Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 gồm 05 đề kiểm tra Tin Học lớp 3 hướng dẫn và giúp các em ôn tập các bài tập trắc nghiệm cùng các bài tập thực hành, mời các bạn cùng tải về để luyện thi.

1. Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Phần A: Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Nhấn nút trái chuột liên tiếp 2 lần rồi thả ngón tay, gọi là … chuột

A. Nháy

B. Nháy đúp

C. Kéo thả

D. Di chuyển

Câu 2: Khi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt em đến màn hình là bao nhiêu cm?

A. 20 cm đến 50 cm

B. 50 cm đến 80 cm

C. 30 cm đến 60 cm

D. 60 cm đến 90 cm

Câu 3: Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm Paint?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020
Câu 4: Các phím Q W E R T Y U I O P nằm ở đâu trên bàn phím?

A. Hàng phím trên

B. Hàng phím cơ sở

C. Hàng phím số

D. Hàng phím dưới

Câu 5: Để khởi động một chương trình từ màn hình nền em sẽ:

A. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

B. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

C. Nháy chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

D. Nháy chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

Câu 6: Nháy nút phải chuột lên thư mục rồi chọn Delete là thao tác … thư mục.

A. Mở

B. Xóa

C. Đóng

D. Tạo

Câu 7: Em hãy điền tên các bộ phận chính của máy tính vào chỗ trống:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học

Câu 8: Để tắt máy em thực hiện những thao tác gì?

A. Vào Start Shut down.

B. Vào Start Stand By.

C. Vào Start Restart.

D. Vào Start Turn Off.

Phần B: Thực hành: (6 điểm)

* Em hãy thực hành mở phần mềm Paint trên màn hình và thực hiện các yêu cầu sau:

- Vẽ ngôi nhà theo mẫu hình bên.

- Tô màu ngôi nhà

- Lưu lại bài vẽ ngôi nhà với tên theo mẫu: Tên em + Tên lớp (Ví dụ: Nhu Quynh 3A)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học

2. Ma trận số câu, số điểm đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1

MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM KHỐI 3 CUỐI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2019 – 2020

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

2

4

Số điểm

1.0

1.0

2.0

20%

2. Em tập vẽ

Số câu

1

1

6

Số điểm

0.5

6.0

6.5

65%

Tổng

Số câu

4

0

4

0

0

1

0

0

9

Số điểm

2.0

-

2.0

-

-

6.0

-

0.0

10

100%

Tỷ lệ %

20%

0%

20%

0%

0%

60%

0%

00%

100%

Tỷ lệ theo mức

20%

20%

60%

0%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15')

8

4

40%

Thực hành (20')

1

6

60%

3. Ma trận phân bố câu hỏi đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI LỚP 3 - HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2018 – 2019

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

2

4

Câu số

A1,A2

A5,A7

2. Em tập vẽ

Số câu

2

2

1

5

Câu số

A3,A6

A4,A8

B1

Tổng số câu

4

4

1

9

4. Đáp án đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Phần A: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 8

B

B

A

A

B

B

A

Câu 7 (0.5 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học

Phần B: Thực hành: 6 điểm

- HS mở được phần mềm Paint (0.5 điểm).

- HS vẽ được hình ngôi nhà đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng phải ngay, không đứt khúc (4.5 điểm).

- HS tô màu được ngôi nhà. Màu sắc đẹp, tươi sáng (0.5 điểm).

- HS lưu được bài vẽ với tên như đề bài yêu cầu (0.5 điểm).

..., ngày …… tháng…… năm……….

Ký duyệt của BGH

5. Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM:( 4 điểm )Thời gian 10 phút.

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1: (0,5đ) Để đóng cửa sổ đang mở em thực hiện nháy lên nút lệnh nào?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Câu 2:(0,5đ) Em hãy nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng?

Thân máy tính

Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính.

Màn hình máy tính

Dùng để điểu khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.

Bàn phím máy tính

Là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lý của máy tính.

Chuột máy tính

Là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính.

Câu 3: (0,5đ) Để tắt máy tính em thực hiện những thao tác gì?

A. Vào Start\ Shut down.

B. Vào Start\ Stand By.

C. Vào Start\ Restart.

D. Vào Start\ Turn Off.

Câu 4:(0,5đ) Các thao tác sử dụng chuột gồm:

A. Di chuyển chuột, nháy chuột

B. Nháy đúp chuột, kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột

D. Kéo thả chuột, nháy chuột.

Câu 5:(0,5đ) Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ?

A. Hàng phím trên

B. Hàng phím số

C. Hàng phím dưới

D.Hàng phím cơ sở

Câu 6:(0,5đ) Điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm để được câu đúng.

Thư mục là nơi ……………. thông tin trên máy tính, trong thư mục có thể có nhiều …………..…. khác nhau.

Câu 7: (0,5đ) Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm vẽ Paint trong các biểu tượng sau đây?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Câu 8: (0,5đ) Đâu là công cụ tô màu?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

II. THỰC HÀNH: (6 điểm) Thời gian: 25 phút

Câu 1: (2 điểm) Tạo thư mục HOCTAP trong ổ đĩa D:

Câu 2: (4 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm vẽ tranh Paint, em hãy vẽ hình theo mẫu sau rồi lưu vào thư mục HOCTAP vừa tạo ở ổ D: (đặt tên tệp lớp_họ tên của mình).

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu hỏi

1

3

4

5

7

8

Đáp án

C

A

C

D

B

A

Câu 2: (0,5đ)

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Câu 6: (0,5đ)

Thư mục là nơi lưu trữ thông tin trên máy tính, trong thư mục có thể có nhiều thư mục con khác nhau.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

- Tạo được thư mục.

Câu 2: (4 điểm)

- Vẽ được ngôi nhà: 2.5 điểm

- Trang trí cho bức tranh: 0.5 điểm

- Vẽ đẹp: 0.5 điểm

- Tô màu đẹp mắt: 0.5 điểm

7. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Mức 4

Vận dụng

sáng tạo

Tổng

TN

TL/TH

TN

TL/TH

TN

TL/TH

TN

TL/TH

Làm quen với máy tính:

- Nhận biết được các bộ phận của máy tính và chức năng của chúng;

- Thực hiện được các thao tác sử dụng chuột và bàn phím.

- Thực hiện được các thao tác với thư mục.

Số câu

Số điểm

Câu số

Em tập vẽ:

- Nhận biết được phần mềm vẽ tranh;

- Sử dụng được các công cụ để vẽ hình đơn giản.

- Biết cách sử dụng công cụ tô màu.

Số câu

Số điểm

Câu số

Tổng số câu

2

10

Tổng số điểm

10đ

Các em cũng đừng cố ôn tập quá sức mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình một khoảng thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bằng những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây:

Các đề thi khác cần ôn:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 3.596
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học Xem thêm