Bộ đề thi học kì 1 Toán 10 năm học 2020 – 2021 có đáp án chi tiết

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
B đề thi hc kì 1 Toán 10 năm hc 2020 2021 có đáp án chi tiết
Bn quyn thuc v VnDoc.
Nghiêm cm mi hình thc sao chép nhm mc đích thương mi.
Đề thi hc kì 1 Toán lp 10 năm hc 2020 2021 Đề s 1
Câu 1: Hãy lit kê các phn t ca tp hp:
2
|2 3 5 0A x x x= + =
A.
1A =
5
1,
2
A
=


C.
5
2
A

=−


A =
u 2: H phương trình nào sau đây là h hai phương trình bc nht hai n?
A.
2
2 3 0
2 1 0
xx
x
+ + =
−=
2
2
4 5 0
3 4 0
xy
xy
−=
−=
C.
76
3 8 1
xy
xy
−=
−=
22
16
20
xy
xy
−=
+=
Câu 3: Trong các hàm s sau, hàm s nào là hàm s l
A.
2
1yx=−
3
21y x x= + +
C.
2yx=−
3
y x x=−
Câu 4: Cho tp hp
,,X a b c=
. Hi X có bao nhiêu tp con?
A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
Câu 5: Khng đnh nào dưới đây là sai?
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
A.
,ku u
ngược hướng khi
0k
B.
,ku u
cùng hướng khi
0k
C. Hai vectơ
,ab
vuông góc vi nhau khi và ch khi tích có hướng ca chúng
bng 0.
D.
.k a a=
Câu 6: Cho hàm s
( )
2
;0y ax bx c a= + +
, có đồ th (P). Khi đó, ta độ đỉnh ca
(P) là:
A.
,
2
b
I
aa

−


B.
,
22
b
I
aa

−


C.
,
24
b
I
aa

−


D.
,
22
b
I
aa

−


Câu 7: Cho hàm s
3
23y x x=+
, mnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm s đã cho là hàm s chn.
B. Hàm s đã cho là hàm s l.
C. Hàm s đã cho không chn, không l.
D. Hàm s đã cho va là hàm s chn, va là hàm s l.
Câu 8: Trong h ta độ Oxy, cho
( ) ( )
1,2 ; 2,3ab= =
. Độ ln ca vectơ
ab
A. -2
B. 4
C.
25
D.
10
Câu 9: Trong h ta độ Oxy, cho
( ) ( )
3,2 ; 1, 1mn= =
. Tích vô hướng ca hai
vectơ bng
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
A. -5
B. -1
C. 4
D. -8
Câu 10: Cho hình bình hành ABCD có M là trung đim ca BC và G là trng tâm
tam giác ACD
A.
2AB AD MA+=
B.
22AB AD MA+=
C.
4AB AD AM+=
D.
AB AD MA−=
Câu 11: Phương trình
2
0ax bx c+ + =
có nghim duy nht khi và ch khi
A.
0
0
a
=
hoc
0
0
a
b
=
B.
0
0
a
=
C.
0a b c= = =
D.
0a =
Câu 12: Cho (P):
2
6 17y x x= +
. Tìm mnh đề đúng trong các mnh đề dưới đây?
A. Hàm s nghch biến trên
( )
3, +
B. Hàm s đồng biến trên
( )
6, +
C. Hàm s đồng biến trên
( )
3, +
D. Hàm s nghch biến trên
( )
6, +
Câu 13: Cho hình bình hành ABCD có các đim M, I, N ln lượt thuc cnh AB,
BC, CD để 3AM = AB, BI = k.BC, 2CN = CD. Gi G là trng tâm tam giác BMN.
Tìm giá tr ca k đ 3 đim A, G, I thng hàng.
A.
6
11
k =
B.
13
6
k =

Bộ đề thi học kì 1 Toán 10 - Có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bộ đề thi học kì 1 Toán 10 là tài liệu do VnDoc biên soạn và gửi tới các em học sinh cùng các quý phụ huynh. Bộ đề bao gồm 3 đề thi kèm đáp án giải chi tiết. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học, trang bị kiến thức thật tốt cho các kì thi, những bài kiểm tra quan trọng sau này. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo hướng dẫn đáp án chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 là VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 10, Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
1 1.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm