra xung đột giữa người lớn và thanh thiếu niên khi có rất nhiều khác biệt giữa cha mẹ, ông bà và con cái trong lối sống, sở thích và cách cư xử trên bàn ăn. Trong khi các bậc cha mẹ muốn con cái ăn mặc kín đáo thì trẻ em lại thích những bộ quần áo thời trang. Một sự khác biệt điển hình khác là ở sở thích. Trẻ thích nhạc sôi động như nhạc pop, rock,… Tuy nhiên, ông bà cho rằng những loại nhạc quá ồn ào, họ thích nhạc dân ca. Một số trẻ em phàn nàn rằng chúng cảm thấy buồn khi cha mẹ luôn so sánh chúng với cô gái hoặc cậu bé sống cạnh nhà. Ví dụ, khi nhận được một thành tích học tập, cha mẹ của họ luôn tìm kết quả của cô gái hoặc cậu bé sống bên cạnh. Nếu kết quả của con cái thấp hơn, cha mẹ sẽ phàn nàn và đánh giá thấp nỗ lực của chúng. Để thu hẹp khoảng cách thế hệ, họ cần có sự hiểu biết lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ sự quan tâm.

Trên đây là Những xung đột trong gia đình bằng tiếng Anh. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
9 19.988
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm