Trắc nghiệm Hình học 10 bài 2

Trắc nghiệm Hình học 10

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Hình học 10 bài 2, với các câu hỏi và bài tập được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Toán đạt kết quả cao.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = √5, AC = 2√5.

a) Độ dài vectơ \underset{AB}{\rightarrow} + \underset{AC}{\rightarrow} bằng:

A. √5

B. 5√5

C. 25

D. 5

b) Độ dài vectơ \underset{AC}{\rightarrow} - \underset{AB}{\rightarrow} bằng:

A. √5

B. 15

C. 5

D. 2

Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Cặp vectơ nào trong số các cặp vectơ sau đây không bằng nhau?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 3: Cho tam giác ABC. Các điểm M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC và BC.

a) Đẳng thức nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

b) Tổng nào sau đây khác vectơ \underset{0}{\rightarrow}?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 4: Cho tam giác đều ABC cạnh a, đường cao AH. Hỏi a√3 là độ dài của vectơ nào trong số các vectơ sau đây?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 5: Cho tam giác ABC. Vectơ \underset{AB}{\rightarrow} + \underset{AC}{\rightarrow} có giá trị chứa đường thẳng nào sau đây?

A. Tia phân giác của góc A

B. Đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC

C. Đường trung tuyến qua A của tam giac ABC

D. Đường thẳng BC

Câu 6: Tam giác ABC là tam giác vuông nếu nó thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 7: Với hai vectơ \underset{a}{\rightarrow}\underset{b}{\rightarrow} bất kì, khẳng định nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 8: Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10

1a-D

1b-C

2-A

3a-C

3b-C

4-B

5-C

6-A

7-B

8-C

Đánh giá bài viết
1 398
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 10 Xem thêm