Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 8

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI D ĐOÁN
------------------------
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: A HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần
ngâm dưới nước) những tấm kim loại
A. Sn.
B. Zn.
C. Cu.
D. Pb.
Câu 42: Dung dịch NaAlO
2
không phản ng được với dung dịch nào?
A. KOH.
B. NaHSO
4
.
C. H
2
SO
4
.
D. HCl.
Câu 43: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển đỏ?
đề 008
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
A. Glyxin.
B. Axit glutamic.
C. Metylamin.
D. Lysin.
Câu 44: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA
A. R
2
O
3
.
B. RO
2
.
C. RO.
D. R
2
O.
Câu 45: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cho dung dịch NaHSO
4
vào dung dịch Ba(HCO
3
)
2
, thu được hai chất kết tủa.
B. Nhúng sợi dây Ag nguyên chất vào dung dịch HCl, xảy ra qu| trình ăn mòn hóa
học.
C. CaCO
3
tác dụng được với nước hòa tan khí cacbonic.
D. Kim loại Na kh được ion trong dung dịch muối.
Câu 46: Thủy phân 102,6 gam saccarozơ với hiệu suất 80%, thu được m gam
glucozơ. Giá trị của m
A. 43,2.
B. 54.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
C. 50,4.
D. D. 36.
Câu 47: Chất nào sau đây thuộc loại ancol bậc một?
A. (CH
3
)
3
COH.
B. CH
3
CH(OH)CH
3
.
C. CH
3
CH
2
OH.
D. CH
3
CH(OH)CH
2
CH
3
.
Câu 48: Kim cương than chì các dạng
A. thù hình của cacbon.
B. đồng vị của cacbon
B. đồng phân của cacbon.
D. đồng hình của cacbon.
Câu 49: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại
A. tính khử.
B. tính bazơ.
C. tính axit.
D. tính oxi hóa.
Câu 50: Chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân?
A. NaHCO
3
.

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa

Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 8 được VnDoc tổng hợp biên soạn có đáp án đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Đề thi được đưa ra dựa trên cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ giáo dục và Đào tạo đưa ra trước đó. Hy vọng có thể giúp các em có thêm tài liệu ôn luyện, chuẩn bị tốt cho kì thì THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi nằm trong file TẢI VỀ miễn phí bên dưới.

Đáp án Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 8

41B42A43B44C45C46A47C48A49A50A
51B52D53D54C55B56A57A58B59B60D
61A62C63D64B65D66A67C68A69A70B
71C72D73A74B75C76D77BA78B79B80C

..........................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc tài liệu Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 8 đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa ra trước đó, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 168
Sắp xếp theo

    Môn Hóa học khối A

    Xem thêm