Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi học 1 môn Toán lớp 5
Trường Đoàn Thị Điểm
Thứ……….ngày……..tháng……..năm……….
ÔN TẬP HỌC I (ĐỀ SỐ 1)
Phần I: Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Chữ số 8 trong số thập phân 27,865 giá trị là:
A. 8 B.
8
10
C.
8
100
D.
8
1000
Câu 2: Trên giá 35 quyển truyện, trong đó 21 quyển truyện thiếu nhi. m tỉ số
phần trăm của số quyển truyện thiếu nhi số quyển truyện trên giá.
A. 6% B. 14% C. 100% D. 60%
Câu 3: 6200g bằng bao nhieu ki-lô-gam?
A620kg B. 0,62kg C. 62kg D. 6,2kg
Câu 4: Tổng của 39,72 46,18 là:
A. 58,9 B. 85,9 C. 8590 D. 8,59
Câu 5: Hiệu của 95,64 27,35 là:
A. 6829 B. 6,829 C. 68,29 D. 0,6829
Câu 6: Cho
2 2 2
8 5 .....m dm m
. Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 8,5 B. 8,005 C. 80,5 D. 8,05
Câu 7: Số trong phép chia 812,6:3,24 (nếu thương lấy 2 chữ số phần thập phân) là:
A. 8 B. 0,8 C. 0,08 D. 0,008
Câu 8: 0,15 + 7,5 + 35% = ?
A. 8 B. 8% C. 42,65% D. 42,65
Phần II. Giải các bài toán sau:
Bài 1: Một mảnh đất hình chữ nhật chiều rộng 16m kém chiều dài 40dm. Trên
mảnh đất đó người ta dành 90% diện tích để làm vườn, còn lại làm lối đi. Tính diện tích
đất làm lối đi.
Bài giải
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 2: Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng số tiền lãi bằng 10% số tiền vốn bỏ
ra. Tính số tiền vốn.
Bài giải
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 3:
a. Tính bằng cách thuận tiện:
653,6 : 0,125 x 5 : 8
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
b. Tìm X:
X x 3 + X : 0,5 = 12,8
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………
…………………………………………
Bài 4: Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD
2400
2
cm
(xem hình vẽ).
Tìm diện tích của hình tam giác MCD.
Bài giải
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Trường Đoàn Thị Điểm
Thứ……….ngày……..tháng……..năm……….
ÔN TẬP HỌC I (ĐỀ SỐ 2)
Phần I. Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Kết quả của phép tính 37,5 x 102 là:
A. 8,8 B. 37 25 C. 38 25 D. 3 50
Câu 2: Kết quả của phép chia 366,184 : 72,8 là:
A. 5,3 B. 50,03 C. 5,04 D. 5,03
Câu 3: Đổi:
. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 2 450 B. 2 405 C. 245 D. 24 005
Câu 4: Một lớp học 37 học sinh. giáo xếp mỗi bàn nhiều nhất được 2 bạn. Hỏi
lớp học đó cần ít nhất bao nhiêu bàn để đủ chỗ cho tất cả học sinh trong lớp?
A. 19 bàn B. 18 n C. 19 học sinh D. Không tìm được
Câu 5: Trong các cách tình giá trị biểu thức sau, cách tính nào sai?
. 4,5 5,4 :9 4,5:9 5,4:9
0,5 0,6 1,1
A
. 6,48: 2 3 6,48: 2 3
3,24 3 9,72
C
. 54 72 :1,8 54:1,8 72
30 72 2160
B
. 945: 0,3 5 945:1,5
630
D
Câu 6: Trong các hình sau, chu vi hình nào lơn nhất?

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội bao gồm đề ôn tập và mẫu đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 giúp các em học sinh ôn tập, khái quát lại toàn bộ hệ thống kiến thức, nắm được cấu trúc đề thi để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 đạt kết quả cao.

Bộ đề thi môn Toán lớp 5 này bao gồm 3 đề ôn tập và 4 đề kiểm tra chi tiết tương ứng với các phần kiến thức trong năm học cho các em học sinh tham khảo luyện tập. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề chi tiết.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 9

Đánh giá bài viết
37 20.334
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm