Bài tập tiếng Anh lớp 5 thí điểm

VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5
Ex 1: The near future
1. My father/go on/ diet.
1. He/ not/ drink so much beer.
2. What/ you/ do/ tonight?
3. you/have/haircut?
4. Lan/ tidy/ her bed room.
5. she/ copy/ the chapter.
6. he/ have a dinner / you.
7. I/ defend/ my point of view.
8. they/ discuss/ the problem.
9. he/ reach/ his goal.
10.the robber/ rob/ another bank.
11.we/ explore/ a new territory.
12.they/ ask / the girl.
13.We /invite/some people/birthday party
Ex 2:
1.Where / we / eat tonight.
2.What / he / do tomorrow.
3.What / I / eat for lunch.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4.Who / carry the shopping for me.
5.What time / you / phone me.
6.When / you / give me a present.
7. How much longer / it / take.
8. Where / Paul / sleep.
9. Why / people / go there.
10. How much wine / they / drink.
Ex 3:
1. I (have)___________ a good time tonight.
A. is going to have
B. are going to have
C. am going to have
2. Janet (help)___________ me.
A. is going to help
B. are going to help
C. am going to help
3. (he/ drive)__________ the car?
A. is he going to drive
B. am he going to drive
C. are he going to drive
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. We (stay)__________ at home tonight.
A. are going to stay
B. am going to stay
C. is going to stay
5. (you/ play)__________ tennis with Jenny?
A. am you going to play
B. is you going to play
C. are you going to play
6. We (watch)________ a film tonight.
A. am going to watch
B. is going to watch
C. are going to watch
7. (you/ look)_____________ for a job?
A. are you going to look
B. is you going to look
C. am you going to look
8. (he/ eat out)__________ tonight?
A. is he going to eat out
B. am he going to eat out
C. are he going to eat out

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

Trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn tổng hợp Bài tập tiếng Anh lớp 5 thí điểm bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, là tư liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô và các em học sinh để chuẩn bị cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới.

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 5 thí điểm. Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
1 465
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm