Bài tập Phrasal Verbs với Look

Bài tập về Phrasal Verb

Bài tập Phrasal verb với Look do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các cụm động từ đi với Get phổ biến bám sát ngữ pháp trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Phrasal verb với get MỚI

Bài tập Phrasal Verbs với Look

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Các cụm động từ với “Look” thường gặp

Cụm động từ

Định nghĩa

1. Look after

: chăm sóc

2. Look ahead

: tiên liệu, tính toán chuyện gì có thể xảy ra

3. Look at

: nghĩ về, đắn đo, tìm hiểu, học hỏi thứ gì

4. Look away

: hướng cái nhìn ra chỗ khác hoặc khỏi ai đó

5. Look back (on)

: nhớ về quá khứ

6. Look down on

: khinh thường ai đó

7. Look for

: tìm kiếm

8. Look forward to

: mong đợi làm gì

9. Look in

: thăm một người hoặc một địa điểm trong thời gian ngắn

10. Look on

: nhìn ai đó hoặc cái gì theo một cách cụ thể hoặc nghĩ về họ theo 1 cách nào đó.

11. Look out

: hãy cẩn thận

12. Look up to

: tôn trọng, ngưỡng mộ

13. Look round

: nhìn xung quanh xem cái gì sau bạn

14. Look through

: đọc nhanh và tóm tắt

15. Look to

: mong đợi, hy vọng, tin cậy ai đó hoặc cái gì đó

16. Look up

: tìm kiếm thông tin trong một quyển sách, trên bản đồ hay thời gian biểu

II/ Bài tập vận dụng

Exercise 1: Complete the sentences with “after, ahead, back, for, forward to, in, on, out, around, through, to, up”

1. If you don’t know any words, look them __________ in a dictionary

2. Can you look __________ my cat when I’m away?

3. I woke up earlier than usual to look __________ my notes

4. Look __________! I’ve just mopped the floor and it’s wet

5. They’ll have to look __________ a few tears before they make a decision.

6. When we had a bump last week many passer-by stopped to look __________.

7. When my grandma looks __________ she can see how happy she was in her childhood.

8. Jane and she looked __________ and smiled at me when I called her.

9. My daughter is looking __________ leaving school

10. Henry has found the keys he was looking __________ all morning

11. We looked __________ our friends for support but we were disappointed

12. Yesterday afternoon I looked __________ on my grandpa on my way from work

13. The audience looked __________ delighted as the actors performed

14. I look __________ my neighbor’s kids to earn some money

15. Jeff looked __________ the magazine and put it back.

16. Our parents are looking __________ seeing us again this summer.

17. If I were you I wouldn’t look __________ your boyfriend for help

18. Looking __________ on it, I’m sure we chose the right option

19. We just looked __________ to say hello

20. If Tom doesn’t look __________, he’ll get fired soon

Exercise 2: Choose the correct answer

1. If you are looking around for a new job, you are ___________.

A. applying for a new job

B. trying to find a new job

C. worried about your new job

2. If you look out for someone who is picking you up in their car, you ____________.

A. carefully avoid getting hit by their car

B. watch the road and warn them of danger

C. watch for their car so you will see them when they arrive

3. If you look up to your English teacher, you ____________.

A. Stand up when you speak to him or her

B. Admire and respect him or her

C. Raise your head because he or she is taller than you

II/ Đáp án bài tập vận dụng

Exercise 1: Complete the sentences with “after, ahead, back, for, forward to, in, on, out, around, through, to, up”

1. up

2. after

3. through

4. out

5. ahead

6. on

7. back

8. round

9. forward to

10. for

11. to

12. in

13. on

14. after

15. through

16. forward to

17. to

18. back

19. in

20. out

Exercise 2: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. B

Bài tập tự luận Phrasal verb take trong Tiếng Anh tổng hợp các dạng câu hỏi phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Phrasal verb với Look. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Local environment nâng cao (số 3), In spite of cấu trúc và bài tập, Bài tập câu phức trong Tiếng Anh - Complex sentences, Bài tập Phrasal verb với get.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay : Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 675
Sắp xếp theo
    Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm