Chuyên đề Toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10

MỤC LỤC
A. CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN CĂN THỨC . ...................................................................... 4
Dạng 1: Biểu thức dưới dấu căn là một số thực dương. ............................................ 5
Dạng 2: Áp dụng hằng đẳng thức
2
A
A
................................................................. 6
Dạng 3: Biểu thức dưới dấu căn đưa được về hằng đẳng thức
2
A
A
................ 6
Dạng 4: Rút gọn tổng hợp (sử dụng trục căn thức, hằng đẳng thức, phân tích
thành nhân tử; …) .................................................................................................................. 9
Dạng 5. Bài toán chứa ẩn (ẩn x) dưới dấu căn và những ý toán phụ..................... 12
Bài tập tự luyện: ............................................................................................................. 27
B. CÁC BÀI TOÁN GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ................................................................ 30
. Kiến thức cơ bản . ........................................................................................................... 30
. Ví dụ minh họa . ............................................................................................................. 31
. Bài tập. ............................................................................................................................ 33
. Bài tập tự luyện ............................................................................................................. 36
. Giải hệ phương trình và một số ý phụ. ..................................................................... 40
. Giải hệ phương trình bậc cao . ..................................................................................... 47
C. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH . ...................................... 50
. KIẾN THỨC CẦN NHỚ ................................................................................................. 50
. PHÂN DẠNG TOÁN . ..................................................................................................... 51
Dạng 1. Toán về quan hệ số . ............................................................................................... 51
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 51
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 53
Dạng 2: Toán chuyển động . ................................................................................................ 55
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 56
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 59
8 CĐ
Đ
S
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9
ĐỒNG HÀNH VÀO 10
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9
2
Dạng 3: Toán về năng suất – Khối lượng công việc - % ................................................. 60
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 61
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 68
Dạng 4: Toán có nội dung hình học . .................................................................................. 68
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 69
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 71
Dạng 5. Các dạng toán khác ............................................................................................... 71
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 71
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 74
D. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI . .......................... 75
. KIẾN THỨC CẦN NHỚ ................................................................................................. 75
. PHÂN DẠNG TOÁN . ..................................................................................................... 76
Dạng 1. Toán về quan hệ số . ............................................................................................... 76
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 76
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 77
Dạng 2: Toán chuyển động . ................................................................................................ 77
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 78
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 83
Dạng 3: Toán về năng suất – Khối lượng công việc - % ................................................. 85
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 86
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 89
Dạng 4: Toán có nội dung hình học . .................................................................................. 90
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 90
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 92
Dạng 5. Các dạng toán khác ............................................................................................... 92
Ví dụ minh họa: ................................................................................................................ 92
Bài tập tự luyện: . ............................................................................................................... 94
E. HÀM SỐ BẬC NHẤT ......................................................................................................... 95
95
. BÀI TẬP . ............................................................................................................................. 96
. BÀI TẬP TỰ LUYỆN . ..................................................................................................... 102
F. HÀM SỐ BẬC HAI . ........................................................................................................... 104
. KIẾN THỨC CẦN NHỚ ............................................................................................... 104
. BÀI TẬP . ........................................................................................................................... 106
Sự tương giao giữa đường thẳng và đồ thị hàm số bậc hai. . ....................................... 108
. PHẦN BÀI TẬP TỰ LUYỆN . ........................................................................................ 119
G. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN. HỆ THỨC VI-ET VÀ ỨNG DỤNG . ....... 122
Dạng 1: Giải phương trình và phương trình quy về phương trình bậc hai ............................... 122
1.1 Giải phương trình bậc hai cơ bản. ................................................................................... 122
1.2. Giải phương trình quy về phương trình bậc hai ............................................................. 125
1.2.1. Phương trình trùng phương ......................................................................................... 125
1.2.3. Giải phương trình đưa về phương trình tích................................................................ 130
1.2.4. Giải phương trình chứa căn bậc hai. ........................................................................... 131
a) Phương trình chứa căn bậc hai đơn giản (quy được về phương trình bậc hai) . .......... 131
b) Phương trình vô tỉ. . ....................................................................................................... 132
1.2.5. Giải phương trình chứa dấu GTTĐ ............................................................................. 134
Dạng 2: Hệ thức Vi-et và ứng dụng .......................................................................................... 134
Dạng 3: Phương trình chứa tham số .......................................................................................... 139
. BÀI TẬP TỰ LUYỆN . ..................................................................................................... 170
H. BẤT ĐẲNG THỨC . .......................................................................................................... 172
. KIẾN THỨC LÍ THUYẾT .............................................................................................. 172
. BÀI TẬP . ........................................................................................................................... 173
Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bài toán cực trị xảy ra ở biên. ...................................... 178
Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bài toán cực trị đạt được tại tâm . ................................ 183
. BÀI TẬ
liệu tổng hợp từ nhiều nguồn: Sách, đề cương, đề thi.”
P T
“Tài
Ự LUYỆN ...................................................................................................... 190

Chuyên đề môn Toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10

Chuyên đề Toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Toán của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

...................................

Ngoài Chuyên đề Toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
7 8.390
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 9 Xem thêm