Bài tập Phrasal Verb với Get

Bài tập về Phrasal Verb

Bài tập Phrasal verb với get do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các cụm động từ đi với Get phổ biến bám sát ngữ pháp trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Phrasal verb với take MỚI

Bài tập Phrasal Verb với Get

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Các cụm động từ với “Get” thường gặp

Cụm động từ

Định nghĩa

1. Get across

: giải thích rõ ràng

2. Get away

: trốn chạy

: nghỉ mát

3. Get along

: hòa thuận

: xoay sở

4. Get down to

: bắt tay vào làm việc gì

5. Get up

: thức dậy

: đứng lên

6. Get over

: hồi phục, vượt qua

7. Get through

: vượt qua

: gọi, liên lạc

8. Get off

: xuống xe, máy bay

: rời khỏi

9. Get out

: lộ ra (tin tức)

: đi ra ngoài

10. Get on (with)

: bắt đầu hoặc tiếp tục làm gì

11. Get in

: vào trong (xe/ nhà)

: đến nơi

12. Get together

: gặp mặt xã giao

13. Get behind with

: trả chậm tiền trả góp cái gì đó

II/ Bài tập luyện tập

Exercise 1: Choose the correct particle to complete these sentences

1. Why don’t you get your homework _________________ with so you can enjoy the rest of the evening?

A. around

B. over

C. by

D. away

2. As soon as Sue and I met, we knew we were going to get _________________ well.

A. round

B. at

C. on

D. up

3. I’m going to have to get _________________ to filling in my tax form soon.

A. round

B. over

C. away

D. behind

4. I hope you’ll be able to get _________________ from work at a reasonable time tonight

A. away

B. behind

C. at

D. over

5. Your mother couldn’t get _________________ the cost of restaurants in London

A. up

B. round

C. by

D. over

Exercise 2: Replace the word in bold by the proper phrasal verb

get over

get away with

get rid of

get on

get up

get on (along) with

get off

get at

1. I usually wake up at 6 a.m

______________________________________

2. I know you will overcome all your troubles

______________________________________

3. My boss is always criticizing me! It’s so annoying!

______________________________________

4. Exercise is the best way to fight stress

______________________________________

5. - Excuse me. How can I get to the city center from here?

- You should catch bus #4

______________________________________

6. Will he really avoid punishment for his fraud?

______________________________________

7. Mary and I are best friends. We always understand each other.

______________________________________

8. Smoking kills you. You must quit this bad habit

______________________________________

9. Rise and shine! You will be late for school!

______________________________________

10. Ben should find the way to forget about Sue

______________________________________

11. The train leaves at 17:15

______________________________________

12. Don’t be picky about Steve. He is trying to do his best

______________________________________

III/ Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Choose the correct particle to complete these sentences

1. B

2. C

3. A

4. A

5. D

Exercise 2: Replace the word in bold by the proper phrasal verb

1. get up

2. will get over

3. is always getting at

4. to get rid of/ to get over

5. get on

6. get away with

7. get along (on) with

8. get rid of

9. get up

10. to get over

11. gets off

12. get at

Bài tập tự luận Phrasal verb take trong Tiếng Anh tổng hợp các dạng câu hỏi phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Phrasal verb với get. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Local environment nâng cao (số 3), In spite of cấu trúc và bài tập, Bài tập câu phức trong Tiếng Anh - Complex sentences.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay : Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
3 1.063
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm