Chính tả lớp 3: Người lính dũng cảm

Soạn bài: Chính tả: Nghe - viết: Người lính dũng cảm

Soạn bài Chính tả lớp 3: Người lính dũng cảm là lời giải phần tìm hiểu Chính tả SGK Tiếng Việt 3 trang 41 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Tiếng Việt lớp 3. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 2 (trang 41 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

a) n hay l?

Hoa ..ựu …ở đầy một vườn đỏ …ắng.

…ũ bướm vàng …ơ đãng …ướt bay qua.

b) en hay eng?

Tháp Mười đẹp nhất bông s…

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây ch… đá, lá ch… hoa

Trả lời:

a) n hay l?

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.

Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

b) en hay eng?

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

Câu 3 (trang 41 sgk Tiếng Việt 3): Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

2

en - nờ giê (en giê)

3

ngh

4

en - nờ hát (en hát)

5

o

6

7

8

9

ph

pê hát

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

en - nờ

2

ng

en - nờ giê (en giê)

3

ngh

en - nờ giê hát (en giê hát)

4

nh

en - nờ hát (en hát)

5

o

o

6

ô

ô

7

ơ

ơ

8

p

9

ph

pê hát

>> Bài tiếp theo: Soạn bài Tập đọc lớp 3: Mùa thu của em

Đánh giá bài viết
15 4.531
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chính tả lớp 3 Xem thêm