Chính tả lớp 3: Nghe - viết - Bài tập làm văn phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Soạn bài Chính tả: Nghe - viết Bài tập làm văn

Soạn bài Chính tả lớp 3: Nghe - viết - Bài tập làm văn là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 trang 48 giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập chính tả phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Câu 2 (trang 48 sgk Tiếng Việt 3): Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a) (kheo, khoeo): …. chân

b) (khỏe, khoẻo): người lẻo ….

c) (nghéo, ngoéo): …. tay.

Trả lời:

a) (kheo, khoeo): khoeo chân

b) (khỏe, khoẻo): người lẻo khoẻo

c) (nghéo, ngoéo): ngoéo tay.

Câu 3 (trang 48 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay …iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho …âu, cho sáng mà tin cuộc đời.

Xuân Diệu

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Tôi lại nhìn đôi mắt tre thơ

quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biên

Xanh trời, xanh cua nhung ước mơ …

Tố Hữu

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ

Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

Xanh trời, xanh của những ước mơ ...

>> Bài tiếp theo: Tập đọc lớp 3: Ngày khai trường

Đánh giá bài viết
4 3.814
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chính tả lớp 3 Xem thêm