Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 9 (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 9 (Tiết 2) do VnDoc biên soạn và đăng tải. Tải liệu không chỉ hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học mà còn làm quen với nhiều dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Lý 11 khác nhau.

Bài tập Vật lý 11 bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch (tiếp)

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 11, 12, 13

Cho mạch điện như hình 9.3, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, 𝛏=3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối.

Câu 11: Hiệu điện thế giữa hai đầu diện trở R3 bằng

A. 2,4V

B. 0,4V

C. 1,2V

D. 9V

Câu 12: Công suất mạch ngoài là

A. 0,64W

B. 1W

C. 1,44W

D. 1,96W

Câu 13: Hiệu suất của nguồn điện bằng

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

Câu 14: Một nguồn điện có suất điện động 3V, điện trở trong 2Ω. Mắc song song vào hai cực của nguồn này hai bóng đèn giống hệ nhau có điện trở là 6Ω. Công suất tiêu thụ mỗi bóng đèn là

A. 0,54W

B. 0,45W

C. 5,4W

D. 4,5W

Câu 15: Cho mạch điện như hình 9.4, trong đó nguồn điện có suất điện động 𝛏=6V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối. Cho R1 = R2 = 30Ω, R3 = 7,5Ω. Công suất tiêu thụ trên R3

A. 4,8W

B. 8,4W

C. 1,25W

D. 0,8W

Câu 16: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở R = 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Suất điện động của nguồn điện và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt bằng:

A. 12V; 2,5A

B. 25,48V; 5,2A

C. 12,25V; 2,5A

D. 24,96V; 5,2A

Câu 17: Mắc một điện trở 14Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là r = 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 8,4V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện là

A. PN = 5,04W; Png = 5,4W

B. PN = 5,4W; Png = 5,04W

C. PN = 84W; Png = 90W

D. PN = 204,96W; Png = 219,6W

Câu 18: Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 4Ω thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I1 = 1,2A. Nếu mắc them một điện trở R2 = 2Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2 = 1A. Giá trị của điện trở R1 bằng

A. 5Ω

B. 6Ω

C. 8Ω

D. 10Ω

Câu 19: Biết rằng điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3Ω đến R2 = 10,5Ω thì hiệu suất của nguồn điện tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện bằng

A. 6Ω

B. 8Ω

C. 7Ω

D. 9Ω

Câu 20: Trong một mạch điện kín gốm nguồn điện có suất điện động 𝛏, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở RN, cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nhiệt lượng toả ra trên toàn mạch trong khoảng thời gian t là:

A. Q = RNI2t

B. Q = (QN+r)I2

C. Q = (RN+r)I2t

D. Q = rI2t

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A C C A A C A B C C
Đánh giá bài viết
1 403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm